Atslēgvārdi:

Studiju vide Latvijas universitātē - piedāvājums, pieprasījums un studiju kvalitāte

  • Autors:Ginta Tora, Inta Jaunzeme, Ināra Popova, Ilva Pudule
  • Gads:2000

Pētījumā aptaujāti 2. un 4. studiju gadā studējošo viedoklis par augstskolu balstoties uz studenta spēju pielāgoties jaunajai videi un sekmīgi studēt.

Iesaki citiem:

Tika noskaidrots, ka jaunāko un vecāko studentu viedokļi atšķiras un vecākie studenti ir daudz kritiskāki.. Novērtējot LU pieejamo studiju kvalitāti 10 ballu sistēmā, vidējais rādītājs bija 6.9 balles (2. studiju gadā 7, 1 balle, 4. studiju gadā - 6,6 balles).

(Studiju videpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi