Vai ideju talkas atdzīvinās demokrātiju un Eiropu? 1

  • Autors:Elisa Bruno
  • Organizācija:European Citizen Action Service
  • Gads:2015
  • Valoda:angļu

Pētījumā iekļauti 3 spožu Eiropas valstīs realizētu ideju talku piemēri, kā arī dots ieskats mūsdienu demokrātijas digitālajās izpausmēs.

Iesaki citiem:
Crowdsourcing
Foto:Ron Mader

50% Eiropas Savienības (ES) pilsoņu netic, ka viņu balsij ir nozīme ES līmenī. Vai to var mainīt ideju talkas (crowdsourcing), kur iedzīvotāji paši piedāvā risinājumus kādai politikas problēmai?

Šim jautājumam veltīts pētījums, ar kuru nākusi klajā nevalstiskā organizācija European Citizen Action Service (ECAS) – ES līmenī aktīva organizācija, kas strādā ar ES pilsoņu tiesību un līdzdalības jautājumiem, un pārstāv aptuveni 150 nevalstiskās organizācijas no ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm.

Pētījums sevišķi noderēs divām lasītāju kategorijām: politikas kopienai - aktīvistiem, viedokļu līderiem, lēmumu pieņēmējiem, kā arī politikas zinātnes studentiem.

Politikas kopienai noderīgākā pētījuma daļa ir 3 spožu Eiropas valstīs realizētu ideju talku piemēri (17.-25.lpp.):

• Islandes konstitūcijas melnraksta rakstīšana,

• pilsoņu līdzdalība Parīzes budžeta veidošanā,

• Somijā tapušais regulējums satiksmei attālās Somijas teritorijās, kurās nav izbūvēti ceļi.

Studentiem varētu būt interesants ieskats mūsdienu demokrātijā un tās digitālajās izpausmēs – teksta lielāko daļu aizņem izvērsts ieskats terminos un teorētiskajās koncepcijās.

Pētījums nav tik veiksmīgs, ja vērtē tā pienesumu diskusijai par demokrātijas nākotni ES līmenī. Tajā atrodamas dažas idejas veidiem, kā un kuros lēmumu pieņemšanas posmos labāk iesaistīt pilsoņus kopēju lēmumu pieņemšana, taču šīm idejām trūkst dziļāka izvērsuma un noslīpētības.

Pētījums (Co-deciding with Citizens: Towards Digital Democracy at EU levelpdf) balstīts konferencē „Digitālā demokrātija ES: no e-līdzdalības līdz kopīgai likumu veidošanai”, ko ECAS organizēja 2015.gada janvārī.

Šis raksts ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.
Raksts sagatavots projekta „PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros.
NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Iesaki citiem:

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Yogesh Kumawat

It is a really excellent data personally, since i truly do the on the web task that's exactly why i want rapidly Internet connection, we seek tips on how to bots net pace and then i reach with a right area. <a href="http://www.youtifulmoisture.com/store/c1/Featured_Products.html">hair pommade</a>

Saistītie raksti
Citi autora darbi