Atslēgvārdi:

Two Stories about Toleration

  • Autors:Rainer Forst
  • Organizācija:RECON Online Working Paper Series
  • Gads:2010
  • Valoda:Angļu

Pašlaik Eiropas sabiedrībās pastāvošo sociālo konfliktu kontekstā – vai skolu telpās izvietot reliģiskus priekšmetus, vai aizliegt musulmaņu sieviešu noteiktu tradicionālu tērpu nēsāšanu – tolerance ir koncepts, kuru izmato visas iesaistītās puses.

Iesaki citiem:

Pētījumā tiek analizēti tā izmatošanas vēsturiski un konceptuāli pamatojumi. Sākot ar konceptuālu analīzi, tolerance tiek attīsta divos konceptos – hierarhiskās atļaujas un demokrātiskas cieņas konceptos. Pētījumā šie koncepti tiek attiecināti uz pastāvošajiem sociāliem konfliktiem, toleranci skaidrojot kā abpusējas cieņas formu, neskatoties uz būtiskām ētiskām nesaskaņām.

Two Stories about TolerationJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Saistītie raksti

RECON reconproject.eu

Citi autora darbi