Atslēgvārdi:

Social cohesion in diverse communities

  • Autors:Maria Hudson, Joan Philips, Kathryn Ray and Helen Barnes
  • Organizācija:Joseph Rowntree Foundation
  • Gads:2007
  • Valoda:angļu

Pētijumā apskatītas attiecības starp jaunām un jau esošajām kaimiņu kopienām etniski dažādā vidē. Jautājums par etniskajām atšķirībām un kopienu attiecībām kļuva īpaši aktuāls pēc 2001.gada nemieriem Anglijas ziemeļos, kā arī sākoties karam pret terorismu. Kā atbildes reakcija sekoja sociālās kohēzijas veicināšanas pasākumi.

Iesaki citiem:

Pētījumā analizēts, ko dažādās Anglijas daļās nozīmē sociālā kohēzija - tiek aprakstīti iedzīvotāju savstarpējās mijiedarbības modeļi, noskaidrojot vai etniskā dažādība ir iemesls kaimiņu kopienu nesaskaņām, kā arī, vai etniskā atšķirība veido kopienas vienotības un piederības apziņu. Pētījums sniedz faktoru analīzi, kas traucē un veicina sociālo kohēziju, kā arī rekomendācijas politiku izstrādei un ieviešanai praksē.

Social cohesion in diverse communitiesJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi