Televīzijas raidorganizāciju darbība 2001.gada 11.marta pašvaldību vēlēšanu laikā

  • Autors:A.Runcis (vad.), A.Balode, O.Balodis, T.Boguševiča, A.Burčiks, J.Dubrovskis, R.Konovaļenko, J.Radus, J.Upmalis
  • Organizācija:Nacionālā Radio un Televīzijas padome
  • Gads:2001
  • Valoda:Lat

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Pētījuma priekšmets ir televīzijas raidorganizāciju programmu kontrole un izvērtēšana attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, objektivitāti un korektumu.

Pētījumā izmantota informācijas ieguves un analīzes kvantitatīvi-kvalitatīvā analīzes metode jeb kontentanalīze.

Monitoringā uzmanība pievērsta atklātajai un iespējamai slēptai politiskajai reklāmai abos LTV kanālos, LNT un TV3. Ar slēpto politisko reklāmu pētnieki saprot gadījumus, kad raidījumos tiek veidoti 'pseidonotikumi' ar politisko partiju un/vai politiķu piedalīšanos dažādos informatīvajos, izglītojošajos, izklaidējošos, atsevišķām sociālajām grupām veidotajos raidījumos, nenorādot apmaksāto raidlaiku, kā arī vienlaicīgi pārkāpjot proporcionalitātes un sabalansētības principu.

Analizējot televīzijas kanālu pārraidāmo informāciju priekšvēlēšanu periodā, pētnieki nonāk pie secinājuma, ka politiskie spēki nolūkā iegūt varu izmanto plašu līdzekļu spektru. Galvenais akcents tiek likts nevis uz atsevišķiem sižetiem, bet uz tādas pseidorealitātes izveidošanu, kur gandrīz visu informācijas laukumu aizņem kanālā dominējošā politiskā partija vai dažas politiskās partijas.

(Televīzijas raidorganizāciju darbība 2001.gada 11.marta pašvaldību vēlēšanu laikā (PDF, 418 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi