Pirmsiestāšanās procesa ES monitorings: tiesu varas neatkarība

  • Autors:-
  • Organizācija:Atvērtās sabiedrības institūts Budapeštā (OSI)
  • Gads:2001
  • Valoda:latviešu, angļu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Atvērtās sabiedrības institūta Pirmsiestāšanās ES monitoringa programma piedāvā neatkarīgu analīzi par 10 kandidātvalstu atbilstību dalības politiskajiem jeb Kopenhāgenas kritērijiem. Ziņojumus izstrādājuši neatkarīgi eksperti vai organizācijas katrā no kandidātvalstīm, balstoties uz metodoloģiju, ko institūts veidojis ar starptautiskas konsultatīvas padomes palīdzību. Katru ziņojumu projekta stadijā recenzējuši attiecīgās valsts eksperti un konsultatīvā padome.

Iesaki citiem:

Pētījums sastāv no ievada, pārskata par tiesu varas neatkarību ES pirmsiestāšanās procesā, kā arī no 10 ziņojumiem par situāciju katrā no kandidātvalstīm. Portālā publicējam pētījuma ievadu, vispārīgo pārskatu un ziņojumu par stāvokli Latvijā.

TIESU VARAS NEATKARĪBA PIRMSIESTĀŠANĀS PROCESĀ ES

Pārskata autori novērtē tiesu varas neatkarību Eiropas Savienības desmit kandidātvalstīs, balstoties uz atsevišķu valstu ziņojumiem. Pārskatā ir aplūkoti tie paši tiesu varas aspekti, kas analizēti pētījumā par Latviju. Tāpēc šis ziņojums ļauj salīdzināt Latvijas un citu valstu situāciju. Autori konstatējuši, ka nevienā no kandidātvalstīm nav pilnībā efektīvas un pilnībā neatkarīgas tiesu sistēmas.

TIESU VARAS NEATKARĪBA LATVIJĀ

Pētījuma pirmējā teksta autore ir Anita Ušacka. Pētījumā vērtēta Latvijas tiesu varas neatkarība, analizējot tiesību normas, tieslietu sistēmas administrāciju, finansiālo patstāvību, tiesneša statusu, attiecības starp dažādām tiesu institūcijām, nolēmumu izpildi un korupciju. Konstatēta virkne faktoru, kas ierobežo tiesu varas neatkarību. It īpaši politiskā un sociālā vide ir nelabvēlīga neatkarīgas tiesu varas attīstībai. Izpildvara aizvien pārmērīgi iejaucas tās darbā, realizējot savas administratīvās, uzraudzības un finansiālās pilnvaras.


Pirmsiestāšanās procesa ES monitorings: tiesu varas neatkarība

Tituls, pateicības, priekšvārds, ievadvārdi
(LV (87 Kb)pdf), (EN (55 Kb)pdf)

Tiesu varas neatkarība pirmsiestāšanās procesā ES
(LV (248 Kb)pdf), (EN (211 Kb)pdf)

Tiesu varas neatkarība Latvijā
(LV (187 Kb)pdf), (EN (168 Kb)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi