Sabiedrības attieksme pret Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību

  • Autors:Aivars Tabuns, Baltijas studiju centrs
  • Organizācija: Eiropas Padomes Informācijas birojs
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Pētījums veikts 2002.gada vasarā, lai analizētu sabiedrības attieksmi pret „Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” un tās atsevišķiem pantiem, konkrēti noskaidrotu priekšstatus par konvencijas ratifikācijas nepieciešamību, izpratni par tajā paredzētajām tiesībām, ar konvenciju saistītos mītus, bažas un iebildumus, kā arī viedokļus par konvencijas īstenošanas mehānismiem.

Iesaki citiem:

Anotācija

Pētījums veikts 2002.gada vasarā, lai analizētu sabiedrības attieksmi pret „Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” un tās atsevišķiem pantiem, konkrēti noskaidrotu priekšstatus par konvencijas ratifikācijas nepieciešamību, izpratni par tajā paredzētajām tiesībām, ar konvenciju saistītos mītus, bažas un iebildumus, kā arī viedokļus par konvencijas īstenošanas mehānismiem.

Izmantojot socioloģijas kvalitatīvās metodes - ekspertu interviju, Interneta diskusiju un dokumentu analīzi, pētījums aptver sekojošas mērķa grupas: to pašvaldību pārstāvjus, kuras lielā skaitā apdzīvo nacionālās minoritātes, latviešus un minoritāšu pārstāvjus Interneta diskusijās, NVO, politsiko partiju un mediju pārstāvjus.

Atklājies, ka dažādu sabiedrības grupu attieksme pret vairākiem Konvencijas pantiem ir pretrunīga, pie kam vērtējumu nevienprātība raksturīga gan žurnālistiem, gan ekspertiem, gan arī Interneta lietotājiem, t.i. apsekojamo kompetences līmenis viņu vērtējumus ietekmēja visai nenozīmīgi.

Pētījums aplūko konvencijas ratifikācijas nosacījumus – gan labvēlīgos (piemēram, daudzu viedoklis, ka konvencijas neratificēšanas iemesls nav minoritāšu tiesību pārkāpumi), gan nelabvēlīgos (pretrunīgie uzskati par latviešu un krievu valodas lomu Latvijas sabiedrības dzīvē). Līdz ar to trūkumiem un priekšrocībām aplūkoti divi scenāriji konvencijas mērķus sasniegšanai – vai nu konvencijas ratificēšana, kam seko Latvijas likumdošanas pieskaņošana, vai arī sākotnēja likumdošanas saskaņošana, kurai pēc tam seko konvencijas ratificēšana.


Sabiedrības attieksme pret Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi