Atslēgvārdi:

Sociālie pakti Eiropā Ekonomikas un monetārās savienības kontekstā

  • Autors:Madara Štāla
  • Organizācija:Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa (Maģistra darbs)
  • Gads:2010
  • Valoda:latviešu

Viens no politikas procesiem ir lēmumu pieņemšana. Viens no veidiem, kā pieņemt politiskus lēmumus, jo īpaši politiski jūtīgus, ir izmantojot sociālos paktus, kas ir nacionālā līmeņa vienošanās starp valdību no vienas puses un sociālajiem partneriem (arodbiedrībām, uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām) no otras puses. Sociālais pakts ir vienošanās, kas uzliek saistošus pienākumus kā vienai tā otrai pusei, tādēļ ir būtiski izzināt, pie kādiem apstākļiem un nosacījumiem valdības un sociālie partneri drīzāk būs ieinteresēti sadarboties.

Iesaki citiem:

Šāda vienošanās tiek uzskatīta kā viena no efektīvākajām metodēm, kā ieviest jaunu rīcībpolitiku vai veikt izmaiņas esošajā, jo tā savā būtībā ietver vienošanos starp galvenajiem aktoriem valstī. Par darba mērķi tika izvirzīts izpētīt, vai iemesli, kas bijuši pamatā sociālo paktu izveidei Rietumeiropā Ekonomikas un monetārās kontekstā ir bijuši arī par iemeslu sociālo paktu (ne)izveidei Slovēnijā un Slovākijā.

(Sociālie pakti Eiropā Ekonomikas un monetārās savienības kontekstāpdf)Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi