Remedies and sanctions in EU Anti – discrimination Law

  • Autors:Prof. Christa Tobler
  • Organizācija:Eiropas Komisija
  • Gads:2005
  • Valoda:angļu

Pētījums par tiesiskajiem aizsardzības līdzekļiem un sankcijām diskriminācijas novēršanā, kas izriet no ES tiesībām. Pētījumā analizēta gan Eiropas Kopienu tiesas prakse par šo jautājumu, gan konkrētu direktīvu (Rasu direktīva un Nodarbinātības direktīva) piemērošana dalībvalstīs un vērtēta atbilstība ES tiesībās ietvertajiem Diskriminācijas novēršanas principiem.

Iesaki citiem:

Remedies and sanctions in EU Anti – discrimination Law

(angliski, PDF, 513 KBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi