Personu, kas atbrīvojas no ieslodzījuma vietām, iespējas saņemt palīdzību Latvijas teritorijās esošajās sociālās rehabilitācijas iestādēs

  • Organizācija:LR Tieslietu ministrija
  • Gads:2004

Personas, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietām ir īpaša sociālā riska grupa, kuru reintegrācijai sabiedrībā ir jāpievērš īpaša uzmanība gan no sociālā gan noziedzības novēršanas viedokļa. Pētījumā apskatītas dažādas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu iespējas un galvenie secinājumi ir — Latvijā personām, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietām tiek nodrošināta fragmentāra palīdzība gan palīdzību sniedzošo iestāžu ziņā, gan paša palīdzības satura ziņā. Ir jāizveido institūciju tīkls, kas sniegs palīdzību bijušajām ieslodzītajām personām.

Iesaki citiem:

(Personu, kas atbrīvojas no ieslodzījuma vietām, iespējas saņemt palīdzību Latvijas teritorijās esošajās sociālās rehabilitācijas iestādēspdf) (No MK pētījumu datubāzes)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Article research

Kad atveras cietuma vārti Autors: Visvaldis Valtenbergs, Klāra Arefjeva, Sanda Deisone, Dace Jansone, Aija Lulle, Dace Rokena

Citi autora darbi