Atslēgvārdi:

Tiesības būt brīvam. Atbalstām? 34

Vieglāk jau ir iet pa straumei. Un daudziem ir bailes ieņemt pozīciju, kas iet pretī vairākumam.

Iesaki citiem:

Latvijas sabiedrība jautājumā par seksuālajām minoritātēm joprojām ir sašķelta, bet Draudzības dienās Geju, lesbiešu biseksuāļu un transpersonu un viņu draugu apvienība Mozaīka un politika.lv jau tradicionāli politiķus aicina uz publisku diskusiju, lai uzklausītu viņu viedokli par dažādiem ar seksuālo minoritāšu tiesībām saistītiem aspektiem. Šā gada diskusijā piedalījās Boriss Cilevičs (Saskaņas centrs), Juris Sokolovskis (PCTVL), Ingrīda Circene (Jaunais laiks), Dzintars Ābiķis (Tautas partija), Sandra Kalniete (Pilsoniskā savienība) un Aldis Gobzems no topošās partijas, bet pašreizējās Sabiedrības Citai politikai. LPP/LC, ZZS un LTB/LNNNNK[/i] no līdzdalības diskusijā atteicās. Jautājumus politiķiem uzdeva arī skatītāji zālē.


Kā Jūsu partijas varētu veicināt dažādības vidi?

Boriss Cilevičs: "Ja es nebūtu politiskajā partijā un ja man nevajadzētu piedalīties vēlēšanās, tad noteikti ietu gājienā." Foto: AFI

Boriss Cilevičs: Es gribētu minēt trīs būtiskas lietas, ar ko būtu jānodarbojas visām partijām, kas ir atbildīgas partijas un domā nevis tikai par pirmsvēlēšanu ciklu un zvejo balsis, bet arī kaut kādā veidā būvē valsti. Pirmkārt, esmu vienmēr bijis pret, ka mazu grupu intereses tiek risinātas caur atsevišķu likumdošanu. Protams, dažreiz tas ir nepieciešams, bet kopumā, es domāju, vispārēja pieeja ir labāka. Šeit labu piemēru rāda Eiropas Savienības direktīvas un arī Latvijas Republikas Satversme, kur diskriminācijas aizliegums ir noformulēts vispārīgi. Otrais moments — likumdevējam un politiķiem ir nepieciešams nodrošināt līdztiesību. Dažādība pastāv, bet, ja pieturamies pie demokrātijas, tad visiem cilvēkiem ar dažādām pazīmēm nepieciešams nodrošināt vienlīdzību. Un trešais moments — kā apvienot šo mērķi ar demokrātiju, jo demokrātija ir vairākuma vara un vairākums nobalso, un viss. Ja daudzi jautājumi tiktu risināti ar referendumu palīdzību, tad likumdošana mums izskatītos pavisam citādāk. Bieži vien politiķiem ir jāpieņem nepopulāri lēmumi.

Sandra Kalniete:
"Partnerattiecības ir jānoregulē, jo saistās ar dažādām konsekvencēm un mantojuma lietām, kas vēlāk izpaužas ļoti diskriminējoši." Foto: AFI

Sandra Kalniete: Svarīgi ir: pirmais — kā sabiedrībā iezīmējas jēdzieni „daudzveidība” un „dažādība”; otrais — daudzveidības un vienveidības attiecības un trešais —savstarpējās “laipnības” starp tiem, kas stāv uz konservatīvām pozīcijām, un tiem, kas izpratnē par lietām ir aizgājuši tālāk. Mēs esam posttotalitāra sabiedrība, un tur arī ir skaidrojums, kāpēc mēs tik krasi uztveram tos, kas ir atšķirīgi. Mēs esam pieņēmuši cilvēktiesību normas, ANO konvencijas, bet mēs tās neesam izsāpējuši un izcietuši.

Politiķi varētu darīt vairākas lietas. Pirmkārt, politiķiem ir jāapzinās, ka valoda ir ļoti spēcīgs instruments. Un mūsu politiķi loti bieži, brīžiem pat neapzinoties to, sākot ar prezidentu un beidzot ar bērnu un ģimenes lietu ministru, lieto izslēdzošo valodu. Otrs — mēģināt ar savu attieksmi parādīt, ka viņi atbalsta dažādību. Piemēram, Francijā prezidenta pilī es pieredzēju situāciju, kad pieņemšanā pie prezidenta tika uzaicināti pārstāvji no visiem reģioniem, kā arī invalīdi un citi sabiedrības locekļi, kas ir ar atšķirīgām pazīmēm. Liela loma ir arī medijiem ne tikai rasisma, diskriminācijas un dzimuma nevienlīdzības stāstiem, bet arī stāstot veiksmes stāstus. Un visbeidzot, spēcīgākais instruments ir likums, bet Latvijā daudzi likumi vēl aizvien ir uz papīra. Likuma normas ir jāizcīna, un es balsošu par tām likuma normām, kas iecietības jēdzienu paplašina, nevis sašaurina.

Aldis Gobzems: "Praids kā kampaņveidīgs pasākums tīri emocionāli izsauc pretējo efektu no pretējās puses." Foto: AFI

Aldis Gobzems: Latvijā šī problēma pastāv tādēļ, ka dažādības problēma tiek risināta, kampaņveidīgi, un tas nes negatīvas sekas. Par to ir jārunā ne tikai vienreiz gadā šādā konferencē, bet normālā ikdienas procesā. Mēs kā sociāli liberāls bloks atbalstām iecietību un toleranci. Ir pieņemti normatīvie akti, bet jautājums ir par šo likumisko normu iedzīvināšanu praksē. Piemēram, praids, kas ir pasākums ar mērķi aizdomāties par citādākajiem, tajā pašā laikā kā kampaņveidīgs pasākums tīri emocionāli izsauc pretējo efektu no pretējās puses, nevis to, kuru sagaidītu attiecīgā sabiedrības grupa.

Juris Sokolovskis: "Tie, kuri nepieņems dažādos, zaudēs konkurences cīņā." Foto: AFI

Juris Sokolovskis: Cilvēks ir galvenais mūsu ekonomikas resurss. Tirgus šajā gadījumā palīdz, jo ir ekonomiski izdevīgi pieņemt dažādus cilvēkus. Biznesmenis var nepieņemt dažādus cilvēkus, bet tad nebūs, kas pie viņa strādā. Tie, kuri nepieņems dažādos, zaudēs konkurences cīņā. Ko var darīt valsts? Pieņemt antidiskriminācijas normas un tās ieviest. Valsts var palīdzēt iesaistīt šos cilvēkus, lai viņi varētu maksāt nodokļus un pašrealizēties.

Ingrīda Circene: Visa veida cilvēki būtu jāintegrē jau bērnudārzā neatkarīgi, vai viņi ir invalīdi vai ar citām ārējām pazīmēm. Rezultātā tiek veidota vide un cilvēki jau no paša sākuma pierod, ka mēs esam dažādi. Otrkārt, medijiem arī ir jāveicina pozitīvie piemēri. Valstij ir jāveic monitorings, kas ir tiešā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta kompetencē. Kaut vai sludinājumos, kur parādās, ka tiek meklēts darbinieks pēc vecuma, dzimuma vai cita veida pazīmēm.

Dzintars Ābiķis: "Galvenais, ko politiķi nedrīkst pieļaut, — ka viedokļa paušana pāriet vardarbīgās izpausmēs." Foto: AFI

Dzintars Ābiķis: Mani vairāk uztrauc situācija medijos, nevis politiķu starpā. Parlamentā, izņemot atsevišķas partijas, kuras ir neiecietīgas, viss ir kārtībā. Kas ir jādara? Pirmkārt, tie ir likumi un, manuprāt, šeit nav problēmu. Otrkārt — likumu ievērošana, un šeit ir problēmas, bet ne lielas. Treškārt — izskaidrošanas darbs, izmantojot masu medijus.

Kas attiecas uz atsevišķām grupām, tad ar nacionālajām minoritātēm nav problēmu, jo ebreji, latvieši un citas tautības precas ar cittautiešiem. Nu, protams, izņemot čigānus, kas ir problēma visur Eiropā. Par vecumu runājot — šeit neliela problēma pastāv, bet, ja darbaspēka trūkst, tad ir jāņem darbā visi, kas labi strādā. Ādas krāsa — nopietna problēma, jo tie ir vizuāli atšķirīgi. Bet šeit daļēji var saprast arī cilvēku attieksmi, jo melnādaini cilvēki šeit nav daudz dzīvojuši. Aizspriedumus lauzt varētu ar kultūru un sportu — jo lielākas iespējas mums ir iepazīt dažādas kultūras, jo lielākas iespējas izskaust stereotipus. Līdzīgas paralēles es gribētu vilkt ar homoseksuāliem cilvēkiem. Ar pozitīviem piemēriem, domāju, mēs varam lauzt aizspriedumus. Tomēr, manuprāt, neiecietība iet mazumā, jo jaunajai paaudzei ir bijušas iespējas iepazīties ar citādām kultūrām, nekā tas ir bijis vecākajai paaudzei.


Viktors Makarovs, politologs: Vai Jūs esat gatavi virzīt likumu, kas pieļautu reģistrēt viendzimuma partnerattiecības, un vai Jūs esat gatavi par šo likumprojektu balsot?

Cilevičs: Vislabākais optimālais risinājums ir pieņemt kopdzīves likumu, ko attiecināt arī uz viena dzimuma pāriem. Jā, es balsotu par šo likumprojektu, bet frakcijas iekšienē ir dažādi viedokļi — ir zināmas problēmas ar cilvēkiem no Latgales, kur ir liela katoļu un pareizticīgās baznīcas ietekme, bet mēs strādājam, un es domāju, ka absolūts Saskaņas centra biedru vairākums šādu likumprojektu atbalstītu.

Kalniete: Mēs esam nesen nodibinājušies, un mums diskusija par šo jautājumu nav izvērsta. Man pārliecība ir, ka visi seši mūsu Saeimas frakcijas biedri balsotu par, bet iespējams arī kāds prasītu brīvo balsojumu Es personīgi balsotu par, jo uzskatu, ka partnerattiecības ir jānoregulē, jo saistās ar dažādām konsekvencēm un mantojuma lietām, kas vēlāk izpaužas ļoti diskriminējoši.

Ingrīda Circene: "Valstij ir jāaizstāv mazākums, jo vairākums var aizstāvēt sevi pats." Foto: AFI

Gobzems: Sabiedrība Citai politikai arī nav paspējusi šo izdiskutēt, bet konceptuāli mans subjektīvais viedoklis ir, ka mēs balsotu par šādu likumprojektu, tikai jautājums par to, kādā juridiskā formulējumā.

Sokolovskis: Mums ir līdzīgas problēmas kā Saskaņas centram, bet kopumā mēs atbalstītu.

Circene: Mums nav konkrēta viedokļa, bet es balsotu par to, ka likumdošana nosaka konkrētas attiecības un noteiktas īpašuma tiesības un mantojuma tiesības.

Ābiķis: Es domāju, ka es un vairums manu kolēģu atbalstītu lietas, kas regulē civiltiesiskās attiecības un mantiskās attiecības, bet tajā pat laikā Tautas partija neatbalstītu viena dzimuma laulības, jo Satversme nosaka pretējo. Un arī bērnu adopcijas jautājumā TP ir negatīva nostāja. Bet, kas attiecas uz uzdoto jautājumu, tad — pārsvarā pozitīvi.


Juris Lavrikovs, Mozaīka: Ja jūsu partijā parādītos atklāts gejs vai lesbiete, vai jūsu partija būtu gatava viņu iekļaut sarakstā pirmajās pozīcijās, par ja jūs zināt, ka sabiedrība ir pret jums un jūs varat zaudēt vēlētāju balsis?

Ābiķis: Mūsu sarakstos ir bijuši gan cilvēki ar citu tautību un arī pat citādu seksuālu orientāciju, tikai acīmredzot viņi nav vēlējušies to pozicionēt.

Circene: Mēs nekad neesam jautājuši kādam seksuālo orientāciju, līdz ar to tas nav no kritērijiem, kas varētu būt. Svarīgāks ir devums, ko viņi sabiedrībai var sniegt. Ja tas būtu no manis atkarīgs, tad es iekļautu viņu neatkarīgi no seksuālās orientācijas

Sokolovskis: Atklāti runājot, pats jautājums jau ir formulēts nekorekti. Kāpēc ir jāizceļ tas, ka šim cilvēkam īpaša attieksme ir vajadzīga? Kāpēc mums par to būtu jālemj īpaši partijas sēdē vai valdē? Ja šis cilvēks ir aktīvs biedrs, tad kāpēc mums būtu jāzina kāda ir viņam ir seksuālā orientācija?

Gobzems: Šis jautājums ir saistāms ar politiķu reitingiem — listes tiek veidotas pēc atpazīstamības. Ja mūsu organizācijā seksuālā minoritāte būtu populāra, tad tā nebūtu problēma, bet tas ir jāskatās kontekstā arī ar partijas ideoloģiju. Ja šis cilvēks atbalsta mūsu biedrības pamatnostādnes, tad tā nav nekāda problēma. Tikai tāpēc, ka personai ir citāda orientācija, iekļaut sarakstā nav nekādas loģikas, jo tam nav nekāda sakara ar partijas pamatnostādnēm

Kalniete: Nebūsim liekuļi! Paskatīsimies uz 2006. gada dramatisko praidu. Es tajā laikā atrados vēlēšanu kampaņā un arī biju nolēmusi stigri piedalīties praidā, jo uzskatīju, ka politiķiem ir jāieņem stingra nostāja. Bet ziniet, ko es sapratu? Ka, ja es piedalīšos, tad kā politiskā personība tikšu pilnībā iznīcināta. Bet, ja mani ievēl, tad es varētu izdarīt vairāk. Tāpēc es nelocīšos teikt, ka “jā, mēs tūlīt!”

Cilevičs: Jebkura partija, kas skatīsies uz 5% barjeras pārvarēšanu, skatīsies uz šo jautājumu no ciniskā un savtīgā skatupunkta. Piemēram, dažas jaunas partijas, kam nav nekādas izredzes tikt Saeimā, varētu šādus gājienus izmantot, jo tas ir viņu resurss. Kā saka — visi geji nobalsos par viņu. Bet tas būtu ciniski. Tāpēc domāju, ka diez vai mēs iekļautu, jo no mūsu partijas puses tā būtu politiskā pašnāvība. Jūs varat mums pārmest, bet tā diemžēl ir dzīve.

Ābiķis: Lai kaut ko mainītu, ir jārīkojas lēnām, pakāpeniski. Nedrīkst spert pārāk plašu soli. Ja praida vietā būtu kultūras pasākumi, kas būtu gudri izplānoti, tad sabiedrības attieksmi būtu vieglāk mainīt.


Linda Freimane, Mozaīka: Ābiķa kungs, vai jums tomēr nešķiet, šis praids mums ir atļāvis šo jautājumu pacelt politiskajā dienaskārtībā? Mēs darbojamies visu gadu, bet šāda veida pasākumi nav bijuši efektīvi.

Ābiķis: Kas attiecas uz praidu, tad visu cieņu jums par to, ka praids nav pārvērsts par karnevāla izrādi.

Kalniete: Praids Rietumos sākās līdzīgi kā pie mums — ar smagām sarunām un pat ar dzīvības briesmām, un tikai vēlāk tas ieguva savu karnevālisko noskaņu.


Linda Freimane: Nesen ES parlamentā notika balsojums par direktīvu, kas iekļauj arī seksuālās minoritātes. No Latvijas deputātiem tikai divi — Georgs Andrejevs (LPP/LC) un Tatjana Ždanoka (PCTVL) balsoja par, pārējie — pret. Kā Jūs to komentētu?

Kalniete: Es nevaru komentēt šo balsojumu, bet acīmredzot tas apliecina faktisko apziņas stāvokli, kas mums ir, un arī politiķu bailes no viena balsojuma, kurš plašsaziņas līdzekļos tiek parādīts, lai viņus norīdītu. Es atbalstu tiesības būt brīvam.

Circene: Mums Eiroparlamentā ir divi deputāti — Valdis Dombrovskis un Aldis Kušķis. Es nevaru atbildēt pa citiem, bet es varu teikt par sevi. Vieglāk jau ir iet pa straumei, un daudziem ir bailes ieņemt pozīciju, kas iet pretī vairākumam. Šī ir tā situācija, kad vieglāk ir atturēties un nepaust savu nostāju. Es acīmredzot būtu balsojusi par, jo ir svarīgi noteikt vienādas tiesības visiem.

Sokolovskis: Tā ir dzīve un politika. Andrejeva kungs, būdams liberāldemokrātiskajā grupā, iespējams, zem spiediena balsoja par, kamēr viņa kolēģi Latvijā nejūt šo spiedienu un jūtās brīvāk.

Ābiķis: Mūsu deputāts Rihards Pīks ir Tautu partiju grupā un acīmredzot te ir bijusi kāda vienošanās par balsojumu, kā jau tas politikā notiek.


Jānis Rožkalns, Latvijas Ordeņu brālības priekšsēdētājs: Vai klātesošie zina, ka ir Latvijas tautas memorands, zem kura ir vairāk nekā 10 000 parakstu, kur sabiedrība masveidā ir kategoriski izteikusi savu viedokli pret homoseksuālisma propagandu?

Cilevičs: Mani vienmēr dara piesardzīgu jebkurš, kas runā tautas vārdā. Tā tas nevarētu būt — tautai ir dažādi viedokļi. Šeit es redzu, ka ir 10 000 parakstu, bet Latvijā dzīvo 2,3 miljoni cilvēku, tā ka šis nav vairākums. Un tas, ka cilvēku nav daudz, nenozīmē, ka nevajag aizstāvēt mazākumgrupu tiesības. Tieši tāpēc mazākumgrupu tiesības ir būtiskas, un tieši tāpēc ir starptautiskā likumdošana — ja mazākumgrupas nevar aizstāvēt savas tiesības ar demokrātisku balsojumu.

Sokolovskis: Īstenībā jūsu reakcija arī aicina uz reklāmu un praidu ir padarījusi populārāku nekā gadījumā, ja šādas asas pretreakcijas nebūtu.

Circene: Valsts ir katrs no 2,3 miljoniem iedzīvotāju, un valstij ir jārūpējas par visiem iedzīvotājiem. Un mēs kā deputāti pārstāvam valsts varu un likumdošanu. Valstij ir jāaizstāv mazākums, jo vairākums var aizstāvēt sevi pats.

Ābiķis: Mēs esam demokrātiska valsts, un tiesības ir vairākumam paust savu uzskatu un tiesības ir mazākumam. Es piekrītu tam, ka vajadzētu akcentēt vairāk kristīgās vērtības, bet arī baznīcā ir dažādi uzskati gan par sieviešu ordinēšanu, gan par homoseksuālu cilvēku laulībām. Mēs uzklausām visus, bet galvenais, ko politiķi nedrīkst pieļaut —ka sava viedokļa paušana pāriet vardarbīgās izpausmēs.


Valdis Liepiņš, Jaunais laiks: Cik no jums ies gājienā, jo Jūsu viedokli klausās visa tauta, nevis tikai trīs cilvēki mājās?

Ābiķis: Es gājienā neiešu. Es respektēju cilvēkus, kas iet gājienā, bet man ir nodarbes, kas man un manai ģimenei vairāk vajadzīgas — laukos man ir daudz darba.

Circene: Es braucu uz Maķedoniju, bet es Lindai Freimanei esmu uzrakstījusi vēstuli par atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām.

Sokolovskis: Mana attieksme ir neitrāla, un es nepiedalīšos gājienā, jo tas nav mans pasākums, bet es cienu cilvēkus, kas tur piedalīsies. Esmu pret to, lai ierobežotu kāda cilvēka tiesības paust savu viedokli.

Cilevičs: Es nepiedalīšos, jo politiķis no vienas puses ir patstāvīga figūra, bet no otras — tā ir komandas spēle. Es nevaru atļauties iet gājienā, bet, ja nebūtu kādā politiskajā partijā un ja man nevajadzētu piedalīties vēlēšanās, tad noteikti ietu.Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (34) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Nja 17.07.2008 21:16
Nevajag lolot cerības, ka nu homopāri pēc legalizācijas tā nu metīsies tos bērnus adoptēt. Paņems max 5 pāri, lai nodemonstrētu savas tiesības, tas arī viss. Pat lezbietes neņems, jo tām labāk patiksies izmantot dzīvus "buļļus apsēklotājus".

Iespējams ka tām izdosies panākt, ka valsts apmaksās mākslīgo apaugļošanu, taču tas ir diezgan garš process, ar diezgan zemu veiksmes varbūtību. Šajā ir vairāk ieienterisētas spermas bankas un dakteri apsēklotāji. Vairāk sviestiņa uz dienišķās maizītes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari - pavasars un silvija 11.06.2008 10:27
Brīnos, kāpēc Jūs apspēlējat tikai geju pārus, kas grib audzināt bērnus. Ir taču arī lesbietes! Un viņas nu gan meitenēm var rādīt sievišķīgo uzvedību. :)

Nu un kur teva loma sada gadijuma? Un kaadu sieviskigo uzvedibu...? Un ja nu vinam ir puika..? Kaut kada nejedziga vardu spele....

Vispar es pilnigi piekritu Andrim.

Gimene jabut tevam un matei, jo tas modelis ir paraugs bernam. Protams ja gimene tevs kaujas un mate dzer tad ir problema, bet sada argumentacija par dazadam sabiedribas neveselibam ne pie ka nenovedis...

Pamata tas ir modelis, kas nodrosina bernam gan teva, gan mates klatbutni. Un abi ir vienlidz svarigi.

Ja es satiktu jus pavasari ar draudzeni ingu, ar kuru jus iepazistinatu ka ar partneri, es padomatu - jauki, jus neesat vairs viena. Nedomatu par jusu seksualo dzivi. Apjautatos kas jauns dzive vispar. Ka inflacija? Ka darbs? Kur esat pedeja laika celojusas..? Bet ja jus, lai panaktu iecietibu saktu bucoties turpatas mekeljot mana reakcija soku vai saktu stastit savu viedokli visos seit debatetajos jautajumos, es padomatu, ka jus esat jocigas. Tur ari ta atskriba. Neviens par cita seksu tapat ndoma, vai tas butu homo vai hetero, bet ja sekss ir vieniga pazisanas zime...

Homoseksuali cilveki nav jadiskrimine. Vini var dzivot kopa. Tas, ka ir dazadi modeli ir berniem jastasta jau bernudarza.
Bet nekada gadijuma neatbalstu homoseksualu paru laulibas un neatblastu bernu adopciju.

Ar cilveki kam patik mileties ar dzivniekiem nav janosoda. Nu nav. Bet viniem ari nav jalaulajas. Jo lauliba ir starp virieti un sievieti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Gunāram 10.06.2008 16:36
Tad kā būtu jāsauc vīrieti, kurš stājas homoseksuālās dzimumattiecībās ar 16 g.v. un 17 g.v. jauniešiem? Vai viņš ir gejs? Pedofīls? Pederasts? Citādas mīlestības piekritējs un mūsu brīnišķīgais, likumpaklausīgais laikabiedrs?

Kuru citādi orientēto intereses pārstāv, teiksim, "Mozaīka"? Vai praidistiem ir kaut kādi ētikas standarti attiecībā uz to, kādas dzimumattiecības un no kāda vecuma ir pieļaujamas? Vai arī viņu morāle ir, ka tikumīgs ir pilnīgi viss, ko neaizliedz Krimināllikums? (Sk. piemēram, J.Lavrikova skaidrojumu par likumiem - http://www.gay.lv/article.php?aid=23 ) J.Lavrikovs, starp citu tur raksta: Līdz ar to Latvijā tiek nodrošināts vienlīdzīgs minimālā vecuma cenzs gan homoseksuālajām, gan heteroseksuālajām dzimumattiecībām.

Vai ar to būtu jāsaprot, ka homoseksuālu dzimumattiecību vecuma cenza paaugstināšanu līdz pilngadībai (18 gadiem vai vēl vairāk), šis praidisma ideologs uzskatītu par apkarojamu nevienlīdzību? (Heteroseksuālām dzimumattiecībām noteikto vecuma cenzu iespaido arī Civillikuma 33.pants - "Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.")

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

>>> Silvija: Un nevajag jaukt reliģiju - musulmanismu - ar mazākumgrupām. Arī starp musulmaņiem ir homo.
=====
Manuprāt, poligāmija kā ģimenes modelis ir visādā ziņā senāka un labāk pārbaudīta nekā viendzimuma partnerattiecības. Tajā bērni aug kopā ar saviem bioloģiskajiem vecākiem.
Turklāt poligāmija nav obligāti saistīta ar islāmu. Ja reiz sabiedrības konsenss nav izšķirošais laulības definīcijā (bet visu nosaka cilvēku cenšanās pēc laimes), tad nav nekādu argumentu neatļaut poligāmiju. Vai kā teicis pašreizējais Londonas mērs Boriss Džonsons: "If gay marriage was OK - and I was uncertain on the issue - then I saw no reason in principle why a union should not be consecrated between three men, as well as two men; or indeed three men and a dog."

>>> Pavasaris: atbildu uz abiem jautājumiem, lai gan neredzu jēgu sarunai ar Jums, es Jums esmu tikai faktors, kas izraisa nepatiku un diskomfortu.
======
Paldies par atbildēm - žēl, ka Jūs īpatnēji definējat vecākus; par imigrācijas veicināšanu arī varētu uzdot daudz jautājumu - bet lai jau paliek. Man nav nekādu iebildumu pret nevienu cilvēku - visiem mums taču ir jādzīvo Latvijā. Vienīgi žēl, ka tai vietā, lai apspriestu būtiskus jautājumus (izglītība, kultūra, ekonomika, palīdzība esošajām ģimenēm), mēs nodarbojamies ar absurdībām.

Praidisma ideoloģija mūs visus ved strupceļā - pat ja praidisti Latvijā galu galā "uzvarētu" un ar ārzemju spiediena palīdzību panāktu savu, nedomāju, ka viņiem kļūtu patīkamāk dzīvot vidē, kur sabiedrības patiesā attieksme ir viena, bet "fasādes patiesība" pavisam cita. Uz katru agresīvu praidistu taču ir vismaz 3-4 aktīvi kristieši un citi normāli ļaudis. Vai Dienvidāfrikas Republika ir mūsu ideāls? Tur jau geju laulības ir atļautas kopš 2006.g., bet ikdienas patiesība par seksuālām minoritātēm ir pavisam cita.

Saskatu zināmas līdzības ar iedzīvotāju daļas vēlmi piešķirt krievu valodai oficiālu statusu - arī taču valstisks respekts pret lielo un vareno krievu valodu. Kļūtu līdzīgāki mūsu kaimiņiem (Krievijai, Baltkrievijai, Kirgizstānai); vairotos "draudzība un saskaņa", kā to sola Ušakovs un Urbanovičs. Kādēļ neapspriest šāda veida absurdības?! Tām būtu vēl lielākas sabiedrības daļas atbalsts, un gan jau kādu izdevīgu lietu no Krievijas varētu dabūt. Vienīgi pazustu mūsu valsts pastāvēšanas jēga... Tāpat arī ar geju laulībām - nu nav sabiedrības vairākums gatavs tādas pieņemt.

Gunārs 10.06.2008 12:11
>Latvijas likumdošanā (šķiet no 2001.g.) nav skaidri nodalīti geji no pedofīliem - Krimināllikuma >161.pants. Un tad mēs nevaram zināt, vai tie, kuri tiecas pēc īpaša valsts respekta nav tie, kuri >seksuāli izmanto 16-gadīgos un kuriem šāds respekts, manuprāt, nepienākas.

Absurds arguments. Arī heteroseksuālie vīrieši un sievietes, kā arī lezbietes nav nodalīti no pedofīliem. Heju vidū pedofīlu pilnīgi noteikti nav vairāk, nekā heteroseksuālo vīriešu vidū - patiesībā ir otrādi.
Un, jā nevajag arī naivi domāt, ka sievietes nemēdz būt iesaistītas nepilngadīgo izvarošanā vai seksuālā izmantošanā... piemēram. ASV oficiālā statistika liecina, ka aptuveni 13-20% dzimumnoziegumus pastrādā sievietes, bet praktiski nevienam nav šaubu, ka reālais skaitlis pilnīgi noteikti ir lielāks, jo šādas lietas daudz retāk nonāk līdz policijai un tiesai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Silvija,Pavasars 09.06.2008 00:01
>>> Silvija: Izstāstiet, lūdzu, kāpēc hetero vīrieši ir tik naidīgi noskaņoti tieši pret gejiem! Es šito nesaprotu.
=====
Latvijas likumdošanā (šķiet no 2001.g.) nav skaidri nodalīti geji no pedofīliem - Krimināllikuma 161.pants. Un tad mēs nevaram zināt, vai tie, kuri tiecas pēc īpaša valsts respekta nav tie, kuri seksuāli izmanto 16-gadīgos un kuriem šāds respekts, manuprāt, nepienākas.
Uzticēšanās homoseksuālistu organizāciju labajai gribai jūtami pieaugtu, ja viņi iestātos par homoerotisku attiecību legālumu tikai pieaugušo vidū. Kaut kā neesmu dzirdējis šādus priekšlikumus no "Mozaīkas". Ir jāsaprot, ka nevar gribēt sev arvien jaunas tiesības kamēr bērni tiek apdraudēti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

pavasars - Andris 08.06.2008 22:43
atbildu uz abiem jautājumiem, lai gan neredzu jēgu sarunai ar Jums, es Jums esmu tikai faktors, kas izraisa nepatiku un diskomfortu.

(1) Kāds iespaids var būt homoseksuālo "ģimeņu apvienošanai" uz imigrāciju no ne-ES valstīm.

Nevaru pateikt, jo neesmu veikusi aptauju lgbt vidū, cik no viņiem mīl kādu no ne-ES valsts ir bijuši kopā vismaz trīs gadus un ir gatavi veidot ģimeni. Manā gadījumā šī ietekme būs +viens jaunais speciālists, kas runā valsts valodā un ir gatavs maksāt nodokļus (tas gan vairāk ekonomisks labums).

(2) Kā ir drošāk radīt bērnu - jau no paša sākuma ieplānot, lai viņam nebūtu viena vai abu vecāku, vai tomēr censties radīt apstākļus, lai bērnam būtu vismaz kaut kāda cerība augt kopā ar abiem vecākiem?

Protams, ka radīt apstākļus, lai bērnam būtu abi vecāki (manā gadījumā tās ir divas sievietes, plus kā Jūs jau bijāt minējuši, radinieki no manas un manas partneres puses), un es, protams, gribētu, lai valsts ievērotu bērna tiesības uz otru vecāku (neatkarīgi no viņa dzimuma)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Silvija - Andris 08.06.2008 21:02
Brīnos, kāpēc Jūs apspēlējat tikai geju pārus, kas grib audzināt bērnus. Ir taču arī lesbietes! Un viņas nu gan meitenēm var rādīt sievišķīgo uzvedību. :)

Izstāstiet, lūdzu, kāpēc hetero vīrieši ir tik naidīgi noskaņoti tieši pret gejiem! Es šito nesaprotu.

Un nevajag jaukt reliģiju - musulmanismu - ar mazākumgrupām. Arī starp musulmaņiem ir homo. Geji un lesbietes kā mazākumgrupa tiek aizsargāta Eiropas cilvēktiesību normatīvos un tas nav tas pats, kas poligāmija.

Bet līdz šim brīdim es nesaprotu, kāpēc gejam jāprecas ar sievieti tikai tāpēc, lai viņš radītu bērnus ar mātes un tēva vārdu. Es tiešām šajā gadījumā domāju par sievietēm, kuras ir nelaimīgas laulībā ar cilvēku, kas ilgojas pēc citas dzīves, kas viņam ir dabiska un no dabas nolemta. Ziniet, es pazīstu sievieti, kas labu brīdi draudzējās ar puisi, kurš pat laikam centās sevi lauzt. Bet tas bija tajos laikos, kad vēl par homo neviens tik atklāti nerunāja. Un tad beidzot tomēr puisis pateica, ka viņš nespēj sievieti iemīlēt kā sievieti. Un, ziniet, tā meitene tagad ir priecīga, ka viss tik ātri noskaidrojās, jo, ja viņi būtu mēģinājuši dzivot kopā, tā sieviete būtu nelaimīga. Viņi tagad ir labi draugi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Silvijai 08.06.2008 20:51
Es negribu nevienam dot padomus - nevienam kopdzīve taču netiek uzspiesta. Negribēju aizskart Jūsu jūtas, Silvija. Bet apgalvoju, ka pasaulē ir bijuši daudzi cilvēki, kuri kaut kādā mūža daļā būdami Kinsija skalā no 3 līdz 6 (http://en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_Reports#Sexual_orientati...), ir no brīvas gribas stājušies laulībā. Tātad laikam jau tiekušies pēc laimes. Laulība jebkādas orientācijas cilvēkam var sniegt konkrētu rezultātu - ļauj tiesiski sakārtotos apstākļos laist pasaulē savus bērnus. Māris Sants ir bijis laulāts; pat Pēteris Čaikovskis ir uz īsu brīdi bijis laulāts.

No otras puses, man grūti iedomāties heteroseksuāļus, kuri vēlētos stāties "viendzimuma partnerattiecībās". Tas, manuprāt, norāda uz to, ka šāda institūcija ir mākslīgi sagudrota vai domāta priviliģētai ļaužu grupiņai (kuru, spriežot pēc Zviedrijas statistikas izmanto niecīgs mazākums homoseksuālu cilvēku - vai tad visā Zviedrijā būtu tikai 3000 geju?). Priekšstati par laimi ir ļoti dažādi: dažs musulmaņu vīrietis lielāku ģimenes laimi vēlētos iegūt poligāmās laulībās ar vairākām sievām. Nu un vai tad Latvijā šāda veida ģimenes būtu ar steigu jāinstitucionalizē? Cilvēku laime to taču it kā prasa.

Manuprāt, ir būtiski, lai bērna rašanās brīdis, visi vēlākie dokumenti nebalstītos uz meliem. Dzīvē var visādi gadīties, bet katrs bērns ir pelnījis zināt abus savus vecākus. Kādēļ radīt bērnu, kuram māte vispār "nav paredzēta"? Katrai mātei piemīt dabiska vēlme rūpēties par saviem bērniem - kādēļ šo svarīgo mātes-bērna saikni "izmest mistkastē" tikai tādēļ, lai radītu priekšnoteikumus geju pārim, kuri savu laimi iztēlojušies citādi, jo vēlas izveidot ģimeni bez sievietes. Nezinu arī, kurš psihologs ieteiktu audzināt ģimenē, piemēram, meitenes, ja ģimenē ir tikai pieauguši vīrieši un nav sievietes lomas modeļa. No kā šī meitene mācīsies sievišķīgu uzvedību?

Svarīgi saprast, vai mēs cenšamies radīt pasaulē labāku kārtību, vai to graujam?! Protams, mēs nevaram paredzēt visus "inovatīvos" veidus, kā cilvēki kārtību jauks; sabiedrības pienākums ir rūpēties par visiem bērniem, kuri nākuši pasaulē - vienalga kādā ģimenes konfigurācijā. Bet man neceltos roka radīt kaut kādu institucionalizētu, valstisku atbalstu bērnu RADĪŠANAI, kuri augs bez vecākiem vai viena no vecākiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Silvija - Andris 08.06.2008 19:49
Andri, vai Jūs pats aptverat, ko runājat?

Ja homoseksuālisti vēlas laist pasaulē bērnus - viņiem ir pieejama parastā laulības institūcija vai vismaz iespēja reģistrēt bērnu īstiem vecākiem - tēvam un mātei (nevis diviem tēviem, vai divām mātēm, kas būtu fizioloģiska absurdība). Ne mazums homoseksuālu cilvēku tieši šo iespēju izmanto - viņi tāpat dzīvo tradicionālās ģimenēs un laiž pasaulē bērnus, kuriem netiek nolaupīts neviens no vecākiem.

Jūs savu aizspriedumu dēļ aicināt homoseksuāliem cilvēkiem melot sev, savām sievām/vīriem, saviem bērniem! Jūs aicināt homo dzīvot hetero ģimenēs tikai tāpēc, lai bērnus varētu piereģistrēt mammai un tētim. Jūs vēlaties, lai veselas ģimenes ir nelaimīgas, jo nekas nav briesmīgāks kā dzīvot ģimenē piespiedu kārtā, bez mīlestības. Labi, Jūs varbūt domājat, ka homo tādu briesmīgu dzivi ir pelnījuši, bet kāpēc Jūs nepadomājat, ka homo dzīvesbiedri - sievas/vīri - no šādas kopdzīves cieš? Un bērni!

Un vēl. Jūsu aizspriedumi neļauj saprast, ka homo tuvinieki pieņem gan sava bērna partneri, gan viņu kopīgos bērnus. Kāpēc Jūs tik dīvaini domājat - ja geji vai lesbietes dzīvo kopā, tad viņi ir izstumti no ģimenes? Nē, es zinu mātes, kas ir pieņēmušas savu dēlu partnerus. Un esmu pilnīgi pārliecināta - ja viņiem būtu bērni, mātes pieņemtu arī tos.

Mīlestībai ir milzīgs spēks. Ir tikai jāatver sirds un tā jālaiž sevī. Andri, atveriet arī Jūs savu sirdi! Nenosodiet cilvēkus par to, kādi viņi ir. Visi mēs vēlamies būt laimīgi. Ja laimīgs esat Jūs, kāpēc negribat pieļaut, ka laimīgi ir arī citi?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Andris - Pavasaram 08.06.2008 18:58
Pavasars: Tātad, ja šādu statistiku piedāvā, tai būtu jānāk no valstīm, kur homopāri drīkst reģistrēt attiecības vai laulību un kur šāda sistēma pastāv jau gadus 10.====

Manuprāt, lietas būtība jau nav statistikā (lai gan ir šis tas apkopots - sal. http://www.narth.com/docs/sweden.html ). Vajag saprast, ka visas attiecības var kādreiz pārtrūkt un beigties. Bērnam, kurš piedzimis tradicionālā ģimenē ir vesels bars cilvēku, kuri par viņu var uzņemties rūpes - šķirtā māte, šķirtais tēvs, vecvecāki no mātes puses, vecvecāki no tēva puses, utml. Ja šķiras homoseksuālisti vai ar viņiem, nedod Dievs, kaut kas atgadās, tad ir vēl jautājums, vai otra homo-partnera vecāki ar savu pazudušo dēlu/meitu vispār vēlēsies runāt, kur nu vēl uzņemties rūpes par abu homo-partneru uzsintezēto adoptīvo mazbērnu.

Protams, varam "vienlīdzības un taisnības" vārdā veikt kādus 20-30 gadus ilgstošu eksperimentu; saskaitīt, cik homoģimeņu bērni normāli uzaudzināti, cik nonākuši bērnunamos, vai nav paaugstināts īpatsvars viņu vidū ar nenormālu seksuālo orientāciju, utml. Man nav nekas pret eksperimentiem - vienīgi nepatīk, ja tajos tiek iesaistīti bērni. Un normālu ģenerālkopu priekš statistiskas analīzes mēs vienalga nedabūsim - jo cilvēki jau tāpat baidīsies; atskaitot dažus desmitus aktīvistu, homo-laulības nebūs populāras (NARTH citētajā IMAPP ziņojumā teikts, ka Zviedrijā starp 1995 un 2002 gadu izveidotas 1,526 geju partnerattiecības). Latvijā šo skaitli varam droši izdalīt ar 10 (esam mazāka un konservatīvāka valsts); kāda puse pagūs izšķirties; kādiem 10-20% varbūt būs bērni. Līdz ar to, mums pēc 10-20 gadu eksperimentēšanas mums labākajā gadījumā būs 15-30 geju paraugģimenes ar bērniem. Neizskatās pēc liela demogrāfiska ieguvuma. Un neviens normāls zinātnieks (izņemot varbūt Sorosa un Providus prostituētos "antropologus") uz tik maza datu apjoma nekādus sakarīgus secinājumus neizdarīs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Pavasaram 08.06.2008 18:35
Paliek neatbildēti abi jautājumi:
(1) Kāds iespaids var būt homoseksuālo "ģimeņu apvienošanai" uz imigrāciju no ne-ES valstīm.
(2) Kā ir drošāk radīt bērnu - jau no paša sākuma ieplānot, lai viņam nebūtu viena vai abu vecāku, vai tomēr censties radīt apstākļus, lai bērnam būtu vismaz kaut kāda cerība augt kopā ar abiem vecākiem?

Silvija: Bērnu nami ir pilni bērniem bāreņiem, kurus negrib viņu ļoti pareizi orientētie hetero vecāki. Esmu pilnīgi pārliecināta - ja sabiedrība nebūtu tik tumsonīgi aizspriedumaina, liela daļa no pamestajiem bērniem priecātos augt ģimenēs, kur ir divas mammas vai divi tēti. Jo galvenais jau nav vecāku dzimums. Galvenais ir mīlestība, kuras šiem bērniem trūkst.
Jūs, Silvija, nupat nomainījāt vienu tematu ar pavisam citu. Pavasars izvirzīja, manuprāt, absurdu ideju - par to, ka vajag varēt "plānot" bērnus, kuri augs bez viena vai abiem vecākiem. Cik sapratu, tad vārds "plānot" attiecas uz (vēl nepiedzimušu) bērnu radīšanu nevis adopciju. Pavasars teica sekojošo: "Runājot par diskrimināciju un neiecietību, kādam žurnālistam ... atbildēju, ka ... reāli dzīvē cilvēki ir ļoti jauki, bet diskriminācija gan pastāv jo manu kopdzīvi ar mīļoto cilvēku ierobežo imigrācijas likums tieši tāpat arī mūsu bērnus (jo tādus mēs plānojam) ietekmēs Latvijas nostāja šajā jautājumā".

Protams, ar reproduktīvām tehnoloģijām var izdarīt brīnumu lietas - var klonēt, var olšūnas devēju māti atdalīt no surogātmātes, var izmantot anonīmās spermas bankas un vēl nezko. Manuprāt, to tomēr var uzskatīt par bērna padarīšanu par patēriņa priekšmetu (angļu darb.v. "to commodify"). Ja homoseksuālisti vēlas laist pasaulē bērnus - viņiem ir pieejama parastā laulības institūcija vai vismaz iespēja reģistrēt bērnu īstiem vecākiem - tēvam un mātei (nevis diviem tēviem, vai divām mātēm, kas būtu fizioloģiska absurdība). Ne mazums homoseksuālu cilvēku tieši šo iespēju izmanto - viņi tāpat dzīvo tradicionālās ģimenēs un laiž pasaulē bērnus, kuriem netiek nolaupīts neviens no vecākiem.

Kas attiecas uz bērnu adopciju, tad šos jautājumus ikvienā valstī un pašvaldībā risina īpašas adopcijas iestādes individuālā kārtībā atbilstoši bērnu interesēm. Neesmu redzējis nevienu Latvijas likumu, kurš aizliegtu adopciju atkarībā no adoptētāju seks-orientācijas. Domāju, ka tāds likums nav arī vajadzīgs. Tipiskās situācijās adopcija, protams, varētu dot priekšroku laulātiem pāriem, kuri atbilst dažnedažādiem papildu nosacījumiem, bet nekur nav teikts, ka īpašos gadījumos adoptētājus nevarētu izvēlēties pēc citiem kritērijiem - atbilstoši konkrētajai situācijai un bērna interesēm.

Svarīgi ir saprast, ka dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā nedod nekādas privilēģijas nedz papildu tiesības. Mātei un vecmāmiņai, kuras audzina bērnus, nevar būt mazāk tiesību kā divām lezbietēm, kaut vai viņas pie Brīvības pieminekļa būtu "salaulājis" kāds izbijis mācītājs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

pavasars - piebildīšu 08.06.2008 16:59
Lai varētu savākt homopāru škiršanās statistiku, vispirms viņiem ir jāļauj reģistrēt savas attiecības, jo parasti salīdzina heterolaulību šķiršanu skaitu ar kopdzīvi dzīvojošo homopāru attiecību izjukšanu, kas ir tas pats kas salīdzināt laulātos ar vienkārši heteropāriem, apriori laulības būs ilgstošākas neskaitāmu faktoru dēļ.

Tātad, ja šādu statistiku piedāvā, tai būtu jānāk no valstīm, kur homopāri drīkst reģistrēt attiecības vai laulību un kur šāda sistēma pastāv jau gadus 10.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

pavasars - Andrim 08.06.2008 16:53
atļaušos neatbildēt uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, spēju tikai just līdzi Jūsu dzīvesbiedrei/dzīvesbiedram

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Silvija - Andris 08.06.2008 15:35
Bērnu nami ir pilni bērniem bāreņiem, kurus negrib viņu ļoti pareizi orientētie hetero vecāki. Esmu pilnīgi pārliecināta - ja sabiedrība nebūtu tik tumsonīgi aizspriedumaina, liela daļa no pamestajiem bērniem priecātos augt ģimenēs, kur ir divas mammas vai divi tēti. Jo galvenais jau nav vecāku dzimums. Galvenais ir mīlestība, kuras šiem bērniem trūkst.

Un, ja minat kaut kādus homo šķiršanās rādītājus, tad, lūdzu, konkrēti, nevis tikai kārtējo reizi pamet tautā kaut kādu mītu. Es zinu homo pārus, kas uzticīgi viens otram ir nodzīvojuši visu mūžu.

Andri, domāju, ka Jūsu priekšstats par homo mainītos, ja Jūs kādu pāri iepazītu tuvāk. Pagaidām Jūs slīgstat neveselīgos aizspriedumos, ko pats vēl vairāk uzkurināt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Pavasars 08.06.2008 15:19
>>> bet diskriminācija gan pastāv, jo manu kopdzīvi ar mīļoto cilvēku ierobežo imigrācijas likums (jā, arī mēs iemīlam cilvēkus no citas valsts),

ES valstu pilsoņi jau tagad var bez problēmām dzīvot Latvijā; tas ir pusmiljards cilvēku. Es, protams, saprotu, ka dažiem ar to šķiet par maz.
Atvainojiet par personiskas dabas jautājumu - Cien. Pavasars - vai Jūs plānojat nodarboties ar krievvalodīga cilvēka mīļošanu no bijušās PSRS? Vai arī Latvijai "ģimeņu apvienošana" nozīmēs homoseksuālistu imigrācijas konvejeru no Āfrikas un citām trešās pasaules valstīm?

>>> tieši tāpat arī mūsu bērnus (jo tādus mēs plānojam) ietekmēs Latvijas nostāja šajā jautājumā.
Katram bērnam ir divi pretēja dzimuma vecāki. Var, protams, ieplānot, ka bērns jau kopš dzimšanas būs bārenis un nedzīvos pie abiem vecākiem. Bērnus, protams, var pataisīt par commodity (patēriņa priekšmetiem). Bet kādēļ tad vainot Latvijas valsts nostāju šajā jautājumā? Ja Jūs audzēsiet/audzināsiet šos bāreņus pats (vai kopā ar homo-partneri), tad ko īsti Jums vajadzētu no valsts? Homo-pāru šķiršanās rādītāji ir pietiekami lieli; šāds bērns var palikt vispār bez pieskatīšanas - nesaprotu, kurš par to atbildēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

pavasars - to es ari, 08.06.2008 11:07
Bez gājiena gan draudzības dienās, gan visa gada garumā tiek organizēti pasākumi, ja ir interese, var ieskatīties mozaikas mājas lapā (izstādes, kinodienas, pētījumi utt).

Jūs sakāt, ka gājiens ir izrādīšanās, un ka tur ir ādā tērpušies indivīdi, kas kārdinoši kustas. Ja Jūs paskatītos šī gada bildes (tvnet, apollo, delfi), Jūs redzētu cilvēkus, kas ir ģērbušies pieklājīgāk, kā Rīgas ielās sastopamie pamaiedzīvotāji, Jūs redzētu rokās sadevušos pārus, jo tādas ir tās mūsu ģimenes, Jūs redzētu cilvēkus, kas ir sapulcējušies kopā no dažādām valstīm, lai varētu atbalstīt cits citu. Neviena (!!!) izaicinoši tērpta cilvēka, neviena (!!!) slikta vārda protestētāju virzienā.

Runājot par diskrimināciju un neiecietību, kādam žurnālistam (kas runāja ar mani krieviski, un es iecietīgi krieviski atbildēju), ka publiskajā telpā neiecietība ir tikai ziņu portālu komentāros, reāli dzīvē cilvēki ir ļoti jauki (ja vien nesāk izdomāt visādus briesmu stāstus), bet diskriminācija gan pastāv, jo manu kopdzīvi ar mīļoto cilvēku ierobežo imigrācijas likums (jā, arī mēs iemīlam cilvēkus no citas valsts), tieši tāpat arī mūsu bērnus (jo tādus mēs plānojam) ietekmēs Latvijas nostāja šajā jautājumā.

Un vēl viena piezīme par to, ka geji un lesbietes ar savu pulcēšanos vien jau pozicionē to, ko dara gultā. Ja Jūs satiekat pazīstamu cilvēku uz ielas (piem Jāni) un viņš Jums saka - šī ir mana sieva Anna, vai Jūs uzreiz padomājat par to, ko viņi dara gultā, vai tomēr tikai to, ka beidzot Jānis dzīvo ar kādu un vairs nav viens?

Kā Jūs justos, ja es pateiktu - šī ir mana draudzene/partnere/sieva Inga? Vai Jūs padomātu par to, ka mēs abas dodamies svētdienās uz Siguldu, vai ko darām gultā?

Problēma ir nevis lesbietēs vai gejos vai heteroseksuāļos vai praidā, problēma ir tajā, kādas reakcijas mūsos izraisa konkrēti vārdi, cik mēs esam inteliģenti pārkāpjot pāri vārdu negatīvai nokrāsai un ko mēs darām, lai iedziļinātos konkrētajos jautājumos tai vietā, lai izteiktu viedokli, kas balstās uz mūsu "patīk/nepatīk"

Paldies par diskusiju

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Silvijai 07.06.2008 15:47
Nedomāju, ka Latvijā ievērojamam skaitam cilvēku rūpētu homo-sekss - manuprāt, ir pilnīgi nevajadzīgi praidismu saistīt kopā ar seksu, jo praidos politiskas angažētības dēļ apgrozās dažādu orientāciju cilvēki - t.sk. pat "Dienas" žurnālisti. Praidisms, manuprāt, nav pieņemams kā ekstrēma ideoloģija - tie daži vietējie aktīvisti un viņu ārzemju sponsori un atbalstītāji, kuri izdomājuši, ka viņus neapmierina Latvijā pieņemtā laulāšanas kārtība, ka viņus kāds diskriminē. Lai gan konkrētu faktu, lai saprastu kuru cilvēku kurā situācijā diskriminēja un kā to novērst, viņiem parasti nav.

Vienlaikus Latvijā ir cilvēki (čigāni jeb romi, invalīdi, tie, kuri dzīvo attālos nostūros, kur nav ne darba, ne pat normālu ceļu), kuri ikdienas nonāk neapskaužamās situācijās - bet mums par viņiem nav laika runāt, jo viņiem nav politiskās aizmugures. Pielīdzināt visus homoseksuālistus praidistiem (t.i. ekstrēmas ideoloģijas un politiskas platformas atbalstītājiem) ir pilnīgi šķērsām. Tāpat kā visas sievietes nav radikālas feministes, visi ebreji nav karojoši cionisti, utml. Gluži otrādi - homoseksualitāte ir pastāvējusi gadsimtiem ilgi, toties praidisms (praidistu marši, runāšana par "gay liberation", utml.) ir pazīstams kopš apmēram 1970.g.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gluži otrādi - Silvija 07.06.2008 14:31
Nav gan dzirdēts,ka kāds no heteroseksuāļiem ietu pa ielu un katram pretīmnācējam apjautātos par viņa intīmajām lietām.Tie jau ir Jūsu aizstāvamie,kuri uzbāzīgi visās iespējamās vietās bazūnē par savu neparasto seksa dzīvi.Un tieši tādēļ ,ka nevienu tas neinteresē,jau arī visi normālie pret to protestē.Nav jau citas atšķirības,kuru homo uzsver kā tikai un vienīgi sekss.Pēc Jūsu rakstītā iznāk ,ka sabiedrības atšķirīgā daļa pieprasa nabaga homīšu maršus Rīgas centrālajās ielās ,jo viņus interesē homo sekss.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Silvija 04.06.2008 17:43
Man tomēr patīk! Man patīk, kā hetero koncentrējas un interesējas par homo seksu! Cik esmu dzirdējusi no saviem draugiem - gejiem un lesbietēm - viņiem gan hetero sekss tā īpaši neinteresē. Tad kāpēc hetero interesē homo sekss?

Toties viens mans draugs hetero gan atzina, ka hetero vīrieši nekad nelamās lesbietes, jo hetero vīriešiem jau vispār patīk erotiskās filmiņas, kur maigojas divas sievietes.

Mums, hetero, tomēr vajadzētu savaldīties un nelīst homo intīmajās lietās.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari - IM 04.06.2008 17:26
Nu principa ja.

Un man homoseksualu diskriminaciju socialajas jomas ir gruti iedomaties, ja vien runa nav par seksu. Jo man skiet nereali, ka cilveks ejot veikala pie kases maksat vai ejot uz darba interviju vai piedaloties kada treninja runa par savu seksualitti.

Tomer sabiedrias apzinja par dazadibu ir jacel. Es tikai iebilstu pret formu. Jo uzskatu, ka ta neattaisno merki - veicinat iecietibu. Drizak preteji.

Luk ari manas diskusijas beigas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM>es arī 04.06.2008 17:13
Es tak nekādos gājienos neesmu gājis. Es tikai saku , ja cilvēks paziņo ka viņš lūk ir homoseksuālis , tad nu es nesaprotu par ko tad citu kā viņa seksu es varu iedomāties , jo viņš tak tikko tieši stādoties priekšā ar saviem atšķirīgajiem seksuālajiem ieradumiem man tieši par to atgādina.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

es ari - IM 04.06.2008 17:02
IM - "Mani pārsteidz tas, ka karojošie heteroseksuāļi parasti koncentrējas uz LGBT seksu, kamēr paši LGBT - uz savu dzīvi."

Manuprat visos savos komentaros es koncentrejos tiesi uz dzivi un jus uz seksu.

Varbut tad ari homoseksualus cilvekus var iedalit karojosos un cilvekos, kas dzivo savu dzivi. Starp citu ir homoseksuali cilveki, kuru intereses jus ar sadiem gajieniem neparstavat, jo ari viniem seksualitate ir privata lieta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari - IM 04.06.2008 16:55
Es neesmu karojosa heterosekuale. Vispar jau tas ir tads pats apvainojums, ka saukt homoseksualus cilvekus par zilajiem un tamlidzigi.

Tatad patiesam ir nostadijums - ja neatbalsta gajienus ir homofobs vai karojoss heteroseksualis. Man nav iebildumu pret homoseksualiem cilvekiem, bet man patiesam gajiens nepatik.

Nu tad jus pats ari atbildejat - jus savu veidolu saistat ar seksualitati. Es ne. Prieks manis homoseksuali cilveki ir tadi pasi ka jebkuri citi un mani ne vinu, ne jebkadu citu cilveku seksualtate neinterese. Bet jus man savejo tomer uzspiezat.

Mans ieteikums ir nekoncentrejaties tatad uz gajienu un savas seksualitates izcelsanu, bet koncentrejaties uz pasakumiem (intervijas, akcijas, TV raidijumi, seminari, konferences.... vienalga), lai paraditu, ka nav svarigi, ko jus darat divata (vai vairak, jo ari tam nav nozimes), svarigi ir, lai jus uztvertu ka tadus pasus sabiedribas loceklus. Tas ir, ja patiesam pastav diskriminacija darba vietas, politiskaja dzive, nedod kreditu utt. Jo ja pastav diskiriminacija seksa, nu tad es nezinu. ... Debate vienkarsi nav ta verta. Lidz ar to man pazud jega jusu motivacijai. Ar seksu uz lupam par vienlidzibu darbavieta un sabiedriba?!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM>Romāns 04.06.2008 15:49
Mani pārsteidz tas, ka karojošie heteroseksuāļi parasti koncentrējas uz LGBT seksu, kamēr paši LGBT - uz savu dzīvi.

--------------------------------------------

Nu bet uz ko tad lai koncentrējas ja gājiens tiek pieteikts kā lezbiešu , geju uut. gājiens. Veidols tak viennozīmīgi ir ar seksualitāti saistīts. Un kam tad lai gājienā pievērš uzmanību ja ne gājiena veidolam , it sevišķi ja par to dzīvi tāpat ir pietiekami daudz dzirdēts. Gājienus par dzīvi , tāpat kā Dziesmu svētkus , vai Ģimenes svētkus tak rīko kopā ar visiem citiem bez kādas seksualitātes īpašas izcelšanas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Romanam 04.06.2008 15:08
Romans: Kas ludzu ir kaitinosas seksualas dabas kustibas? Vai Jūs dzīvojat vēl padomju laikā, uzskatot, ka sekss vispār ir kaitinošs?
=====

Manas (tāpat, kā Jūsu, un komentētāja "es arī") emocionālās reakcijas, cerams, drīkstēs būt mūsu pašu privāta lieta, par ko mums nav jātaisnojas vai jāatskaitās. Vienam nāk vēmiens, nejauši publiskā vietā ieraugot geju skūpstīšanos, citam tas ir pilnīgi vienaldzīgi.

Pret pastmarku krāšanu arī var būt dažāda attieksme. Bet tā kā filatēlisti neprasa pret sevi īpašu izturēšanos, nevēlas, lai viņus ik gadus uzmanītu policistu godasardze, nepaģēr sev īpašas attiecību formas, kuras būtu piemērotas vienīgi viņiem, necenšas visiem publiski izrādīt savas manipulācijas, tad visi gluži labi filatēlistus pacieš. Toties tur kur ir runa par īpašiem likumiem nelielai ļaužu grupiņai (piemēram, par "viendzimuma partnerattiecībām", kuras jau pēc sākotnējas ieceres attieksies tieši uz homoseksuālistiem) vai par cita veida "goda parādīšanu", tad emocijas kļūst izšķirošās.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari - Romans 04.06.2008 12:58
Ne, es galigi nedzivoju Padomju vertibas un seksu par kaitinosu neuzskatu. Bet tiesi ta, es ari velos, lai homoseksualu cilveku integracija sabiedriba notiktu paradot, ka viniem dzive eksiste tik daudz lietu, paradot, ka visadas orientacijas cilvekiem ir kopiga vairak ka atskiriga. Un es to vinu akcijas neredzu. Es redzu koncentresanos uz atskirigo seksualo dzivi.

Un vispar - ja, seksualas kustibas un seksisms visas jelajas izpausmes gan reklamas, gan vertibas, gan ari sados gajienos man nepatik. Bet tas nav tikai minoritasu sakara. Tas ir vispar musdienu informacijas telpa.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari - marta 04.06.2008 12:53
Turklat neviens neproteste pret seksualo minoritasu atrasanos uz ielas. Ak sausmas.. tad nu gan but jauki, ja kads protestetu pret noteiktu grupu atrasanos uz ielas.

Proteste pret izradisanos. Jusu merks ir noklut politiskaja dienaskartiba. Ok. Un talak? Vai tiesam visa merkis ir noklut avize? Jeb tomer veicinat to nelaimigo iecietibu. Nu tad kapec jus veicinat neiecietibu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Romāns - es ari 04.06.2008 12:52
Kas ludzu ir kaitinosas seksualas dabas kustibas? Vai Jūs dzīvojat vēl padomju laikā, uzskatot, ka sekss vispār ir kaitinošs?

Es arī biju praidā, bet neredzēju tur nekādas seksuālas kustības. Mani pārsteidz tas, ka karojošie heteroseksuāļi parasti koncentrējas uz LGBT seksu, kamēr paši LGBT - uz savu dzīvi. Un tas nav tikai sekss. Esmu heteroseksuāls un zinu, ka man dzīvē neeksistē tikai guļamistaba. Vai kādam citam hetero ir citādāk?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari - marta 04.06.2008 12:49
es nevelos ar gimeni atbalstit seksualo minoritasu gajienu. es velos atbalstit gimenes vertibas. Giemenes gajienu. Gajienu, kas ieklauj visus, tai skaita seksualas minoritates, bet tas ipasi neizcelot. izcelot gimeni. seksualisms ir otraja plana. Jus savukart velaties to likt pirmaja un lai gimeniskas vertibas to atbalsta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - marta 04.06.2008 12:40
Vispār jau ir gan vajadzīga atbilde. Jūs gribat jaukt tautību , rasi , tas ir etniskas kategorijas ar seksuālām kategorijām. Nejauciet , un Jums būs atbilde , kā saka , rokā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

marta 04.06.2008 12:32
Parformulejot peter jautajumu - ka es varu protestet pret ciganu, ebreju un krievu atrasanos uz ielas, lai mani nenosauktu par rasistu? Vai ir vajadziga atbilde?

atbilde 'es ari' komentaram - atnaciet nakamgad ar saviem berniem un vecakiem uz gajienu, paradisiet, cik jauka ir gimene, tapat ka to sogad radija daudzas citas gimenes. Turklat, Jums bus loti japiepulas, lai atrastu kadu adas terpos, veicot kaitinosas seksualas kustibas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


es ari 04.06.2008 11:01
Es ari neatbalstu.

Atbalstu to, ka jau bernudarza berni jaintegre un japarada cik sabiedriba dazada - ir bagati, ir nabadzigi, ir veseli un slimi, ir dazadu krasu cilveki, ir dazadu gimenu modeli - viens vecaks, divi vecaki, divi viriesi un divas sievietes.....

Es patiesam uzskatu sevi par modernu, atvertu un iecietigu cilveku, bet es gluzi tapat ka peter izsakot viedokli, ka man sadi gajieni nepatik, tieku saukta par homofobu. Un tas ir aizvainojosi. Jo es nenososodu nevienu attiecibu modeli, ja vien tas nedara pari citiem, es nosodu izradisanos, kuras merkis ir... izradisanas. Es neticu ka jusu gada laika pasakumiem nav rezultatu. Ja nav blaustisanas pa presi, tas nenozime ka nav rezultatu Un vispar - ludzu sarakstinju ar jusu gada laika pasakumkiem, kuru merkis ir veicinat izpratni un iecietibu.

Si gajiena merkis nav tas. Mans protests ir par to kapec jauzsver tiesi tas atskirigais, kas rada atseviskas grupas naidu - proti jusu nodarbes gulamistaba. Kapec nevar sakt ar kopigo - mes esam tadi pasi cilveki, jo daram to, to un to tapat ka visi citi. Gulamistaba lai nak pec tam.

Si nejedziga seksosana ir ne tikai sados gajienos, bet sabiedriba vispar par daudz.

Es piemeram neskatoties uz to, ka man vispar gajieni un tamlidzigas padarisnas nepatik, loti atbalstitu gimenju (vienalga vai virietis-sieviete, sieviete-sievite, virietis-virietis vai vientulais vecaks) ar berniem, vinu vecmaminjam utt. gajienu lai iet ar adikli, avizi u.tml. Lai parada cik jauka ir gimene, gimenes vertibas. Un lai neviens neterpjas adas ieterpos un nerada sabiedribu kaitinosas seksualas davas kustibas. Tas lai paliek divu, jebkuru divu cilveku starpa.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

> Peter 04.06.2008 10:40
Vispirms varbūt pasakiet, pret kuru "viedokli" un kuriem "uzstādījumiem" Jūs vēlaties iebilst. Tad arī varēsim vērtēt, vai Jūs esat atpalicis cilvēka tiesību ienaidnieks. Lūdzu, konkrētību, tad arī runāsim.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

peter - mozaīkai un geju aktīvistiem 03.06.2008 18:32
Vai kāds no mozaīkas vai geju kopienas var man atbildēt uz vienu jautājumu: Kā es varu protestēt pret jūsu viedokli un jūsu uzstādījumiem, lai mani jūs nelamātu par homofobu? Līdz šim redzu vienu vienīgu parādību - jebkurš, kas atļaujas nepiekrists geju propagandas viedoklim un izteikt pretējo - to uzreiz nosauc par homofobu. Vai tiešām man nedosiet padomu, kā varu likumīgi protestēt bez tā, ka mani nesauktu par homofobu vai atpalikušu cilvēktiesību ienaidnieku? ja politiķi izsaka diametrāli pretēju viedokli, tad tos nodēvē par naidīgiem, bet patiesībā tie ir tikai pretēji viedokļi. Mozaīka un geju aktīvisti izslēdz diskusiju, jo jebkuru viedokli, kas neatbilst viņu viedoklim pēc definīcijas vērtē kā naidīgu vai homofobisku.

Saistītie raksti
Citi autora darbi