Atslēgvārdi:

Pašvaldību izglītības politika: atšķirīgi viedokļi par vienām un tām pašām problēmām

  • Autors:Agris Upenieks, Gints Malzubris, Ivars Austers
  • Organizācija:Providus
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

Pētījums tapa, izmantojot pilotprojekta Pašvaldību izglītības politika rezultātus. Projekta galvenie mērķi bija iesaistīt sabiedrību izglītības stratēģijas veidošanā pašvaldībās, veicināt sadarbību starp pašvaldību un izglītības iestādēm, lai uzlabotu izglītības iestāžu darba kvalitāti un atsaucību vietējās sabiedrības vajadzībām.

Iesaki citiem:

Lai īstenotu šo pētījuma mērķi, tika izmantoti divi datu avoti – anketēšanas rezultātā iegūtie dati un ar interviju palīdzību papildus vāktie kvalitatīvie dati (katrā no pētāmajām pašvaldībām tika intervēti skolu, vecāku un pašvaldības pārstāvji). Pilotprojektā piedalījās 3 pašvaldības – Rēzeknes pilsēta, Aizkraukles novads un Salacgrīva ar lauku teritoriju.

Pētījuma otrā posma galvenais mērķis bija meklēt atšķirības vienu un to pašu faktu, vienu un to pašu situāciju interpretācijā, lai tādējādi noteiktu pašvaldību un sabiedrības sapratnes punktus un sadarbības pamatprincipus.

Visās trijās pašvaldībās novērojama tendence, ka skolotājiem un pašvaldību pārstāvjiem priekšstats par vecāku interesēm un vajadzībām atšķiras no „īstajām”, vecāku pašu paustajām. Novērojama tendence, ka iesaistītās interešu grupas (vecāki, skolu un pašvaldību pārstāvji) nezin, kā pārējās grupas īsteno savas intereses un vajadzības. Visās intervijās paustajā parādās izteikta vienprātība par to, kas ir laba skola – visos gadījumos uzmanības fokusā ir vai nu bērnu drošība, vai labsajūta.

Iegūtie dati parāda, ka, neatkarīgi no pašvaldību atrašanās vietas – ģeogrāfiskā novietojuma un statusa, ir vērojamas kopīgas iezīmes izglītības jomā. Uz pētījuma pamata ir izstrādāti ieteikumi pašvaldībām izglītības politikas veidošanā un īstenošanā.

Pašvaldību izglītības politika: atšķirīgi viedokļi par vienām un tām pašām problēmām

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Parm izgl 255x203

Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā Autors: Jānis Eglītis, Ilvija Vule, Līga Krastiņa, Brigita Zepa, Līga Liepiņa, Valentīna Sūniņa, Valda Reķe, Inese Didže, Brigita Tivča, Rita Nīkrence, Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Mārīte Seile, Rita Kaša, Aleksejs Šņitņikovs, Ilz

Article research

Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā 6 Autors:SFL programma "Pārmaiņas izglītībā"

Citi autora darbi