Šķiriskā pašidentifikācija Latvijā (pētījums)

  • Autors:-
  • Organizācija:Marketing House
  • Gads:2004. gada oktobris
  • Valoda:latviešu

Anotācija

Iesaki citiem:

Pētījums ļauj spriest par Latvijas sabiedrības šķirisko pašidentifikāciju četru šķiru aspektā: zemākā, strādnieku, vidus un augstākā šķira.

Pētījuma dati ļauj veikt analīzi gan par minēto četru šķiru pārstāvju sociāli demogrāfisko portretu, gan arī sociālajām nostādnēm, dzīves stilu un vērtībām.

Nacionāli reprezentatīvā pētījumā iegūto datu analīze rāda, ka plašākā subjektīvā šķira Latvijā ir strādnieku šķira, kurai sevi pieskaitījuši 52% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem. 39% sevi uzskatījuši par vidusšķiras pārstāvjiem. Zemākajā šķirā sevi saskatījuši 7% aptaujāto, kamēr augstākajā – tikai 2%.

Pētījuma atskaite iekļauj ne tikai šķiru griezuma, bet arī kopējos datus, ļaujot izdarīt secinājumus par Latvijas sabiedrības vispārējo attieksmi pret aplūkotajiem jautājumiem: brīvā laika pavadīšana, apmierinātība ar darbu, ģimenes dzīvi, uzticēšanās institūcijām, valsts un personīgā ekonomiskā stāvokļa vērtējums, patēriņa struktūra.Šķiriskā pašidentifikācija Latvijā
(latviski, PDF, 964 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi