Atslēgvārdi:

The European Union and Development Aid: a Case Study of the Republic of Latvia

  • Autors:Maija Kāle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
  • Gads:2006/2007
  • Valoda:Angļu

Maģistra darbs ilustrē Eiropas standartu ieviešanas procesus, pievēršoties noteiktām institūcijām - palīdzības sniedzējām. Konceptualizējot 'Eiropeizāciju' kā strukturālu pārmaiņu procesu, kurā valstis pārņem Eiropas Savienības likumus, pētījumā analizēts, kā Latvijas Republika akceptē un ievieš ES normas, noteikumus un vērtības, kas saistās ar attīstības palīdzību.

Iesaki citiem:

Latvijas attīstības palīdzības politika un valsts lomas maiņa no palīdzības saņēmējas uz palīdzības devējas lomu darbā tiek apskatīta no sociālā konstruktīvisma redzespunkta, lai pētītu institucionālo pārveidi un izmaiņas valsts identitātē, kā arī Latvijas lomu starptautiskajā arēnā, tiek izmantots socioloģiskais institucionālisms un lomu teorija starptautiskajās attiecībās.

(The European Union and Development Aid: a Case Study of the Republic of Latvia pdf)


Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi