Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un pārvarēšanas iespējas (etnicitātes, valsts un pilsoniskās sabiedrības mijiedarbības analīze)

  • Autors: Ilga Apine, Ilze Boldāne, Leo Dribins, Kristīne Gaugere, Aleksejs Šņitņikovs, Elmārs Vēbers
  • Organizācija:Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, LU aģentūra
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Projekta autoru kolektīvs sniedz rakstu krājuma formā sagatavotu pētījuma rezultātu izklāstu, ko papildina autoru rekomendācijas valdības institūcijām un sabiedriskām organizācijām.

Iesaki citiem:

Anotācija

Projekta autoru kolektīvs sniedz rakstu krājuma formā sagatavotu pētījuma rezultātu izklāstu, ko papildina autoru rekomendācijas valdības institūcijām un sabiedriskām organizācijām.

Autori uzskata, ka sabiedrības integrācijas Programmas īstenošanu stipri kavējušas kļūdas un trūkumi Latvijas valsts etnopolitikā, etniskās demokrātijas iezīmes. Jāveicina pāreju uz plurālistisku demokrātiju, tas palīdzētu pārvarēt etnopolitikas mazspēju. Savukārt pretrunīgus uzskatus un izpratnes par Latvijas jaunāko laiku vēsturi, kuri šķeļ arī skolēnu priekšstatus, varētu mazināt ar historiogrāfijas objektīvu analīzi, jaunu mācību grāmatu un metodisko līdzekļu sagatavošanu, plašāk pārņemot citu ES valstu pieredzi vēstures radīto pretrunu mazināšanā.

Pārskatā atspoguļota līdz šim maz pētītā latviešu identitātes faktora loma integrācijas procesā, „kultūras traumas” izsauktā rezervētā attieksme pret apvienošanos ar citu etnisko un etnolingvistisko kopumu cilvēkiem. Jāveicina samierināšanās ar citādību valsts un sabiedrības dzīvē.

Pētījumā pierādīta nevalstisko organizāciju pozitīvā loma savstarpējas iecietības un tolerances veidošanā, taču to kavē pašu NVO etniska sadalīšanās. Jāveido plašas, teritoriālas un multietniskas NVO, kurām būtu funkcijas.

Projekta izstrādē atklājās Sabiedrības integrācijas Programmas vājās izpildes situācija, ko radījusi izpildes mehānisma neizveidošana. Integrācija notiek epizodisku, savstarpēji nesaistītu pasākumu veidā, tos veic entuziasti. Valsts pārvaldes sistēmā jārada integrācijas koordinācijas institūcija no visu ministriju pārstāvjiem.

Nobeiguma secinājumos uzsvērts, ka etniskās pretrunas neveido galvenos šķēršļus pret integrāciju, tos var vieglāk novērst nekā sociālās pretrunas un pārvaldes nekvalitāti, kuru dēļ sabiedrība nevienojas ar valsti par nacionālu apvienošanos.

Atskaites rakstu krājumu noslēdz konkrētas rekomendācijas dažādiem valsts pārvaldes komponentiem.
(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi