Televīzija Eiropā: likumdošana, politika un neatkarība

  • Autors:-
  • Organizācija:European Union Monitoring and Advocacy Program of the Open Society Institute (EUMAP)
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

Anotācija

Jaunu tehnoloģiju un pieaugošas komerciālās konkurences ietekmē televīzija piedzīvo straujas pārmaiņas visā Eiropā. Pārskats par situāciju 20 Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, sniedz vērtējumu mediju politikai un regulējumam, kas izveidots televīzijas politiskās un ekonomiskās neatkarības garantēšanai.

Iesaki citiem:

Vienotas raidorganizāciju politikas trūkums, neatrisināta sabiedriskās televīzijas neatkarība, diskriminējoši ierobežojumi programmām krievu valodā, vispārpieņemtu žurnālistikas standartu trūkums - šīs ir galvenās problēmas Latvijas televīzijas sektorā, kas konstatētas pētījumā.

Sabiedriskās raidorganizācijas finansējums, Nacionālās radio un televīzijas padomes (NRTP) vai citas uzraudzības institūcijas iecelšanas procedūra un programmu veidošana minoritātēm ir atzītas par vissteidzamāk risināmajām problēmām, kuru novēršanai pētījums sniedz rekomendācijas.

NRTP īstenotā mediju uzraudzība pētījumā atzīta par neefektīvu, kam galvenie iemesli – šauru politisko interešu pārstāvība, pilnvaru trūkums un saistība ar privāto raidorganizāciju interesēm. Situāciju neuzlabos jaunie radio un TV likumi, kas nenodrošina uzraugošās institūcijas neatkarību no valdības ietekmes un pārstāv līdz šim īstenoto izpratni par medijiem kā informācijas konveijeriem no elites „uz leju” masām.

Pētījumā konstatēts, ka Latvijas Televīzijas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju apdraud komercializēšanās, tāpēc rekomendēts noteikt skaidru LTV finansēšanas sistēmu, apsverot abonentmaksu ieviešanu un nosakot stingrus ierobežojumus reklāmas apjomam. Savukārt komerciālo elektronisko mediju jomā jāpieņem konkrēta likumdošana pret monopolu veidošanos, kā arī šiem medijiem jāizstrādā iekšējas vadlīnijas, lai nodrošinātu objektivitāti, līdzsvaru un žurnālistu neatkarību no mediju īpašniekiem. Pētījums rekomendē sabiedrisko un komerciālo raidorganizāciju žurnālistiem izstrādāt vienotu žurnālistikas standartu.

Līdzšinējā apraides politika atzīta par diskriminējošu attiecībā uz krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, tāpēc pētījumā ierosināts atcelt ierobežojumus apraidei minoritāšu valodās un bilingvālajiem raidījumiem.

Televīzija Eiropā: likumdošana, politika un neatkarība

((latviski, PDF, 832 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Citi autora darbi