Vai savstarpējā atbilstība ir efektīvs nosacījums?

  • Organizācija:Eiropas Revīzijas palāta
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

Kopš 2005. gada, kad sāka piemērot jauno Kopējo Lauksaimniecības Politiku (KLP), var samazināt vienoto maksājumu ES līdzekļu saņēmējiem, ja viņi neievēro noteikumus attiecībā uz vides aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku un augu veselību un dzīvnieku labturību vai ja viņi nepilda prasību uzturēt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Iesaki citiem:

Eiropas Revīzijas palāta 2008.gadā revidēja savstarpējās atbilstības nosacījuma izpildi Komisijā un septiņās dalībvalstīs, kuru lauksaimniecības struktūras labi raksturo šajā jomā valdošo daudzveidību Eiropas Savienībā. Revīzijas ziņojumā palāta secina, ka savstarpējās atbilstības mērķi nav definēti konkrēti, izmērāmi, atbilstoši un reāli un ka tāpēc lauku saimniecību līmenī daudzi lauksaimnieku pienākumi ir noteikti tikai formāli. Tātad ir maz ticams, ka notiks iecerētās pārmaiņas. Kopumā palāta uzskata, ka savstarpējā atbilstība ir svarīgs KLP elements, bet secina, ka tādā veidā, kādā to pašlaik administrē un īsteno, tā nav efektīva. Palāta iesaka vienkāršot pašreizējos noteikumus, padarīt tos skaidrākus un sarindot prioritārā secībā.

Vai savstarpējā atbilstība ir efektīvs nosacījums?Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi