Atslēgvārdi:

Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: situācijas analīze

  • Autors:Pētnieki: Inga Vilka, Aigars Strupišs;
  • Organizācija:Organizācija: Sabiedrisko attiecību aģentūra “Consensus PR”; Latvijas Ārpolitikas institūts; Pasūtītājs: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (ĪUMSILS);
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS) uzdevumā sabiedrisko attiecību aģentūras “Consensus PR” un Latvijas Ārpolitikas institūta eksperti Phare projekta “Pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas izstrāde” ietvaros sagatavojuši pētījumu “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: situācijas analīze”.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir apzināt šķēršļus, kas kavē, un iespējas, kas veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā. Pētījums apskata indivīdu motivāciju sadarboties, nevalstisko organizāciju ilgtspēju un iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

Secināts, ka jāuzlabo iedzīvotāju informētība par neformālas un formālas sadarbības ieguvumiem, pamatskolas līmenī jāattīsta sadarbības prasmes, jārada iedzīvotājiem iespējas sadarboties, jāstimulē brīvprātīgo kustība un labdarības (filantropijas) kultūra.

Attiecībā uz nevalstisko organizāciju ilgtspēju pētījuma eksperti secina, ka jārada organizācijām iespējas piesaistīt līdzekļus no dažādiem avotiem – indivīdiem, uzņēmumiem, nodibinājumiem, biedru naudām, samaksas par pakalpojumiem. Jāstiprina dažādu organizāciju spēja informēt iedzīvotājus par sava darba lietderību, daudzveidot finanšu avotus utt. Tāpat nevalstiskajām organizācijām nepieciešams pašvaldību un valsts atbalsts Eiropas Savienības līdzekļu apguvē.

Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana uzlabo pašvaldību un valsts politikas veidošanas procesu, īpaši tā sākumposmā, kā arī veicina šīs politikas ieviešanu. Taču pārvaldes institūciju darbiniekiem nepieciešama izglītošana un procedūras, kā iesaistīt iedzīvotājus politikas veidošanā. Savukārt pilsoniskai sabiedrībai nepieciešama atgriezeniskā saite, lai tā sajustu, ka līdzdalībai ir jēga.

Pētījuma “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: situācijas analīze” autori secina, ka pilsoniskās sabiedrības attīstībai mazāk traucē likumdošanas nepilnības, vairāk - iedzīvotāju neinformētība par sadarbības iespējām, lietderību un rezultātiem, kā arī nevalstisko organizāciju nepilnīgā spēja piesaistīt līdzekļus sabiedrības mērķu sasniegšanai.


Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: situācijas analīze

( latviski, PDF, 547 KB pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi