Power, Order, and the Politics of Social Policy in Central and Eastern Europe 2

  • Autors:Pieter Vanhuysse
  • Organizācija:University of Haifa
  • Gads:2009
  • Valoda:angļu

Raksta centrā ir analīze par četru valstu (Ungārijā, Polijā, Latvijā un Igaunijā) pāreju no komunistisko uz brīvā tirgus sabiedrību. Tā kā šajā reģiona valstu ekonomikas bija būvētas pēc labklājības valsts principiem, tad liberalizācijas reformas (piemēram, pensiju jomā) izrādījās īpaši sāpīgas. It sevišķi Latvijā. Raksta autoram interesējošais jautājums: kā bija iespējams veikt šādas reformas bez plašiem sabiedrības protestiem?

Iesaki citiem:

Autors savā analīzē nonāk pie slēdziena, ka Latvijā un Igaunijā izvairīšanās no protestiem ir izskaidrojama ar etniskiem iemesliem. Proti, ka politiķi, kas pārstāvēja titulnāciju, veica "makjavellisku varas sagrābšanu". Valsts vara apzināti rīkojās, lai izslēgtu etniskās minoritātes no politiskajiem procesiem, kā arī sarīdītu latviešus ar nelatviešiem, neskatoties uz to, ka sociālos jautājumos viņiem varēja būt kopējas intereses. Rakstā minēti vairāki pierādījumi, kas apliecina, ka nelatviešiem pārejas process bija sociālekonomiski sāpīgāks nekā latviešiem.

(Power, Order, and the Politics of Social Policy in Central and Eastern Europe (269.22 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (2) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Vidzemnieks - Māris Brants 20.01.2010 06:49
Runājot par sabiedriskām parādībām ražošana un patēriņš, pienākums un tiesības, brīvība un atbildība ir nedalāmi jēdzieni. Runāt tikai par vienu nepieminot otru ir redukcija domāšanā. Nevaru apgalvot bet pieļauju ka šāda redukcija ir arī Pārskatā par tautas attīstību. Taču dotajā rakstā redukcija ir gājusi vēl tālāk valsti saprotot kā patēriņa preci, kā TV, datoru vai veļas automātu, ko "vēlamies, bet lietot neprotam". Redukcionisma piemēri rakstā ir vienkārši drausmīgi. Autors ir sakropļojis tik daudz vērtīgu un skaidru atziņu, pie kurām ir nepārprotami nonākusi sabiedriskā doma Latvijā, ka tās analizēt nav jēgas. Nezinu kāpēc - man ir kauns par šo rakstu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 04.08.2009 16:13
what about up-dating before making conclusions relating to current day situation?:)

Citi autora darbi