Vai piena un piena produktu tirgus pārvaldības instrumenti ir sasnieguši galvenos mērķus?

  • Organizācija:Eiropas Revīzijas palāta
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

Piena nozare vienmēr ir bijusi stratēģiski svarīga ES kopējās lauksaimniecības politikas daļa. Šajā īpašajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta izvērtē piena un tā produktu tirgus darbību kopš piena kvotu ieviešanas 1984.gadā un analizē, kā Komisija pārvalda 2003.gadā uzsākto piena nozares pakāpenisko liberalizāciju.

Iesaki citiem:

Ņemot vērā stāvokli 2008.gada beigās, palāta iesaka Komisijai veikt vairākus pasākumus: novērst iespējamu pārprodukcijas atkārtošanos; uzraudzīt cenu veidošanas mehānismu pārtikas apritē; nopietni pievērsties to ražotāju nākotnes perspektīvām, kuri strādā mazāk labvēlīgos apvidos, un novērst ietekmi uz vidi vietās, kur koncentrējusies piena rūpniecība; turpināt pielāgot piena nozari Eiropas iekšējā tirgus vajadzībām un vairāk ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, kurus var eksportēt bez budžeta atbalsta.

Vai piena un piena produktu tirgus pārvaldības instrumenti ir sasnieguši galvenos mērķus?Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi