Atslēgvārdi:

Valodu lietojuma proporcija mazākumtautību vidusskolās pēc 2004. gada 1. septembra: skolu sagatavotības kritēriji

  • Autors:Marija Golubeva
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

Marijas Golubevas (PROVIDUS) pētījuma mērķis ir salīdzināt mazākumtautību izglītības reformas īstenošanā iesaistīto grupu - politikas veidotāju un skolu pārstāvju - piedāvātus kritērijus šīs politikas ietekmes vērtēšanai, un salīdzināt tos ar bilingvālās izglītības ekspertu piedāvātajiem kritērijiem

Iesaki citiem:

Pētījums sastāv no divām daļām: 1) īsas politikas dokumentu analīzes, kuras mērķis ir konstatēt, vai dokumenti, kas nosaka mazākumtautību vispārējā vidējā izglītībā notiekošās pārmaiņas, satur kritērijus šīs politikas efektivitātes vērtēšanai, un 2) kritērijiem jaunās valodu lietojuma proporcijas ieviešanai mazākumtautību vidusskolu 10. klasē, kas balstās uz apkopotām bilingvālās izglītības ekspertu intervijām un uz 2002. gada starptautiskās ekspertīzes “Bilingvālā izglītība Latvijā” ekspertu atzinumiem

Secināts, ka lai arī Izglītības likuma pārejas noteikumu prasības būtiski neierobežo skolas iespējas ieviest 10. klasē metodiski pamatotu priekšmetu mācīšanu, kas nodrošinātu priekšmeta un valodas apguvi, šī likuma norma arī neievieš prasības, kas nodrošinātu apzinātu pieeju bilingvālai izglītībai vidusskolā. Rezultātā bilingvisms mazākumtautību vidusskolā, atšķirībā no pamatskolas, nav izvirzīts kā politikas mērķis, un politikas ieviešanas institūcijas skatās uz bilingvālu pasniegšanu kā uz blakusfaktoru, nevis kā uz vienu no politikas ieviešanas principiem.

Pētījuma autore iesaka papildināt skolu sagatavotības vērtēšanas metodes, iekļaujot kā vienu no kritērijiem skolotāju bilingvālās pasniegšanas metodikas prasmes novērtējumu, kā arī pārskatīt valodu lietojuma proporcijas kontroles mehānismus mazākumtautību vidusskolā.


Valodu lietojuma proporcija mazākumtautību vidusskolās pēc 2004. gada 1. septembra: skolu sagatavotības kritēriji

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi