Partiju viedokļi par seksuālo minoritāšu jautājumiem 57

Portāls politika.lv sadarbībā ar “Mozaīku” š.g. 20.jūljā organizē politisko partiju diskusiju par seksuālo minoritāšu jautājumiem. Gatavojoties diskusijai, portāls partijām uzdeva vairākus jautājumus.

Iesaki citiem:

1. Homofobija tiek definēta kā iracionālas bailes un nepatika pret homoseksualitāti, lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transcilvēkiem, kas balstītas uz aizspriedumiem. Socioloģiskas aptaujas liecina, ka Latvijas sabiedrībā homofoba attieksme ir plaši izplatīta. Vai, Jūsuprāt, tā ir problēma un sabiedrības attieksme jāmaina? Ja jā, kā to varētu darīt?

2. Saskaņā ar mūsdienu cilvēktiesību principu interpretāciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, seksuāla orientācija ir iekļauta tajās pazīmēs, pēc kurām diskriminācija ir cilvēktiesību pārkāpums. Ko vajadzētu mainīt Latvijas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu, ka homoseksuāla orientācija nevar būt par pamatu diskriminācijai?

3. Kāda ir Jūsu partijas nostāja par viendzimuma partnerattiecību oficiālu atzīšanu?Jaunais laiks (publicēts 14.07.06.)

Latvijas Zemnieku savienība (publicēts 14.07.06.)

Latvijas Ceļš (publicēts 14.07.06.)

Tautas partija (publicēts 18.07.06.)

Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (publicēts 19.07.06.)

PCTVL (publicēts 26.07.06.)Jaunais laiks

1. Demokrātiskā valstī pilsoņiem ir tiesības apvienoties biedrībās un sabiedriskajās organizācijās, un valstij ir pienākums aizsargāt šo organizāciju tiesības uz miermīlīgu sapulču un gājienu brīvību. Tomēr demokrātija ir daudz plašāks jēdziens par tiesībām, demokrātija ir arī vērtību kopums, kur viena no pamatvērtībām ir tolerance cilvēku savstarpējās attiecībās. Vērtības nevar iedzīvināt tikai ar likumdošanas normām, tās jāveido pašai sabiedrībai, tāpēc tieši politiķiem, kā tautas priekšstāviem ir pienākums kopt sabiedrībā vērtības, kas veicinātu demokrātijas nostiprināšanos valstī. Būtiska loma vērtību veidošanā ir arī nevalstiskajām organizācijām un inteliģencei.

2. Iestājoties Eiropas Savienībā Latvija uzņēmās savu likumdošanu piemērot ES likumdošanas normām. Šī apņemšanās ir jāpilda, tai skaitā attiecībā uz darba likuma pilnveidošanu.

3. Šajā jautājumā līdzīgi kā jautājumos, kuri skar reliģiskus tematus, JL neformulē partijas nostāju. Uzskatām, ka šis jautājums prasa ļoti plašu sabiedrisko diskusiju un esam gatavi tajā iesaistīties.


Latvijas Zemnieku savienība

1. Centriskā partija Latvijas Zemnieku Savienība (CP LZS) uzskata, ka visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības uz savstarpējo cieņu , brīvību un personas neaizskaramību. Kāpēc Latvijas sabiedrībā ir izplatīta homofoba attieksme? Aizspriedumi pret homoseksuāli orientētiem cilvēkiem radušies jau vēsturiski, jo tāpat kā jebkura cita jauna un neierasta parādība, kuru nevar vismaz sākotnēji izskaidrot, rada bailes, savukārt, bailes rada neiecietību. Bieži vien šo neiecietīgo attieksmi rada pašu homoseksuāli orientēto cilvēku rīcība - savas seksuālās orientācijas publiskošana. Visveiksmīgāk sabiedrības attieksmi varētu mainīt, sniedzot vairāk informācijas par homofobiju un toleranci. Turklāt būtiski ir akcentēt to, ka cilvēks kā personība veidojas ne tikai kā seksuāla būtne, bet arī kā sociāla būtne. Līdz ar to svarīgi izprast un novērtēt cilvēka attieksmi pret darbu, sabiedrībā aktuālajiem notikumiem, līdzcilvēkiem utt., neliekot par primāro seksuālās orientācijas piederības novērtējumu.

2. Kā jau vairākkārt gan Ministru kabinetā, gan Saeimā ir uzsvērusi Labklājības ministrija (ZZS), saskaņā ar 2000.gadā pieņemto Eiropas Savienības (ES) direktīvu par kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, visās ES dalībvalstīs, arī Latvijā, nepieciešams aizliegt jebkāda veida diskrimināciju, tai skaitā, uz seksuālās orientācijas pamata. Arī CP LZS nostāja šajā jautājumā ir tāda, ka šīs direktīvas prasības nacionālajos likumdošanas aktos ir jāievieš precīzi un skaidri, lai neapdraudētu juridisko noteiktību, pie tam katram iespējamās diskriminācijas pamatam ir jābūt konkrēti nosauktam. Neskatoties uz to, ka pēc Latvijas pievienošanās ES mūsu valsts ir automātiski akceptējusi attiecīgās jomas ES tiesību kopumu un tādējādi mūsu pienākums ir izpildīt šīs saistības, kā arī, neņemot vērā Eiropas Komisijas aizrādījumus, Latvija vienīgā no visām ES dalībvalstīm savos nacionālajos tiesību aktos nav precīzi un skaidri pārņēmusi ES direktīvas prasības par diskriminācijas aizliegumu uz seksuālās orientācijas pamata.

3. CP LZS uzskata, ka viendzimuma partnerattiecību oficiāla atzīšana iespējama gadījumā, ja ir nepieciešamība sakārtot mantiskās attiecības starp partneriem.


Latvijas Ceļš

Partija „Latvijas ceļš” kopš neatkarības atgūšanas ir vedusi Latviju uz Eiropu. Mūsdienu Eiropa, pirmkārt, ir tiesību un vienādo iespēju telpa, kurā indivīdam, kas ir mūsu partijas prioritāte, paveras plašas iespējas paust un attīstīt savu identitāti.

Eiropas Savienības likumdošana pēc mūsu pašu izvēles ir arī mūsu likumdošana, tā sarga gan tradicionālās vērtības un ģimenes, gan dod pieaugušai kultūru dažādībai drošības garantijas brīvai izpausmei.

Latvija kā neatkarīga, demokrātiskā un laicīga valsts ir tapusi Eiropas kultūras telpā, kurā ir gana vietas gan tradicionāliem un konservatīviem uzskatiem, bet arī telpa tiem, ko mēdz saukt par minoritātēm.

Neatkarīgi no tā, pēc kādām iezīmēm grupa definē sevi, vai to definē citi kā mazākumgrupu, tai ir tiesības uz izpratni, iecietību un vienādām iespējām ar tiem, kas sevi raksturo kā vairākums.

Demokrātijas un liberālo vērtību būtība slēpjas trauslā līdzsvarā starp indivīda tiesībām un vairākuma tradīcijām, uzskatiem. Līdzsvars nedrīkst izjukt, jo tādā gadījumā ātri vien var rasties iespējas diskriminācijai, izstumšanai un nevienlīdzībai. Un līdzsvara saglabāšana ir abu pušu – gan vairākuma, gan mazākuma atbildība.


Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem


1.Tas, kas notiek Latvijā un diskusiju saturs par seksuālajām minoritātēm apliecina, ka publiskie diskursi mūsu sabiedrībā vēl ir „pusaudžu vecumā” – nepārdomāti, asi, emocionāli, kategoriski. Taču tas ir tikai diskusiju sākums.

Tikai pakāpeniski sabiedrībā var veidoties sapratne, ka homoseksualitāte Latvijā nav importēta prece, tā ir daļa Latvijas un pasaules dažādības.

Daži pretjautājumi “Mozaīkai”:


  • Vai pati kopiena ir skaidri noformulējusi savas prasības likumdevējiem?

  • Kam jāmainās, lai kopienas pārstāvji neuzskatītu sevi par diskriminējamiem?

  • Vai pašai kopienai ir rīcības plāns kā mazināt neiecietību pret sevi?


2. Arī Latvijā dzīvojošas seksuālās minoritātes ir ietvertas Eiropas Savienības direktīvās, to mērķis ir aizliegt diskriminēt darba tirgū, pieejā precēm un pakalpojumiem un citās sfērās tos, kas pauž alternatīvu seksuālo orientāciju, neapdraudot tos, kas apliecina sevi kā seksuālais vairākums. Direktīva 2000/78/EK aizliedz diskriminēt pēc seksuālās orientācijas, un tā ir bijusi Latvijas sabiedrības izvēle pievienoties kopējai Eiropas telpai, kurā diskriminācija, naids un neiecietība ir aizliegtas, jo apdraud jebkuru indivīdu.

3.Partnerattiecību jautājums starp viendzimuma partneriem šobrīd nav aktuālākais politiskās dienaskārtības jautājums. Daudzas problēmas (piem., mantojums) jau šobrīd ir risināmas esošo likumu ietvaros. Risināmi arī daudzi citi ar cilvēku partnerattiecībām saistīti jautājumi, piem, vecumdienās kopā dzīvojošu, bet nelaulātu, sirmgalvju īpašuma tiesības partnera nāves gadījumā u.c.

Ceļš uz iecietību pret seksuālajām minoritātēm ir ilgstošs un sāpīgs un Latvija nav izņēmums – Vācijā, Lielbritānijā, Spānijā tas visur bija verbālo sadursmju un strīdu lauks.

Mūsu partijas formulu šajā diskusijā varētu raksturot ar šādiem komponentiem:

Zinātniskais diskurss par homoseksualitāti + ES un Latvijas likumdošanas ievērošana + diskriminācijas un neiecietības mazināšana normatīvajos aktos + abpusēja vairākuma un mazākuma tolerance sabiedriskajā domā.


Tautas partija

1. Ja homofobija kļūst par sociāli jūtamu parādību, tā, bez šaubām, izraisa neiecietību un provocē konfliktus starp sabiedrības grupām. Latvija kā savu mērķi definējusi integrētu sabiedrību, kas apvieno cilvēkus uz kopīgas valodas, kultūras un tradīciju pamata. Tautas partija atbalsta latvisku kultūru, kristīgas vērtības un stipru ģimeni – gan homofobija, gan homoseksualitātes propaganda neveicina sabiedrības saliedētību ap šīm vērtībām.

2. Tautas partija nosoda jebkādu indivīda diskrimināciju pēc jebkurām pazīmēm, to skaitā – pēc viņa seksuālās orientācijas vai identitātes. Homoseksualitāte ir tikai viens no iespējamiem diskriminācijas iemesliem, turklāt, ļoti grūti pierādāms, jo homoseksuāla identitāte nav oficiāli vai juridiski apstiprināma diagnoze. Ja tiks pierādīts, ka juridiski nepieciešams izcelt vienu no iespējamās diskriminācijas pazīmēm, īpaši pieminot to likumā, Tautas partija ir gatava apspriest šo jautājumu.

3. Homoseksuālas partnerattiecības neatbilst Tautas partijas priekšstatam par ģimeni. Tautas partija neuzskata par atbalstāmu šo partnerattiecību pielīdzināšanu laulībai. Jebkura cita veida homoseksuālu partnerattiecību oficiāla reģistrācija mantisku vai juridisku jautājumu atrisināšanai ir apspriežama.


Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

1. Jebkura uz bailēm, nepatiku un nepamatotiem aizspriedumiem balstīta attieksme pret kādu sabiedrības grupu, vai tā būtu homo vai ksenofobija, radikalizē viedokļus un neveicina iecietību. Ja šāda attieksme ir plaši izplatīta, tā var kļūt par sabiedrības problēmu kopumā. Homoseksuālu cilvēku tiesības netapt diskriminētiem seksuālās orientācijas dēļ būtu iestrādājamas konkrētos likumos, savukārt sabiedrības iecietība pret homoseksuāliem cilvēkiem veicināma ar korektas informācijas un izglītošanas palīdzību. Liela nozīme sabiedrības aizspriedumu mazināšanai ir pašai seksuālo minoritāšu kopienai – informatīvu akciju rīkošana, sadarbība ar politikas veidotājiem utt. Neapšaubot homoseksuālu cilvēku tiesības uz nediskriminējošu attieksmi, atklāts paliek jautājums vai savu mērķu sasniegšanai tiek izvēlēti efektīvākie līdzekļi? Vai Latvijā organizējot skaļu Pride gājienu homoseksuāli cilvēki sasniegs lielāku sabiedrībā sapratni nekā citu sabiedrības grupu, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām pārstāvji?

2. Iestājoties Eiropas Savienībā Latvija apliecināja apņemšanos veidot demokrātisku un atvērtu sabiedrību, ievērojot to arī likumdošanā. Dažādas tiesību sistēmas ES valstīs, ieviešot ES direktīvas, nozīmē, ka dalībvalsts tiesību aktos jābūt formulējumiem, kas nepieļauj indivīda diskrimināciju arī pēc seksuālas orientācijas pazīmes. Pret Latviju līdz šim nav izvirzīta prasība par pārkāpumiem šajā jomā.

3. Apvienība Tēvzemei un Brīvībai/LNNK ir konservatīva partija, kas atbalsta tradicionālās ģimenes vērtības, vienlaikus iestājoties par katra indivīda tiesību aizsardzību. Partijas pozīcija ir pret laulības institūta ieviešanu viendzimuma partneriem. Arī valstīs, kur tas tika ieviests, piemēram, Spānijā divu gadu laikā nepierādīja, ka šī normas piemērošana ir īpaši aktuāla. Diemžēl Latvijā vēl nav ieviestas nekādas sociālās garantijas arī laulātājiem, piemēram, pensijas par pārdzīvojošo laulāto un tamlīdzīgi. Latvijas likumos nepastāv nekādas īpašas priekšrocības laulātajiem, ko citu partnerattiecību gadījumā (neatkarīgi no partneru dzimuma) nevarētu kārtot Civillikumā noteiktajās iespējās.


PCTVL

1. Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (PCTVL) uzskata, ka Latvijas sabiedrībā plaši izplatītā homofobā attieksme ir jāmaina. Mūsuprāt, tas ir jādara plašākas kampaņas ietveros, kuras mērķis būtu apkarot dažādo „fobiju” kultivēšanu un attīstīt sabiedrības locekļu tolerantu attieksmi pret minoritātēm. Šāda kampaņa var būt sekmīga tikai tad, ja tajā aktīvi piedalīsies visu līmeņu varas pārstāvji. PCTVL uzskata, ka ir jāizstrādā speciāla valsts darbības programma ar nosacīto nosaukumu „tolerance”.

2. PCTVL uzskata, ka ir jāpilnveido likumdošana, kura vērsta uz diskriminācijas izskaušanu. Latvijas normatīvajos aktos pirmām kārtām ir pilnībā jāiestrādā normas, kas paredzētas Eiropas Savienības direktīvā 2000/78/EC, kas aizliedz diskrimināciju pēc reliģisko uzskatu, ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas pazīmēm nodarbinātības sfērā. PCTVL deputāti Saeimā neatbalstīja atteikumu apkarot diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata Darba likumā. Mūsu Eiropas Parlamenta deputātes sagatavotajā ziņojumā „Par Eiropas Savienības stratēģiju nediskriminācijas un līdztiesības nodrošināšanā”, kas tika pieņemts Eiropas Parlamentā š.g. 14.jūnijā, tiek uzsvērta nepieciešamība paplašināt minētās direktīvas pielietošanas sfēras, lai aizliegtu diskrimināciju arī sociālajā jomā, izglītībā un tml.

3. PCTVL uzskata, ka ir nepieciešams normatīvajos aktos noregulēt viendzimuma pāru attiecības (piemēram, īpašuma tiesību, sociālo tiesību jomā). Tajā pat laikā ir nepieciešama sabiedrības diskusija par oficiālo viendzimuma partnerattiecību reģistrāciju, jo šāda lēmuma pieņemšana bez diskusijas varētu provocēt vēl lielāku homofobijas izplatīšanos. Šāda diskusija jau notiek mūsu partijas biedru vidū. Mūsu partijā, kuras biedru lielākā daļa atbalsta Pareizticīgās baznīcas pozīciju šajā jautājumā, patreiz ir konstatēta pieeju dažādība jautājumā par oficiālo viendzimuma partnerattiecību reģistrāciju.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (57) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


r 09.08.2006 16:25
"Homofobija tiek definēta kā iracionālas bailes un nepatika pret homoseksualitāti, lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transcilvēkiem, kas balstītas uz aizspriedumiem" - ja man nav IRACIONĀLU BAIĻU, bet ir apzināta nepatika pret homoseksualitāti, ko tad man darītu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - AK 08.08.2006 01:34
Paldies, AK, par linku! Lai ko cilvēki nerunātu par Alfrēdu Rubiku, viņš šoreiz (tāpat kā daudzos citos jautājumos pirms tam) skaidri un atklāti izsaka veselā saprāta pozīciju. Ir dažas nelielas neprecizitātes LSP paziņojumā:

- nav saprotams , no kura laika , cilvēki , pēc savas seksuālās orientācijas , pēc būtības anomālas ( lesbietes , geji , biseksuāļi , transvestīti ,nepastāvot pamatotai norobežotībai , lai to rindkopu neturpinātu ar zoofīliem , nekrofīliem , sadomistiem u.t.t. ) ir kļuvuši par aizsargājamo seksuālo minoritāti , mākslīgi izraujot tos no pārējās sabiedrības kopuma....

"Sadomisti" - vai domāti "sadomazohisti" vai "Sodomas grēka" piekopēji (t.i. laulības pārkāpēji plašā nozīmē)? Manuprāt, cilvēka identitāti var noteikt viņa piekoptais netikums. Līdzīgi var runāt arī par pudeles brāļu vai junkie/narkomānu, vai futbola huligānu identitāti. Līdz ar to, uz A.Rubika jautājumu iespējams atbildēt - ir iespējama seksuāli devianto cilvēku minoritāte; vienīgi jautājums ir par to, cik tā ir aizsargājama...

Līdz ar praidistu un dialogi.lv mēgjinājumiem mācīt toleranci pret homoseksuālismu Latvijas skolās, aktualizējas jautājums par vecāku atbildību par bērnu audzināšanu. Faktiski tas ir tas pats jautājums, ko PCTVL ir izvirzījuši mazākumtautību skolu reformas sakarā - cik lielā mērā valsts drīkst uzspiest skolām darīt tādas lietas, kuras ir gan pret skolotāju, gan vecāku, gan reizēm arī pašu bērnu sirdsapziņu? Ja Lielais Brālis drīkst iejaukties visur - tad tas drīkst ne tikai pavēlēt 60% no mācību laika runāt valodā, kura bērniem nav dzimtā, bet arī dziedāt slavasdziesmas homoseksuālam dzīvesveidam, obligātās programmas ietvaros iztirzāt filmas par gejiem, utml. (sk. http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=15062190&ndate=11... ) Baidos tikai, ka latviešu un krievu vecāku organizācijas neatradīs kopīgu valodu šai lietā. Mūsu sabiedrībā pietrūkst solidaritātes...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

AK 08.08.2006 00:29
Ainas pilnībai būtu vērts pielikt Saeimas balsošanu par grozījumiem Darba likumā un Satversmē rezultātus...

Starp citu, LSP viedoklis par praidu - http://www.latsocpartija.lv/main.php?msiarticleid=141&l=2 - jautrs teksts. Gribētos uzzināt, vai LPP ( www.lpp.lv neatradu viņu nostājas apkopojumu) jautājumi bija nosūtiti?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aldaily - Andris Minins 04.08.2006 20:15
Es vnk gribu pierādīt pasaul;ei ka ir zilie un es esmu viens no tiem! Varat man zvanīt es jūs centīšos pārliecināt par pretējo.

Oho! Pieteicies cilvēks kurš apņēmies pierādīt pasaulei, ka ir zilie. Un tūlīt pat sola arī pārliecināt mūs par pretējo.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris Minins - Visiem 04.08.2006 17:08
Es adzīstos Es esmu geys, un es esmu par mieru.
Man viss ir vienalga, ja jums ir kādi jautājumi tad varat zvanīt !

26620423

saprotat man nav bail, ne no kā , es esmu Zilais un tas ir viss !
Es varu likt numurus , savus datus visu ! Es vnk gribu pierādīt pasaul;ei ka ir zilie un es esmu viens no tiem !

Varat man zvanīt es jūs centīšos pārliecināt par pretējo.

Varbūt tas nav vieta'teikts , šajā tekstā !

Bet tā tas ir un es pat savu meilu varu pateikt ! meddog@inbox.ru

ZInat es esmu jauns 11.09.1989 , es pat datus varu pateikt , ko jus gribat ! VALDĪBA REDZAT !!! VALDĪBA REDZAT !!!!!!!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - Aleksim 01.08.2006 23:43
Piekriitu gandriiz visam. Sevishkji par to skolu reformu. To vajag un tas bija jaadara, bet kaa tas tika dariits, par to man kauns, kaut arii neesmu jjeemis tajaa liidzdaliibu. Valsts nekaadi nepaliidzeeja tiem skolotajiem, tikai spieda uz savu. Tur bija vairaakas lietas, kuras nedriikst ar taadaam netodeem realizeet, jo tas izsauc neapmierinaatiibu un visu tikai sarezhgjii, arii integraacijas savst attieciibu (latvieshi-krievi) lietaas.

Un vispaar. lai buutu veseliiga integraacija un saticiiba, vienota tauta, ir svariigi, lai visi runaatu abaas valodaas un labaa liimenii. Liidz shim lielaakaa dalja krievu nezinaja latvieshu valodu, bet tagad jaunie zin labi, bet latvieshi naak ar krievu val zinaashanaam nulles liimenii. Shaadi nekaada saticiiba un integraacija nenotiks, un latvieshi kaut kaadaa briidii pilniigi noteikti kljuus konkureetnespejiigi.

Lietuvishi par visdraudziigaako tautu sev atzinushi krievus, kas latvieshus paarsteidza, bet tur, cik ir iznaacis vinjus redzeet, visi briivi paariet te vienaa, te otraa valodaa. Prieks skatiities. Visi juutaas kaa viena tauta un ir ljoti draudziigi.

Taapeec, kaut arii uzskatu, ka situaacija spiezh un bez variantiem uz to, ka latvieshu valoda Latvijaa ir vieniigaa valsts valoda, tomeer abas buutu jaazin visiem un abaas buutu jaaspeej apkalpot cilveekus valsts iestaadees. Visi no taa tikai ieguutu.

Paareejam piekriitu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Jurim 01.08.2006 21:01
Izlasīju PCTVLa pārdomas - tā bija tāda izlaipošana. Skaidrs, ka organizācija, kuras nosaukumā ir "cilvēktiesības" neies spļaut žulti arī par gejiem - viņiem tak reizēm vajag Eiroparlamenta Ždanokas frakcijas biedru atbalstu. Savukārt avīzē "Čas" pēc 22.jūlija bija diezgan skeptiska nostāja - faktiski PCTVLa žurnālisti uzskata, ka homoseksuālistu problēmas nav ar pirmšķirīgu nozīmi Latvijā. Izglītības sistēmas nepilnības, ekonomiskā nevienlīdzība utml. - tās ir daudz būtiskākas. Turklāt tipisks krievu vēlētājs jau nelasīs PCTVLa komentārus iekš politika.lv - viņi lasīs savas avīzes. Šajā jomā divas informācijas telpas strādā PCTVLam par labu.

Konkrēti man PCTVLa politiskās aktivitātes nešķiet īpaši pievilcīgas - daudzi viņu cilvēki joprojām neslēpj savu naidīgumu pašreizējai Latvijas valstij. Tanī pašā laikā PCTVL ir profesionāls un visumā godīgs politisks spēks; viņu kritika par mazākumskolu izglītības reformu lielā mērā ir taisnīga. Ja valsts var diktēt, kādā valodā skolotājam ir jārunā ar skolēniem, tad diktēt, lai skolotājs slavē homoseksuālismu, ir jau pavisam vienkārši. Izeja ir panākt, lai bērnu vecākiem arī būtu kaut kāda līdzi runāšana bērnu izglītības būtiskākajos jautājumos - nevar visu uzticēt darīt centralizētām struktūrām (ministrijai, ISEC-am), jo pie to stūres pārāk bieži ir politikāņi kā arī nekompetenti, kūtri vai pat ļaunprātīgi cilvēki, kuriem bērnu izglītošana ilgtermiņā it nemaz neinteresē.

Domāju, ka praidisma sērgas apkarošanā krievu tautības cilvēku morālajam atbalstam ir liela nozīme. Arī viņi taču nevēlas, lai pederasti pavedinātu viņu bērnus. Šajos jautājumos normālajiem latviešiem un krieviem, cerams, izdosies atrast kopīgu valodu. Un arī izglītības sistēmu gan latviešu,gan krievu skolās vajag sakārtot nevis atbilstoši kaut kādām politikāņu ieviestām kampaņām (piemēram, "visi par iecietību" vai "visi par divvalodību"), bet gan atbilstoši nozares praktiķu atzinumiem, kvalitātei, tikumībai kā arī bērnu un vecāku interesēm.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs - Pctvl 01.08.2006 18:58
Liels prieks par PCTVL. Njemot veeraa krievvalodiigo attieksmi pret homoseksuaalisma slavinaashanu, kaut arii reizeem pret pashiem homoseksuaalistiem kaa cilveekiem, diemzheel, vinji ir speerushi pareizo soli savu veeleetaaju skaita samazinaashanaa. Viss tikai T. Zhdanokas slimiigo centienu deelj sariebt latvieshiem, taapeec pieslejoties pat heterofobiem Briseles zilajos gaitenjos. Liels prieks, ka Zhdanoka ir tajaa pedofiilijas skandaalu citadelee, vismaz miers no vinjas. Un tagad PCTVL arii Saeimaa vairs nebuus... Patieshaam prieks par vinju viedokli.

Vieniigi ceru, ka T.Zhdanoka tik aatri neatgrieziisies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 01.08.2006 18:38
Labojums: "kāda daļa no, teiksim, 1996.gadā šķirtajām laulībām ir beigušās ar šķiršanos"

Jābūt: "kāda daļa no, teiksim, 1996.gadā noslēgtajām laulībām ir beigušās ar šķiršanos"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Pankūkas 01.08.2006 18:37
Nu bet es tā arī nesapratu Tavu domu. Varbūt pasaki pareizo skaitli - pēc objektīviem datiem, kāda daļa no, teiksim, 1996.gadā šķirtajām laulībām ir beigušās ar šķiršanos? (Apzīmēsim šo daļu ar P - t.i. kāda ir varbūtība, ka izjuka pirms desmit gadiem noslēgta laulība). Tad pieņemsim, ka laulības pastāvēšanas ilgums ir pakļauts eksponenciālajam sadalījumam (sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution ). Uztaisīsim primitīvu modeli un izrēķināsim laulības "pussabrukšanas periodu" (T_pussabrukšanas = - 10*(log 2)/(log P) ). Varēsim ar šo jēdzienu baidīt naivus cilvēkus.

Manuprāt, V.Spolītis raksta mēslus. Jo vairāk iepazīsim tādu ļaužu sacerējumus, jo vairāk gūsim nevis kultūras, bet gan specifiskas informētības bagāžu. Tāpat arī policistam pieklājas zināt visas spirta točkas kādā mikrorajonā. Nav nekas pievilcīgs, bet šīs zināšanas ir vajadzīgas, lai pasauli varētu uzlabot. Iespējams, ka Latvijā ir vajadzīgs kāds homofilogrāfs - cilvēks, kura darbs ir sekot līdzi visām homofīlu sarakstītajām muļķībām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Pankūkas-Pētersonei! - Kalvis 01.08.2006 18:05
Es saprotu, bet to, kas varētu interesēt vidusmēra cilvēku, bet citādā slavinātāji to noskaidrot netaisās. Pēdējais manis ievērotais piemērs:

Veiko Spolītis, zviedru laikraksts, 2006. gada 1. augusts:

"Satversmes labojumi par sievietes un vīrieša laulību bija atgādinājums, ka Latvijas politiķi joprojām izmanto XX gadsimta totalitāro ideoloģiju laikmeta jēdzienus un nevis mūsdienu ASV un Eiropas valstu empīriskas studijas vai Latvijas akadēmisko aprindu pētījumus.
(..)
Industriālajā pasaulē puse laulību tiek šķirtas, un tāpēc pēc krīzes pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados tika uzskatīts, ka atkal tiks slēgtas "tradicionālas laulības". Bet tomēr ASV, ES valstīs un Latvijā kopš tā laika konstanti tiek šķirta puse laulību. Piemēram, 2000.gadā Latvijā tika slēgtas 9211 laulības un šķirtas 6134, bet 2005.gadā 12 544 laulībām sekoja 6341 laulību šķiršanas.
(..)
Latvijas sabiedrība būtu jāsagatavo ar aizspriedumu pret citādo izskaušanu, pretējā gadījumā Latvijas politiskā elite pakāpeniski iezīmēs Latvijas kā Latīņamerikas banānu valsts likteni [yada, yada, yada]"

Redziet, pat ASV ir pieķertas klāt, - kurš tad ies pārbaudīt, kurš sāks apstrīdēt, kurš mēģināt piedabūt neDienu publicēt "citādu" rakstu :) :)

Nepiekrītu, ka morāle - tas, ko vairākums uzskata par morālu vai amorālu - ir nemaināma.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Pankūkas 01.08.2006 14:28
Domāju, ka cilvēkam varētu praktiski interesēt šāds jautājums - ja "caurmēra cilvēks" noslēdz laulību šodien, kāda varbūtība, ka pēc 10 gadiem šī laulība vēl eksistēs (nu un varbūt maksimālists prasīs - kāda varbūtība, ka tā eksistēs līdz kapa malai). Manuprāt, ir gluži acīmredzami, ka "caurmēra" laulības nav īpaši stabilas un ka liela daļa no tām tiek šķirta (t.sk. nesagaidot, kamēr izaugs bērni).

Bet tas tak nav par tēmu - statistikai nav sakara ar morāli. Manispēc Latvijā var būt 60% cilvēku, kuri matemātiku vai angļu valodu zin neapmierinoši. Mani tas galīgi neskar, ja pats varu tās iemācīties. Tāpat arī laulību statistika mani neskar, jo es sevi neuzskatu par kaut kādu statistikas likumībām pakļautu "caurmēra" cilvēku. (Domāju, ka īstenībā neviens tāds nav, izņemot tos, kuri tic vai nu statistikas vai horoskopu neizbēgamajam iespaidam uz savu dzīvi). Arī Merche Romero, ja būs gatava ieguldīt savas laulības saglabāšanā kaut vai 50% no tā laika un energjijas, ko ieguldīja veiksmīgākā no viņas vecmāmiņām vai vecvecmāmiņām, tad nekāda slikta statistika uz viņas laulību neattieksies.

Un vienalga, cik ir pederastu (ieskaitot tos, kuru ievirzes radušās "dabiski"), viņu klātbūtne sabiedrībā no tā taču nekļūst "normālāka" no morālā redzespunkta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas-Pētersonei! - Kalvis 01.08.2006 12:43
Mani atkal interesē tikai parādīt, ka apgalvojums - apmēram puse laulību Latvijā tiek sķirtas - ir diezgan bezjēdzīgs, ja netiek minēts vismaz kaut kāds laika periods. Šis apgalvojums dažādās variācijās ir atkārtots tik bieži, ka tiek pieņemts kā fakts :)

@Romero

Ja kāda patvaļīgi izvēlēta laika perioda sākumā valstiņā ir 500000 laulāti pāri, un ik gadu tiek slēgtas 10000 jaunas laulības, bet 5000 tiek šķirtas, tad ir jāpaiet 200 gadiem, lai sķirto laulību daļa šai laika periodā sasniegtu 40%. Ja ik gadu tiek šķirtas 10000 laulības - tik pat, cik slēgtas, - tad ir jāpaiet 50 gadiem, lai sķirto laulību daļa sasniegtu 50%. Par kāda fakta kādu konstatāciju runājiet jūs?

Jūs varētu, piemēram, aplēst (vai paņemt no statistiskajiem faktiem) to cilvēku procentu Latvijā, kuri ir vismaz reizi šķīrušies? :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Pankūkas 01.08.2006 08:39
Pesimistiem, iespējams, interesē varbūtība, ka tieši viena konkrētā laulība izjuks un arī - cik ātri un kādā veidā tā izjuks. Ar precēšanās un šķiršanās datiem vien, manuprāt, tur nepietiek - modelim jāņem vērā arī šķiršanos skaita sadalījums (teiksim, vai tas, ka vienam cilvēkam viena laulība jau izjuka, palielina varbūtību, ka izjuks arī nākamā) un laulāto nomiršana. Es varu piedāvāt patologjisku modeli, kur visā valstī eksistē viens pāris, kurš nemitīgi precas un šķiras, un tādējādi "sabojā" laulību/šķiršanos statistiku visai valstij, nenormāli palielinot šķiršanos skaitu - lai arī gandrīz visas pārējās laulības ir pilnīgi stabilas un uz visu mūžu. Vai arī citu patologjisku modeli, kur gada laikā izjūk pilnīgi visas laulības - puse no tām tādēļ, ka viens no laulātajiem nomira un otra puse - tādēļ, ka cilvēki šķīrās (arī laulību/šķiršanos skaita attiecība būs tā pati - 2:1).

Priekš kam mums nodarboties ar demogrāfijas modeļiem, ja tas viss jau ir kaut kur izdarīts? Un kā jau Mefistofelis teica tam Fausta skolniekam - visa teorija pelēka un dzīves koks tik zaļš...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas-Pētersonei! 01.08.2006 01:58
Cik kļūdas ir rēķinos? :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Pankūkas-Pētersonei! - Romero, Kalvis 01.08.2006 01:49
Nu, davai, parēķinam :)

X gada sākumā kādā nelielā valstiņā Baltijas jūras krastā ir 500000 laulībā nogruntējušies dvēseļu pāri; gada laikā vēl 10000 dievbijīgu un citādu dvēseļu pāru līdzīgi nogruntējas, 5000 dvēseļu pāri dodas jaunas laimes meklējumos. Tātad X-tā gada laikā nelielajā valstiņā Baltijas jūras krastā ir šķirti 5000/510000*100=0.98% laulību...

X+1 gadu laikā nelielajā valstiņā Baltijas jūras krastā ir šķirti 10000/515000*100=1.94% laulību. X+15 gadu laikā nelielajā valstiņā Baltijas jūras krastā ir novērojamas nelielas "ģiimenes vērtību" krīzes pazīmes - ir šķirti 75000/580000*100=12.93% laulību. Mācītājpartija rībina bundziņas, sociālantropologi pūš taurītes, Jolanta Cihanoviča sludina "visiem būs tikai labāk" mācību :) X+15-tā gada beigās nelielās valstiņas reģistros vēl joprojām ir 580000-75000=505000 dvēseļu pāri, kuri ir nogruntējušies valsts aizsargātās un atbalstītās savienībās starp vīrieti un sievieti.

Pēc X+49 gadiem "ģimenes vērtību" krīze pieņem draudošus apmērus - ir izšķirta gandrīz trešā daļa - 250000/755000*100=33.11% - nelielajā valstiņā noslēgto laulību... X+99 gadus vēlāk notiek tas, par ko tik daudzi brīdināja, - nelielajā valstiņā ir izšķirta gandrīz puse - 500000/1005000*100=49.75% - pēdējos 100 gados noslēgto laulību. Jolantas Cihanovičas sirmot sākušie studenti liek puķes pie vienkāršā kapakmeņa, uz kura iegravēts - "Visiem tikai labāki būs". Gada beigās nelielās valstiņas Baltijas jūras krastā reģistros vēl joprojām atrodami 1005000-500000=505000 dvēseļu pāri, kuri ir nogruntējušies valsts aizsargātās un atbalstītās savienībās starp vīrieti un sievieti. Politikas un sociālo zinātņu eksperti gan gandrīz vienprātīgi klusītēm rezumē: "Nav vērts, nav vērts.."

Arī nākošie gadsimti nenes vērā ņemamas pārmaiņas - "gimenes vērtību" krīze turpina progresēt. X+499 gada beigās nelielās valstiņas reģistros ir atrodami 3 miljoni pāru, kuri ir mēģinājuši spītēt statistikai, dibinot laulības attiecības. Tomēr tā ir nepielūdzama - 2.5 miljoniem, jeb 83.19% no viņiem tas ir beidzies ar šķiršanos. X+999 gada beigās 500500 nelielās valstiņas reģistros atrodamo vēl neizšķirto dīvaiņu savienību izredzes izbēgt no sliktās varbūtības izskatās pavisam slikti. Šķirti ir 90.83% pēdējā gadu tūkstotī noslēgto laulību - jaunās sievietes izskatās ārkārtīgi norūpējušās :)

Ir X+65535 gads. Pēdējos 65536 gados latvju dēli un meitas ir dibinājuši vairāk kā 328 miljonus laulību!!! Gandrīz visas no tām - 99.85%, jeb vairāk kā 327.5 miljoni - ir beigušās ar šķiršanos. Hmm, cik gan gadiem jāpaiet, lai tie 500000 dīvaiņu pāri kapitulētu, un izšķirti būtu visi 100% pēdējos x+n gados noslēgto laulību? :) Esi nolādēts – Bill Geits!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Merche Romero 01.08.2006 01:09
Kāpēc redzēt glāzi pustukšu? Valsts atbalsts priekš bērniem tik tiešām ir minimāls :)) Arī par to Latviju var mīlēt - viņa vēl tik daudz ko vēl var sasniegt arī sociālā plānā. Nu vismaz tā es te funktierēju, jo šobrīd esmu Bristolē (UK, Gloucestershire), lai nopelnītu druscīt naudas priekš lielāka dzīvokļa.

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
...
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper. (T.S.Eliot)

Nu priekš kam mums tāda drūma realitāte? Latviešiem ir viss pamats būt priecīgiem - mūsu vēsturē nav nekā apkaunojoša, un mēs jau paši arī esam balti. Ne jau tikai lingvistiskā nozīmē vien. Neviens latviešu dzejnieks nav kā Dante aprakstījis savus nedraugus ellē - labāk celsim mums visiem kopīgās debesis! Tad nešķīstība mums klāt neķersies - arī tad, ja mums kāds eiropietis metīs virsū sūdus, mūsu domas paliks tīras un priecīgas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 01.08.2006 00:24
Kalvis rakstīja: "Cilvēki arī precoties reizēm kļūdās, bet dzīvot laulībā un ar bērnu bariņu, manuprāt, ir interesantāk. Tādēļ būsim optimisti un nebaidīsimies no riska, kurš mūsu šīssaules gaitās ir pilnīgi neizbēgams :))"

Cik daudzās latvju ģimenēs tas patiešām ir bērnu "bariņš"? Šķirto laulību skaits mums ir augsts, bet bērnu skaits - tā vai tā zems. Toties abortu skaits - augsts.

Vēl jau pastāv arī brīnišķīgais risks palikt vienai ar bērnu. Labākajā gadījumā ar minimālu vīra un valsts atbalstu..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Pankūkas, M.Romero 31.07.2006 22:10
J.Cihanovičas aritmētika, acīmredzot, nesakrīt ar oficiālo statistiku - te tiešām ir aritmētiska mazspēja. Bet M.Romero apgalvojums, ka šķirto laulību skaits ir apmēram puse no noslēgto laulību skaita, ir gluži patiess. Nezinu, vai vajag par to dauzīt galvu pret galdu Pankūkām, jo viņam, manuprāt, galva strādā ļoti labi :))

No otras puses, optimists vienmēr redz glāzi līdz pusei pilnu - t.i. Merche Romero var izdarīt optimistisku secinājumu - ka ir ļoti labas, izredzes, ka viņai vai nu pirmā, vai arī otrā laulība būs stabila. Piemēram, mana dzīvesbiedre un manu divu bērnu māte bija pirms tam šķīrusies un viņai no iepriekšējās laulības ir vēl divi bērni. Ceru, ka viņa ir ar mani gluži mierā - tāpat kā es ar viņu. Kad tikko iepazināmies - viņa man jautāja, vai mani nemulsina viņas šķirtā laulība un bērni - tad teicu, ka man drīzāk jau normālāk šķiet, ja sievietei viņas vecumā IR bērni - vismaz skaidri zināms, ka viņa laiku pavadījusi lietderīgi :))

Cilvēki arī precoties reizēm kļūdās, bet dzīvot laulībā un ar bērnu bariņu, manuprāt, ir interesantāk. Tādēļ būsim optimisti un nebaidīsimies no riska, kurš mūsu šīssaules gaitās ir pilnīgi neizbēgams :))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 31.07.2006 21:39
Nav saprotams, ko pankūka mēģināja pateikt. Tas, ka puse laulību tiek šķirtas - tā ir statistika. Fakta konstatācija. Tas nav vērtībspriedums par laulības institūtu kā tādu. Lai gan šī fakta konstatācija ļauj izdarīt spriedumu par latvieša laulības noturīgumu vai nenoturīgumu. Un arī secināt, ka, ņemot vērā statistiku, potenciālās laulības izdzīvošanas iespēja ir ap 50%.

Un homoseksuālistus šeit iekšā nepiniet, jo ar to viņiem šoreiz tiešām nav sakara.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Pankūkas-Pētersonei! - Merche Romero 31.07.2006 18:54
Merche Romero: "Latvijā gandrīz puse no laulībām tiek šķirtas. Tas nozīmē, ka jaunai sievietei ir 50% iespēja, ka viņas laulība izdosies un labākajā gadījumā viņa pati un bērni būs drošībā (tas ir pie nosacījuma, ka arī šajās stabilajās laulībās vīrs būs gana pelnošs un atbildīgs)."

Tad, kad gadās x-to reizi izlasīt tādu, vai līdzīgu apgalvojumu, piemēram:

Jolanta Cihanoviča, žurnālā personībām, kuras cienot sevi un citus: "Latvijā ir ārkārtīgi augsts šķirto laulību procents. UNICEF 2003. gada pētījums “Social monitor 2003” liecina: Latvijā 2001. gadā no 100 laulībām 62 laulības ir šķirtas."

Valters Dolacis, tai pašā žurnālītī: "Šķiršanās statistika Latvijā (vairāk nekā puse no gada laikā noslēgtā laulību skaita tiek šķirtas)"

Sociālantropologi, vienā no sava bēdīgi slavenā aicinājuma versijām: "Laulības šajā laika periodā nav kļuvušas noturīgākas. Ja 1985.gadā uz katrām noslēgtajām laulībām tika šķirtas 486, tad 2004.gadā — 508. Šis cipars bijis augstāks 1990.—tajos gados, 1992.gadā šķirto laulību skaitam sasniedzot 770 uz 1000 noslēgtām laulībām." (ko gan vēlāk mēģināja pielabot Klāvs Sedlenieks)

CSB, Sociālās statistikas departamenta Iedzīvotāju statistikas daļa, piemēram seit: "Svarīgs laulību stabilitāti raksturojošs rādītājs ir reģistrēto (noslēgto) un šķirto laulību skaita attiecība."

rodas trīs vēlēšanās:

- dauzīt galvu pret galdu;
- bez tiesas un sprieduma sodīt tos, kuri kaut kad izlēma, ka eksāmeni matemātikā (eksaktajos priekšmetos) nav obligāti;
- retoriski jautāt - nu ko jums visiem ir nodarījis vecais labais laulības institūts; vai tiešām, ja jau ir tāda kāre normalizēt homoseksuālismu, to nevarētu mēģināt darīt nepelnīti nenoniecinot laulību? :)

______________
Ja gada sākumā vienā nelielā valstiņā Baltijas jūras krastā ir "uzkrāts" 500000 pāru liels kokos dzīvojošu homo sapiens laulību "fonds", ja gada laikā tiek noslēgtas 10000 jaunas laulības un 5000 tiek šķirtas - kāds ir šī gada laikā izšķirto laulību procents? Cik gadiem jāpiet, lai, saglabājoties līdzīgam ikgadējam noslēgto un šķirto laulību skaitam, šķirto laulību procents nelielajā valstiņā tuvotos 50%? :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero - Aleksis 30.07.2006 17:49
Valsts patriots vari būt tikai tad, ja valsts tev sniedz vismaz nelielas (fiziskās un sociālās) drošības garantijas.

Mani personīgi ļoti saniknoja tas, ka aizliedza 16.marta gājienu, kaut arī paši leģionāri lūdza, lai šo dienu atzīmē pēc iespējas mierīgāk. Vai tik tas nebija tas pats Jaundžeikars, kurš to izdarīja? Par prezidentes vārdiem atbild viņa pati. Turklāt arī geju gājienu taču neatļāva. Gājiens tika aizliegts. Tradicionālā vairākuma griba tika apmierināta. Bet arī tas laikam nebija gana.

Par patriarhātu. Tā ir viena no interpretācijām. Patriarhāta pastāvēšanai ir vajadzīgi spēcīgi vīrieši. Ja paši vīrieši nevēlas dzīvot pēc romiešu vērtībām, tad tā ir viņu pašu darīšana.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Bezvārdim 30.07.2006 16:16
Varbūt TB/LNNK izteikumu būtu vērts piekorigjēt:
"Latvijas likumos nevajadzētu pastāvēt nekādām īpašām priekšrocībām laulātajiem, ko citu partnerattiecību gadījumā (neatkarīgi no partneru dzimuma) nevarētu kārtot Civillikumā noteiktajās iespējās"

Svarīgi ir apzināties, ka laulība - tā nav tikai divu cilvēku privāta darīšana - laulība ir sociāla institūcija un tai ir sabiedriskas sekas - ne jau tikai tajos jautājumos, kas saistāmi ar kopīpašumu, mantas dalīšanu šķiršanās gadījumā un mantošanas tiesībām. Tāpēc ir būtiski panākt, lai laulība (un citi tai pielīdzināti civilstāvokļa risinājumi) saglabātu savu līdzšinējo definīciju - jo citādi sekas var būt ļoti tālejošas (sk. "Banned in Boston" http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/191kgwgh.asp ). Masačusetsas štats pateicoties neveiksmīgai likumdošanai virzās sekulārisma virzienā un katoļu organizācijām liedz organizēt adopcijas.

Tātad - laulība, kā zināms, ir starp 1 vīrieti un 1 sievieti. Ja runājam par viendzimuma partnerattiecībām vai par musulmaņu poligāmiju - tad šādām attiecībām, manuprāt, nav vajadzīgs nekāds formāls statuss, toties ir vajadzīgas ērtas civillikuma iespējas un notariālo aktu paraugi, lai cilvēki (neatkarīgi no dzimuma, partneru skaita, radniecības pakāpes, utml.) varētu risināt dažādus kopīpašuma apsaimniekošanas un bērnu audzināšanas(arī custody) jautājumus atbilstoši savai situācijai. Neatraidāmie mantinieki, manuprāt, bija un būs - nu kādēļ vajag cilvēkam rakstīt savā testamentā kaut kādus brīnumus, ja viņam paliek, teiksim, apgādājami nepilngadīgi bērni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bezvardis - TB/LNNK 30.07.2006 12:12
"Latvijas likumos nepastāv nekādas īpašas priekšrocības laulātajiem, ko citu partnerattiecību gadījumā (neatkarīgi no partneru dzimuma) nevarētu kārtot Civillikumā noteiktajās iespējās."

Nav taisnība. Laulātais (vīrs vai sieva) ir neatraidāmais mantinieks turklāt vistuvākais. Tas nozīmē, ja vīrs nomirst, sieva ir pirmais mantinieks. Ja sievas nav (vai tā bijusi tikai civilsieva), neatraidāmie mantinieki ir bērni, un (laikam) brāļi/māsas. Vīrs var atstāt testamentu, kas atstāj mantojumu civilsievai, bet neatraidāmie mantinieki tik un tā ir priekšā, jo ir 'neatraidāmi'. Tas pats attiecas uz viendzimuma pāriem. Ir arī vēl viens otrs gadījums, kad oficiāli laulāts partneris tiek uzskatīts par tuvāko radinieku, bet ja tāda nav, tad citi radinieki stājas tā vietā. Viendzimuma partnerattiecībās vai divdzimumu partnerattiecībās, ja netiek izmantota laulāšanās, šādas priekšrocības iegūt nav iespējams. Palabojiet mani, ja esmu ko nepareizi sapratis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Merche Romero 29.07.2006 21:53
M.Romero: Vienkārši citreiz gribas arī nedaudz respekta par savu patriotismu. 22.jūlijs parādīja, ka līdz tam vēl tālu.

Nezinu - kāpēc 22.jūlijs varētu tik ļoti traucēt patriotismam? Ja jau gribas justies atbildīgiem par visu, kas vien te notiek, tad kāpēc nesatraukties par jauniešu alkoholismu, par vecākiem, kuri cietsirdīgi izturas pret saviem bērniem, utml.? Starp citu, pirms praida "Dienas" žurnālisti tieši šādā veidā argumentēja (un viņiem var piekrist) - ir taču nesalīdzināmi svarīgākas problēmas par praidu. Nu tad vajag šo argumentāciju pielietot arī tagad un necelt paniku par 10-20 cilvēku huligāniskiem izlēcieniem. Prezidente V.Vīķe-Freiberga pirms 16.marta un pirms 22.jūlija izteica diametrāli pretējus viedokļus. Legjionāru piemiņas gājienā viņasprāt nevienam nav jādodas. Turpretī praida neatļaušana esot demokrātisko brīvību pārkāpums.

Ja gribam sajust respektu pret sevi kā pret Latvijas patriotiem - varbūt prasīsim kaut kādus taisnīgus un visiem saprotamus spēles noteikumus. Pilnīgi vienādus gan krievu štābistiem, gan NSS-am, gan praidistiem? Manuprāt, modernā vēsture pierāda ASV politiskās sistēmas priekšrocības. Viņiem ir "Pirmais konstitūcijas labojums" - First Amendment). Tas pamatos nodrošina divas lietas, kuru Latvijā nav:
Valsts skolas ir šķirta no baznīcas (nav nekādas pusobligātas kristīgās mācības); toties politiķi var pilnīgi atklāti politikā lietot religjiskus apsvērumus un motivāciju
Vārda, apziņas un pulcēšanās brīvība ir daudz plašāka nekā citur pasaulē (var sludināt homoseksuālismu vai to nosodīt, "tradicionālām" konfesijām ir vienādas tiesības ar "netradicionālām", gājienus var rīkot visi - sākot ar neonacistiem un beidzot ar praidistiem).


M.Romero: Mūsdienās viss ir citādāk, lietas mainās ātri un jābūt elastīgam, kā Toflers rakstīja, reālāk izdzīvot tam, kurš viselastīgāk spēs pielāgoties notiekošajam.

Jauniešu-pusmūža cilvēku plaisu attieksmē pret homoseksuālismu es pilnībā atzīstu. (Lai gan, manuprāt, šai ziņā ir citi pretstati arī.). Par to pielāgošanos - vismaz manā galvā "confusion reigns". Vai pielāgojas indivīds? Vai populācija (teiksim, Latvijā dzīvojošie latvieši kā tādi)? Vai arī pielāgojas mūsu gēni (kā Richard Dawkins populārajā grāmatā "The Selfish Gene").

Ir tāds raksts par moderno patriarhiju (sk. http://www.newamerica.net/index.cfm?pg=article&DocID=2912 "The Return of Patriarchy" By Phillip Longman, Foreign Policy)Rakstā ir daudz argumentu par to, ka liberālā sabiedrība, kāda tā ir tagad, ir visai nestabila lieta un strauji virzīsies kaut kādā virzienā. Viens no argumentiem ir tāds - agrākajos laikos (pirms 20-50 gadiem) bērni dzima visās sabiedrības grupās, neatkarīgi no vecāku politiskajiem uzskatiem. Savukārt, ja šobrīd vairāk bērnu ir sociāli konservatīviem cilvēkiem un ja bērni vismaz daļēji manto savas politiskās simpātijas no vecākiem, tad ir sagaidāms sociāli konservatīvu cilvēku skaita pieaugums. "Aldaily.com" par šo rakstu uzrakstīja īsu un trāpīgu anotāciju - "Childless, middle-aged couples may regret the life choices that ended their family lines. Yet they have no children with whom to share their newfound wisdom...".

Neviens jau nezin, kas notiks ar mūsu tautu nākotnē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 29.07.2006 20:22
Protams, Aleksi, eksakto profesiju darītāji un datoriķi ir zemes patiesie dēli, bet humanitārie ir parazīti, jo viņi neko neražo. :) Šis ir patvaļīgs iedalījums. Jā, jaunieši ir dažādi, bet ir pietiekams pamats domāt, ka tieši jaunieši ir pozitīvāk noskaņoti pret L&G nekā vecāki cilvēki. Un mūsdienās lietas mainās tik ātri, ka nereti ļaudis, kuri vecāki par 50 ne vienmēr spēj adekvāti spriest par lietām. Jā, varbūt tas ir eidžisms, bet ir ļoti bieži novērots, ka viņi vienkārši nespēj izprast tās problēmas, kurām iet cauri jaunieši,bet uzlilek tam savu trafareto risinājumu, kurš mantots no 20.gadsimta paradigmas. Mūsdienās viss ir citādāk, lietas mainās ātri un jābūt elastīgam, kā Toflers rakstīja, reālāk izdzīvot tam, kurš viselastīgāk spēs pielāgoties notiekošajam.

Nesaprotu, kāpēc Jūs izceļat NSS un VL. NSS kontingents intelekta ziņā nav pārāks par vidējo jaunieti, tas pats par VL. Turklāt šīs grupas ir izteikti marģinālas un tajās esošie jauniešu nepārstāv vairākuma jauniešu pasaules skatījumu. Ko dod viens vēsturi labi pārzinošs jaunietis, ja viņš vai viņa kolēģis ir patoloģisks antisemīts, mizogīns un rasists. Jā, viņš tas var būt, taču tas ietekmēs viņa spriestspēju un vispārējo uzticamību viņam. Būtu naivi uzskatīt, ka NSS tipa jaunieši ir vairumā, vai ka viņi ir kādā veidā intelektuāli pārāki par citiem vai patriotiskāki un var sniegt lielāku ieguldījumu sabiedrībā.

Zem praidistu vēstules parakstījās ne tikai humanitārie, bet pietiekami plaša spektra cilvēki. Ir tikai loģiski, ka parakstījās žurnālisti - žurnālists pēc definīcijas nevar būt pret runas, apziņas un izteiksmes, kā arī pulcēšanās brīvībām. Lai gan Latvijā ir žurnālisti, kuri savos medijos nekautrējas lietot necenzētus epitetus pret homoseksuālistiem. Lai nu tas paliek uz viņu pašu sirdsapziņas.

Nu, var jau dzīvot pēc 19.gadsimta metodēm. Latvijā agrīnā kapitālisma ērā situācija bija citādāka. Tagad ir globāls laikmets. Biļete līdz Londonai vai Oslo maksā 30ls.

Jā, te ir labas lietas. Un ir arī vēlme kultivēt šīs labās lietas. Vienkārši citreiz gribas arī nedaudz respekta par savu patriotismu. 22.jūlijs parādīja, ka līdz tam vēl tālu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jazepins - visiem 28.07.2006 16:07
aicinu visus klasiski orentētos parīdīt pasaulei ka Latvijā ir vairāk mūsējo .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Merche Romero 28.07.2006 15:46
Daudz kam piekrītu no Merche Romero teiktā.

M.Romero: Jaunatnes saražotās vērtības jūs gribat, bet atbilstoši novērtēt jaunatni – negribat. Tā rupji runājot – jūs mūs apmētāsit ar vircu, bet tad vēl sagaidīsit, ka mēs būsim tie, kuri ražos jums pievienoto vērtību un pēc gadiem apgādās ar pensijām? Lika pagaidīt.

Te pasvītrots paaudžu pretstats - savā ziņā kardināls J.Pujats, protams, pārstāv vecāko paaudzi, bet homoaktīvisti un viņiem simpatizējošie ir jaunieši. Bet ir jau arī citi pretstati - eirofīli un eiroskeptiķi, kristieši un brīvdomātāji, humanitāri izglītotie cilvēki, tehniski izglītotie cilvēki. Visi šie apsvērumi iespaido attieksmi pret praidistiem. Es esmu matemātiķis un datorspeciālists, un neesmu manījis, ka no mūsu nozares autoritātēm kāds būtu parakstījis tās kolektīvās vēstules praida atbalstam. Starp žurnālistiem, sociologiem, antropologiem, psihologiem mēs tādus atradīsim diezgan daudzus.

Daudzi no tiem, kas mētājās ar mēsliem jau arī bija jaunieši. Un galu galā "Klubs 415", "Visu Latvijai" un NSS taču ir jauniešu organizācijas, turklāt tajās ir gaiši un ļoti izglītoti ļaudis - paskaties, Merche, šo NSS regjionālās nodaļas vadītāja blogu - http://blogs.7x24.lv/blog/kristaps/ . Jaunieši taču arī var būt dažādi. Un man, godīgi sakot, ir tuvs arī kāds radikāls jaunietis-tehnokrāts, kurš strādā privātbiznesā un pilda pasūtījumus vietējam vai ārzemju klientam - viņš reizem biežāk var teikt to, ko domā. Nevis humanitārais jaunietis, kurš ir spiests visādi grozīties un viltīgi noklusēt neērtas lietas, runājot par politiku, jo viņa karjera un ienākumi ir piesaistīti kādas budžeta iestādes politikai, spējai saņemt granta naudu dažādiem projektiem, vai darbu kādā no Dž.Sorosa sponsorētiem fondiem.

Manuprāt, pretstats starp dzīves modernumu un politiskajām tiesībām Latvijā ir bijis jau agrāk - arī agrīnā kapitālisma ērā (no 1860-tajiem līdz 1914.gadam) latvieši strādāja ar Rietumeiropai raksturīgām metodēm un intensitāti, bet politiskās tiesības viņiem bija tādas pašas kā neattīstītākajās cariskās Krievijas etniskajās nomalēs. Protams, tas noveda pie 1905.gada revolūcijas, bet cilvēki kaut kā šo laiku pārdzīvoja - vismaz masveidā prom nekur nebrauca.

M.Romero: Paskatieties, kuri ir tie, kas emigrē? Tie ir galvenokārt jaunieši. Viņi grib elpot brīvu gaisu, nevis būt pakļauti 30.gadu latviešu ulmanisma vērtībām, kas izvilktas no vecmāmiņas pūra lādes. Šīs vērtības vairs nav konkurētspējīgas starp jauniešiem.

Man arī daudzas lietas šeit Latvijā šķiet vecmodīgas - piemēram, kāpēc Latvijā joprojām ir virkne īpašu tiesību t.s. "tradicionālajām konfesijām" (t.i. kāpēc katoļi un luterāņi un judaisti var saņemt budžeta naudu dievnamu atjaunošanai, mācīt ticības mācību skolās, veidot kapelānu dienestus, laulāt Latvijas Republikas vārdā, utml., bet, teiksim, mormoni, Jehovas liecinieki, dievturi vai musulmaņi - nevar). Kāpēc tiek izdomāti visādi (aiz ausīm pievilkti un brīžiem pat melīgi) iegansti, lai neļautu brīvi pulcēties krievu skolu aizsardzības štābam, nacionālajiem karavīriem un legjionāru atbalstītājiem, homoseksuāļu praidistiem. Ja praidistu gājiens tiešām apdraud mūsu sabiedrības tikumību, tad būsim tik labi un precīzi ierakstīsim to attiecīgā likumā - LPP un citām t.s. tradicionālo vērtību aizstāvjiem Saeimā ir visas tiesības ierosināt šādus likumus.

No otras puses, Latvijā draud ieviesties jauna visiem obligāta religjiskā pārliecība - multikulturālisms (sk. http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=1506... ). Mani īpaši izbrīna, ka jau pamatskolā būšot jāmāca par dažādiem seksualitātes veidiem un jāskaidro, cik tas viss ir normāli. Nav pat svarīgi, ko mēs katrs domājam par homoseksualitātes morālumu/amorālumu, vai par starpkultūru izglītību, vai par naida runas ierobežošanu, vai pāvesta nemaldīgumu, vai Bezvainīgās Jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs ar visu miesu, vai jebkuru citu strīdīgu jautājumu. Svarīgi ir tas, ka vecākiem līdz šim bija iespēja no sev nepieņemamiem smadzeņu skalošanas paveidiem atteikties, bet tagad dažus no tiem padarīs par obligātiem visiem.

Man ļoti nepatīk, ka valsts uzurpē vecāku funkcijas - ja Anglija ir mūsu nākotne, tad valsts drīz varēs konsultēt mazgadīgas meitenes par abortu pieejamību bez vecāku ziņas vai dalīt kontracepcijas tabletes (t.s. "morning-after pill"). Sk. http://www.cre.org.uk/newsletter2-04.html - "Expensive teenage strategy fails". Es to neuzskatu par modernas sabiedrības pazīmi, bet gan par jaunu totalitārismu un barbarismu. Un no tā mēs nekur neaizbēgsim.

Es nezinu, vai ir vērts cilvēkus agjitēt palikt Latvijā - bet mani nepamet cerība, ka līdzās daudzkam sliktam (ieskaitot 22.jūlija ekscesus un ieskaitot arī augstākminētās dīvainības), te notiek arī tādas lietas, kuru dēļ ir vērts šeit dzīvot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 28.07.2006 13:58
Maža, lai arī cienu Jūsu tiesības paust viedokli, tas, ko Jūs rakstāt man vienkārši izklausās kā no pavisam citas pasaules.“Vainīgi ir daži uzskrūvējušies jaunāki gados ar hipertrofētu demokrātijas un vārda brīvības "izjūtu" apveltīti cilvēki, kuri ir iedomājušie, ka to, ko viņi var atļauties "rietumos", to pašu viņiem ļaus darīt arī šeit.”Tā ir apspiešana. Ko nozīmē “hipertrofēta demokrātijas” izjūta? Es pati esmu vēl jauna, heteroseksuāla un nebūt sevi neuzskatu par liberālu, taču ir lietas, kuras jāciena jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Jūs nevēlaties atvērtību. Bet tad neizmantojiet šīs cilvēku brīvības un atvērtības augļus. Jums patika krievu laikos klausīties vienu radio staciju un lasīt vienu un to pašu laikrakstā Cīņa?Tas, ka Dabā viss iekārtots uz pretstatiem – tā ir tikai viena no interpretācijām. Dabā valda milzīga dažādība un arī likumsakarības ne vienmēr balstās uz duālisma principa. Tas, kas vienam ir ļauns, otram var likties labs un otrādi. Par kādu morāli un tikumību jūs šeit runājat? Latvijā nav morāles – paskatieties, ar ko nodarbojas heteroseksuāli. Puse laulību šķir, sievas krāptas, bērni pamest, masa abortu. Rīgā sievietes tiek iztirgotas, pat jaunas meitenes. Kāda liekulība ir kaut ko vēl pārmest gejiem.Latvijā briest liela sociāla problēma. Vēl viena sašķelšanās līnija sabiedrībā – tā ir starp paaudzēm. Starp padomju laika un brīvajā Latvijā augušo paaudzi. Jūs varat turpināt kultivēt vecos aizspriedumus, bet tas jums atspēlēsies. Latvijā šobrīd lielākā daļa vēlētāju ir vecākā gadagājuma. Jaunie balsot neiet. Tas nozīmē, ka partijas uzklausa galvenokārt vecišķi domājošos un arī šādas idejas ieiet politiskajā sistēmā (laikam nepietiek, ka tās jau sabiedrībā prevalē). Jūs man liekas konkurēt pēc 21.gadsimta brīvā tirgus un globalizācijas nosacījumiem. Bet tiesības jūs man esat gatavi piešķirt tās, kuras bija 19.gadsimtā. Veidojas ļoti negodīga situācija. Kāpēc gan lai es tērētu savus laika un intelektuālos resursus - ieguldot savu jaunradi, reaģējot uz tendencēm pasaulē, mācoties valodas – tādā sabiedrībā, kura man pēc tam pateiks “Nekā nebija, sēdi pie ratiem, te mums valdīs tradicionālais vairākums”. Atvainojiet, bet man tas 100 gadus nav vajadzīgs. Es labāku pārceļos uz Rietumiem, daru to pašu ko šeit daru, tikai saņemtu citu novērtējumu, atalgojumu un attieksmi.

Jaunatnes saražotās vērtības jūs gribat, bet atbilstoši novērtēt jaunatni – negribat. Tā rupji runājot – jūs mūs apmētāsit ar vircu, bet tad vēl sagaidīsit, ka mēs būsim tie, kuri ražos jums pievienoto vērtību un pēc gadiem apgādās ar pensijām? Lika pagaidīt.Paskatieties, kuri ir tie, kas emigrē? Tie ir galvenokārt jaunieši. Viņi grib elpot brīvu gaisu, nevis būt pakļauti 30.gadu latviešu ulmanisma vērtībām, kas izvilktas no vecmāmiņas pūra lādes. Šīs vērtības vairs nav konkurētspējīgas starp jauniešiem.22.jūlijs deva ļoti svarīgu signālu. Notikušais arī man liek nopietni apsvērt, vai saistīt savu nākotni ar šo sabiedrību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


maža viķka - visiem 28.07.2006 10:40
Mani sajūsmina šī matu skaldīšana ap un par tēmu. Arī man nagi niez paskaldīt. Jau rakstīju kādā savā komentā, ka pirms kādiem trīsdesmit gadiem kolektīvā, kurā es strādāju bija HS orientēti cilvēki un visi to zināja. Nebija nekādas diskriminācijas, vai izstumšanas no kolektīva u.t.t..Viņi bija mūsu visu vidū tādi paši, kā mēs pārējie, un, cik zinu tā tas ir vēl šobrīd. Visiem saprotamu iemeslu dēļ nenosaukšu darba vietu un cilvēkus vārdā. Ir jāsaprot, ka visa šī jezga ir radusies ne jau tādēļ, ka mūsu vidū ir HS cilvēki. Tādi ir bijuši un būs. Vainīgi ir daži uzskrūvējušies jaunāki gados ar hipertrofētu demokrātijas un vārda brīvības "izjūtu" apveltīti cilvēki, kuri ir iedomājušie, ka to, ko viņi var atļauties "rietumos", to pašu viņiem ļaus darīt arī šeit.

Jautājuma būtība jau nav ne demokrātijā, ne cilvēktiesībās, ne tolerancē, ne neizpratnē, ne aizspriedumos, ne neizglītotībā, ne vēl visos citos "grēkos", kādos "nopraidistus" mēdz apvainot "praidisti" un viņu aizstāvji. Patiesībā viss balstās veselo saprātu un morāli, jo katrā sabiedrībā ir tā vai citādi pret dažā dām lietām, piem alkoholismu, noskaņoti cilvēki. Nelaime tā, ka HS, lesbisms un citas ar seksuālo orientāciju saistītās anomālijas ir nesaraujami saistītas ar morāli, ētiku un, ja vēlaties, tikumību. No sabiedrībā vispār pieņemtajām ētikas un morāles normām HS attiecības ir amorālas, taču neviens nelien ar savu morāli "praidistu" gultās. Savās gultās viņi aicina mūs paši un pie tam visai uzbāzīgi, un kad negūst ne tikai atsaucību, bet gan pretestību, tā kļūst dusmīgi.

Dabā viss ir balstīts uz pretstatījumiem: melns- balts, diena - nakts, magn. poli pluss - mīnuss, labais - ļaunais, vīrišķais - sievišķais. Ja kāds no šiem pretstatījumiem zudīs, pasaulei pienāks gals. Bail pat iedomāties, kas notiktu, ja visi magn. poli sāktu savstarpēji pievilkties. Pluss ar plusu, mīnuss ar mīnusu un pluss ar mīnusu. Vāks. Tāpēc visi "praidistu apgalvojumi, ka HS ir dabīgi, veselīgi un sabiedrībai visādi citāti noderīgi nav nekā vērti, bet gan sabiedrībā un dabā pastāvošo kārtību graujoši.

Protams, nedrīkst diskriminēt cilvēku pēc SEX. orientācijas darbā, veikalā, uz ielas un citās ar sadzīvi saistītās vietās un situācijās, taču kategoriski nav pieļaujama publiska savas HS un citu sex. anomāliju demonstēšana un popularizēšana. Tā ir amorāla un sabiedrības vērtību izpratni graujošaun krimināli sodāma nodarbe. Mūsu varas iestādēm ir visstingrākajā kārtā jāvēršas pret nākotnē iespējamiem "praida" recidīviem un jāsargā sabiedrība un jaunatne no morāli graujošiem pasākumiem. Ja to atbildīgās personas nav spējīgas tikt ar savu pienākumu galā, tad tām ir jāaiziet, un jādod vieta citām, kuras to var.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 27.07.2006 01:45
Bet, protams, ka šīm lomām, faktiski pašām attiecībām, jābūt savstarpēji papildinošām. :) Citādi taču nav jēgas un vajadzības būt kopā :)

Valda tāds stereotips par sieviešu karjerismu. Proti, viņa neveido ģimeni, jo viņa ir karjeriste. Viņa izvēlas naudu, veiksmi, statusu, nevis bērnus. Viņa ir nesievišķīga. Tā ir viņas vaina, ka bērni nedzimst, mums ir demogrāfiskā krīze, jo valda sieviešu karjerisms. Utt. Ir ļoti vienkārši vadīties pēc stereotipiem, jo tie ir viegli uztverami, šķietami piedāvā vadlīnijas un viegli īstenojamas receptes. Patiesībā dzīvē ir daudz sarežģītāk.

Jūs sakāt, ka vēlme pēc finansiālas neatkarības, kas mūsdienās ir nevis luksuss sievietei, bet gan nepieciešamība, ir kā self fulfilling prophecy (cik forši Jūs to iztulkojāt). Varbūt, ka dažreiz tā ir. Bet vairumā gadījumu ir jārēķinās ar dzīves realitāti. Latvijā gandrīz puse no laulībām tiek šķirtas. Tas nozīmē, ka jaunai sievietei ir 50% iespēja, ka viņas laulība izdosies un labākajā gadījumā viņa pati un bērni būs drošībā (tas ir pie nosacījuma, ka arī šajās stabilajās laulībās vīrs būs gana pelnošs un atbildīgs). Taču iespēja palikt vienai, būt pamestai ar bērniem un nieka alimentiem, ir pārāk liela. Esmu redzējusi pārāk daudz šādu sieviešu. Kuras paliek vienas ar bērniem, kuri prasa daudz. Bet vīrs aizlaižas, un labi, ja nedaudz alimentos atmet. Mans lielākais murgs dzīvē ir nonākt viņu situācijā. Un es darīšu visu, lai tur nenonāktu. Bērniem tas nav pats labākais. Tāpēc materiālā un finansiālā neatkarība nav luksuss vai pašpiepildošs pareģojums. Tā ir nepieciešamība, kuru diktē reālā dzīve. Cik Latvijā ir mājsaimniecību, kurā var iztikt bez sievas algas? Maz. Toties ir daudz mājsaimniecību, kurās sieviete audzina viena.

Finansiālā neatkarība ir kaut kas tik pašsaprotams, ka mūsdienu jaunās sievietes to pat neapspriež. Turklāt, kas arī nav mazsvarīgi, sievietes tiek sociāli spiestas iet universistātē un pēcāk dabūt darbu. Tas ir tāds obligātais nosacījums. Jā, jā, mājās tu nedrīksti sēdēt. Bet, redz, tad, kad ģimene jāveido, tad "vīriešu ieguldījums gjimenes attiecību harmonijā gan parasti ir vājāks". Tad, ko sievietei tagad uz pusēm rauties? I don't think so!

Jūs ļoti pareizi atzīmējat par to, ka precēties sievietei faktiski ir neizdevīgāk nekā vīrietim. Mūsdienās viņas ieguvums no laulības ir mazāks nekā viņas ieguldījums tajā. Acīmredzot vēl spēkā ir vecais stereotips, kas liek sievietei domāt, ka laulība ir "miera un drošības osta", lai gan patiesībā tā ir slazds.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 27.07.2006 00:36
Merche Romero: Vai pareizāk - kādai jābūt sievietes lomai sabiedrībā? Kāds var to atbildēt? Aleksis, piemēram.

Nezinu :)) Vienīgais, ko varu ar zināmu pārliecību teikt - sievietes un vīrieša lomām viņu attiecībās būtu jābūt savstarpēji papildinošām. Kā viņi realizē šo papildināšanu, tas jau atkarīgs no situācijas. Piemēram, par "karjera vs. gjimene" tēmu var runāt ilgi un plaši. Ja mēs risinām tēmu no papildinošā redzespunkta, tad ir jāskatās, vai sievietei patīk viņas darbs; vai nu vismaz, vai atrašanās tieši šajā darbā nerada kaut kādus konfliktus viņai pašai ar sevi, ar sev tuviem cilvēkiem, utml. Ja sievietes (apzināta vai neapzināta) doma karjeras sakarībā ir bailes --- teiksim (A) man jābūt profesionāli tikpat sekmīgai kā mans vīrs, jo viņš mani citādi nerespektēs, vai (B) man jābūt vienmēr gatavai, ka vīrs mani pametīs ar visiem bērniem, un man vienai būs jāpelna iztika - šādi gadījumi jau liecina par problēmām dzimumu attiecībās un nevienam laimi nerada.

Diemžēl, dažas radikālas sieviešu līdztiesības aizstāves uzsver tieši šo "nepapildinošo aspektu" - sievietei esot jābūt tikpat profesionāli varošai un jāpelna tikpat vai vairāk nekā vīrietim, un jābūt gatavai, ka vīrieši (nelieši tādi) viņu ik brīdi var "uzmest". Un pats jocīgākais, ka šāda attieksme tiešām var būt kā pašpiepildošs paregjojums. Protams, līdzīgi apsvērumi ir attiecināmi arī uz vīriešiem - viņu ieguldījums gjimenes attiecību harmonijā gan parasti ir vājāks; tādēļ it kā ar viņiem viss ir vienkāršāk. Bet arī viņi mēdz vēlēties šo papildinošo saskaņu pat, ja paši to nespēj tik viegli atrast (ir taču dzirdēta statistika, ka neprecēti vīrieši dzīvojot krietni īsāku laiku nekā precētie - laikam jau tās pašas harmonijas trūkuma dēļ; savukārt sieviešu mūža ilgums no gjimenes attiecību esamības mainās minimāli. Jocīgi, ka daži uzskata, ka tieši sievietes vairāk vēlas apprecēties, lai gan viņu "taustāmais" ieguvums no laulības iznāk mazāks, vai vispār negatīvs, ja nav paveicies ar vīru.)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 26.07.2006 13:36
Par kuru ārvalsti ir runa Viktora Birzes gadījumā? Par Poliju? Jā, viņš ir pa pusei polis, viņa īstais uzvārds ir Statujevs. Tas, vai viņš savā dzīvē īsteno kādu no tradicionālisma postulātiem man nav zināms. Bet cik es zinu, tad viņam nav nedz sievas nedz bērnu. Armijā viņš arī nav gājis. Nezinu, vai viņš uztur kādu. Tieši tāpēc man interesē: kāda ir homofobu attieksme pret sieviešu lomu sabiedrībā?

Vai pareizāk - kādai jābūt sievietes lomai sabiedrībā? Kāds var to atbildēt? Aleksis, piemēram.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins - Merche Romero 26.07.2006 04:00
Nu mans gan uzreiz piebilst,ka Viktors Birze gan visticamaak nepaarstav "tradicionaalos",vnk vinja ir tuvas attiecibas ar kadu arvalsti ,un tur tad beidzas vinja tradicionalisms.tradicionalisms,tikumiiba,norma-taa ir tikai poza.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 26.07.2006 01:58
Gribētos gan tomēr dzirdēt, ko tradicionālisti, tādi kā Aleksis, Agnis Ozoliņš, Viktors Birze, uc., izprot ar "tradicionālo dzīves veidu"? Kā Jūs izprotat dzimumu lomas? Ja reiz esat tradicionālisti, vai atbalstāt to, ka sieva sēž mājās un audzina dēlus, bet jūs paši viņu uzturat? Pēc tradicionālā skata, sievietei taču nepiedien strādāt ārpus mājas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Liekulībai 23.07.2006 21:27
L: Es tomeer labaak izveelos Eiropu ar visiem vinju gejiem, nevis Krieviju ar vinjas nopraidistiem.

Vai Tev nav ienācis prātā, ka var arī izvēlēties Eiropu vismaz bez dažiem no viņu gejiem?
Varbūt labāk tomēr izvēlēsimies Latviju - tāpat kā gailis, kuram prasīja, vai viņu labāk sagatavot un pasniegt ar baltu vai sarkanu mērci, bet viņš atbildēja, ka labāk grib palikt dzīvs.

L: Skumji ka cilveecinji ir tik naivi vai arii alkatiigi, un tik viegli pataisaami par fashistiem. saaksim ar suudiem, bet domaas jau sapnjosim, kaa ieguut taa noslepkavotaa geja dziivokli vai izraut zelta zobus no vinja mutes.

Bija kādi 10-20 cilvēki, kuri rīkojās prettiesiski - rīkoja huligāniskus uzbrukumus un meta priekšmetus, traucēja brīvu cilvēku kustību. Bet tādēļ nevajag stāstīt, ka nevienam nerūp tiesiskā kārtība Rīgas ielās, televīzijas programmu saturs, Latvijas ārpolitika un daudz kas cits. Pie šiem jautājumiem tauta atgriezīsies tiklīdz kā šis ļembasts būs cauri.

L: Taapeec visiem normaaliem cilveekiem ir jaaciinaas par vienliidziigaam tiesiibaam un demokraatiju, kura Latvijaa veel ir tik trausla.

Par vienlīdzīgām tiesībām pilnīgi piekrītu - bet par to vajadzēja runāt arī 16.martā, kad aizliedza legjionāru gājienu. Vienlīdzīgās tiesības "Mozaīkas" gaumē izpaudīsies sekojoši - ja Baznīcas pārstāvis grib ierasties skolā un kaut ko mācīt bērniem, tad viņam ir vajadzīga pedagoga izglītība, jāpieder pie vienas no "tradicionālajām konfesijām" un visu skolēnu vecākiem ir jādod piekrišana tam, ka viņu bērns mācās, teiksim, Kristīgo mācību nevis Ētiku.

Savukārt homoseksuālistu vienlīdzības vai "Papardes zieda" sludinātāji var sekmīgi izvairīties no šādiem apgrūtinājumiem - lai gan tas, ko viņi sludina, faktiski ir mācība, kam ir daudzas stipri vienkāršotas religjijas pazīmes. Piemēram, viņi sludina nevis desmit, bet tikai divus baušļus: "Nevajag nevienu izvarot - 'Nē' nozīmē 'nē'!" un "Vienmēr izmanto prezervatīvu!". Un, ja piepildīsies SFL un "Mozaīkas" plāni, tad drīz šo religjisko mācību, kura Latvijai nav tradicionāla, mācīs arī parasti skolotāji - skolās vai ārpusklases nodarbībās. T.sk. liks skatīties un analizēt filmas par gejiem, lai modinātu Latvijas jauniešos siltas jūtas pret viņiem un sagatavotu viņus cienīgi uzņemt "Eiropu ar visiem viņu gejiem"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Liekulība 23.07.2006 18:01
Kaapeec nevienam , ieskaitot bazniicu negribas protesteet pret homosexuaalisma un mauciibas reklameeshanu telaviizijaa, kas notiek katru dienu peec plkst 12.00 pa visaam Latvija programmām, ieskaitot valsts TV??? Vai ticiigie un nopraidisti televiiziju neskataas, vai arii taa paarstraadaajushies ciinoties pret gejiem, ka aizmieg jau 9.00??? Praidisti jau gaajiena laikaa nekopojas, kaa tas redzams TV1000 ekraanaa. Vai meitenes, kas redz to lesbisko padariishanu TV katru vakaru var izaugt normaalas? Shis fakts apliecina, ka ne jau principi ir svariigi nopraidistiem - svariigi ir tas, kur var lielaaku naudinju nopelniit. Un Krievijai jau laikam naftas dolaaru ir pietiekami, lai censtos Latvijas sabiedriibu ar jebkaadaam metodeem sashkjelt, novaajinaat un dabuut zem sevis apakshaa. Un homo jautaajums sashkjelshanai ir izraadiijies tik labs, kaa nekas cits. Taapeec arii Krievijas miilulji - LPP un ZZS taa censhas, taapeec arii astrologs Globa, kas ir Krievijas chekas agjents, reklamee, ka naakamaa Latvijas prezidente buus razhena auguma blondiine (domaata Uudre). Es tomeer labaak izveelos Eiropu ar visiem vinju gejiem, nevis Krieviju ar vinjas nopraidistiem. Skumji, ka dazhi taa sauktie Latvijas patrioti nesaprot ģeopolitiskās speeliites, kas Latvijaa tiek speeleetas. Kaardinoshs kumoss mees esam, un nav ko sapnjot, ka vareesim pastaaveet pashi par sevi. Skumji ka cilveecinji ir tik naivi vai arii alkatiigi, un tik viegli pataisaami par fashistiem. saaksim ar suudiem, bet domaas jau sapnjosim, kaa ieguut taa noslepkavotaa geja dziivokli vai izraut zelta zobus no vinja mutes. Tas viss cilveeces veesturee ir redzeets. Pie mums jau geji ir tik slikti, ka pat bazniicaa vairs nedriikst iet. Kur nu veel taalaak? Arii Vaacijaa pirms Hitlera neviens nedomaaja ka cilveeki savaa zveeriskumaa var aiziet tik taalu. Taapeec visiem normaaliem cilveekiem ir jaaciinaas par vienliidziigaam tiesiibaam un demokraatiju, kura Latvijaa veel ir tik trausla.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 22.07.2006 04:17
re Firers ,ka dzird rakstaam presi,jau iedziivojies vienaa kriminaallietaa,tagad eksperimentee kaa dabuut otru uz kakla,nenjemsim no vinja piemeeru.

Bet ja nopietni,tad skatos un briinos ka iedarbojies naudas dopings no Krievijas naftas baroniem.Kipu nost,iespaidiiga naudas summa.Ij Saeimaa visaadi briinumi notiek,ij visur citur-tepat politika.lv sekas redzam.Ko dara muusu droshiibas orgaani?Da neko,kuli kasa ,paatarus skaita.Viens no maniem iemiiljotaakajiem laikrakstiem ir "DDD"Seksuaali aktiivam vecim,ja vinjsh intereseejas par politiku nekaa vairaak nevajag,porno ir lieks.Viens man numurins saglabaajies,toties kaads! Nr 68.Teiksim vienaa lapaa ,intervijas ar 5 Saeimas komisiju prieksseedeetajiem,citaam amatpersonaam,labi viedoklji teikshju,partejiski.Iepreeksheeja L.Muzikantes intervija ar A.Gardu,musu potenciaalo nacionaalo varoni.Izteicies par miiluli Bukingoltu,par krieviem,par deportaaciju lietderiigumu,par zilajiem vinsh izveershas iipashi plashi un sirsniigi,iesaku visiem atbilstoshajiem ar interviju iepaziities.Jaa,bet vinsh ne tik par daili vien runaa,vinsh nolaizhas liidz pat musu droshiibas orgaaniem.Informee ,ka gan SAB,gan DP esot vinja.klusie atbalstiitaaji,pat nolaizhas liidz atsevishkjaam personaalijaam.Teiksim Didzis Shmitinshj taads laaga puisis izskatoties,bet kaadaa iestaadee straadaajot,fui!Arii Reiniks garaamejot piemineets,redziet kautkaads kompromatinsh vinjam esot,uzplechus varot noraut un taadaa garaa.

Nee biedri,ja ne Krievijas specdienesti,tad kur es taadu izklaidi vareetu rast un taadu deriigu informaaciju guut?Ja vinji subsidee muusu zhurnaalistiku un politikus,tad tas tik muusu pashu labad.Izklaidei ,un taa teikt informaacijai:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

tikai es - Pankūkas 21.07.2006 16:49
"Paldies" par jūsu "viedokli".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

tikai es - TB/LNNK 21.07.2006 16:31
Atbalstat tradicionālās ģimenes vērtības? Tas ir atbalstat ka sieva ir pakļauta vīram, piemēram. Jeb atbalstat "tradicionālās vērtības" kādas nu paši izdomājat?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Dainis 19.07.2006 23:06
Nepatīk izvairīšanās dot skaidras atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Tā ir tāda atkārtojošās "Pētersones kundzes" Ceļa kaite. «Nekomitēt» sevi nekādā pozīcijā, lai vēlāk, kad tiks izdarīts pa «savam prātam», formāli nebūtu kur piesieties. Manuprāt, ir neprātīgi balsot par tādu partiju.

Dainis: «Es neatbalstu homosexuālismu, bet - ja viņi tādi ir, lai dzīvo un mani netraucē. Es netraucēšu viņus.»

Itkā ļoti labi - tam varētu piekrist. Tikai... kas paskrien garām ir, ka tāda «netraucēšana» ir retoriska fikcija - ikvienam nākas dzīvot netikumu popularizēšanas un «normalizācijas» sagandētā «vidē», «iekļaujot» sabiedrībā kaut ko un kādu, neizbēgami nākas «izslēgt» ko citu . Gribiet piemēru - pasekojiet, kas notiek ar reliģisko «sabiedriskā labuma» organizāciju spēju turpināt piedalīties ar adopciju saistītu jautajumu risināšanā Massačusetsā, un reizē neatteikties no saviem reliģiskajiem uzskatiem un organizācijas etosa. Vai tādēļ, ka šīs organizācijas tiks izspiestas no starpniecības adopcijā, ir kāds ieguvējs? Neskaitot homoseksuālisma «normalizētājus», protams.

Trūkst skaidru robežu tam, kas tiek saukts par iecietību pret homoseksuālismu. Vēl vairāk - citus par "radikāļiem" un "ekstrēmistiem" saucošie Sorosa fonds – Latvija, biedrību Dialogi.lv un Mozaīka (to pārstāvju Andria Aukmaņa, Liesmas Oses, Lāra Gravas personā) iesaka ne mazāk ne vairāk kā:

«4. Izglītības politikā:a) valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartos iekļaut sociālo zinību (veselībasizglītības) mācību priekšmetos saturu, kas atspoguļo cilvēka seksualitātes daudzveidīgāsizpausmes.(..)Izglītības iestādēm1. Daudzveidot skolās ārpusklases aktivitātes, iekļaujot to norisēs mākslas darbus( piemēram, kino), kuros atspoguļota homoseksuālu cilvēku dzīve, un to analīzi.»

Tas, manuprāt, ir ar eifēmismiem un bezgalīgi stiepjamajiem jēdzieniem «iecietība pret citādo», «daudzveidība», «demokrātija» izpušķots ieteikums mācīt homoseksuālismu jau no pamatskolas. Piekrītiet vien, šeit vairs nav runa ne par kādu «netraucēšanu»--tā ir provokatīvas, pat zaimojošas "ķecerības" kā ieteikumu sludināšana un reizē arī nodomu deklarācija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Dainis 19.07.2006 21:42
Nesaprotu, kas te kādam nepatīk LC viedoklī?

Gudri un inteliģenti rakstīts. Vai tad sabiedrības sanaidošana, vienalga pēc kāda principa, nav tikai un vienīgi stulbums? To LVC cenšas pateikt. Neesiet kurli!

Būtu jauki, ja šo viedokli pārdomātu abas puses - gan praidisti, gan tie, kuri ir agresīvi pret. Mēs taču dzīvojam vienā valstī, vienā telpā. Es neatbalstu homosexuālismu, bet - ja viņi tādi ir, lai dzīvo un mani netraucē. Es netraucēšu viņus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 19.07.2006 16:19
Atis: Un politika arī tiek diktēta pa labi, kamēr es un tie 18 tūkstoši dzīvosim vārds homoseksuāls netiks iekļauts Satversmē.

Es arī parakstījos zem Igora aicinājuma; braucu uz Bērzaunes ielu 6. Tā ir ļoti laba iniciatīva. Un tomēr ar to vēl cīņa nebeigsies - būs jau vēl jauni gājieni un pretgājieni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Atis 19.07.2006 10:01
šī problēma ko mēs tik ļoti akcentējam, nav īsti problēma tas ir tik viens krustojums ceļā uz demokrātisku valsti, kā mēs zinām pastāv valstis, kurās homiķi ir atļauti un ir valstis kur tas ir ar likumu aizliegts, tas valstis arī atrodas Eiropa, Azija un mūsu varoņu valsts(demokrātijas pirmsākums) ASV daudz viet tas ir aizliegts vai tāpēc tur iet slikti cilvēkiem, kuriem ir nepaveicies piedzimt netajā dzimumā, mūsu konstitūcija aizliedz jebkādu cilvēku diskrimināciju tāpat kā ASV, kā Anglijas utt., vai šo valstu konstitūcijās ir iekļauts vārds homoseksuāls man ir aizdomas, ka nē. Mīlīši jūs par daudz prasāt, mēs kā topošais ES štats neatkarīgi no citiem ES štatiem varam dzīvot pēc mūsu iecietības līmeņa cik vien ilgi vēlamies, sankciju nebūs, varbūt kādi homiķi tūristi nebrauks pie mums, bet nu kuram viņus vajag. Man ir prieks, ka mūsu valsts krustojumā izvēlas iet pa labi un sekot dieva sludinātai takai, kas nevad civilizāciju uz bojā eju. Un politiska arī tiek diktēta pa labi, kamēr es un tie 18 tūkstoši dzīvosim vārds homoseksuāls netiks iekļauts satversmē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 18.07.2006 16:08
Fīrers: Tomēr arī absolūtais vairākums žīdu atklāti nenorobežojas no Sorosa, PCTVL, Zurofa un izraēliešu kara noziedznieku aktivitātēm.

Šeit es arī saredzu problēmu - piemēram Latvijā darbojas Izraēlas finansēta organizācija ( http://www.sohnut.lv/ ), kura starp daudzām citām aktivitātēm arī veicina Latvijas ebreju izceļošanu uz Izraēlu. Līdzīgā uzdevumā Rīgā 90-tajos gados darbojās arī Jigals Amirs, kurš vēlāk kļuva par Izraēlas premjerministra Jichaka Rabina slepkavu. Bet, lai saprastu, ko SOHNUTa aktivitātes šobrīd nozīmē Latvijas kontekstā, būtu godīgi jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:
(1) Cik lielā mērā Latvijas ārpolitikas intereses un uzdevums būtu solidarizēties ar palestīniešu taisnīgo cīņu par savas valsts izveidošanu?
(2) Nopietnus noziegumus pret civiliedzīvotājiem reizēm izdara arī citas valstis (ne tikai Izraēla). Vai pret visiem šiem režīmiem vajag izturēties vienādi?
(3) Vai Latvijas interesēs ir veicināt vai arī nekādi neiespaidot ebreju tautības Latvijas iedzīvotāju izceļošanu uz Izraēlu?

Man, protams, ļoti patīk demogrāfiskajos datos redzēt latviešu īpatsvara pieaugumu, bet ebreji šeit ir tradicionāla un relatīvi izglītota minoritāte, un, iespējams, ir labāk, ja tie, kuri grib būt Latvijai lojāli, var dzīvot šeit, nevis ja viņi piespiedu kārtā dodas no Latvijas uz apmetnēm okupētajā Jordānas Rietumkrastā. Nekāda ieguvuma no šādas piespiedu migrācijas Tuvo Austrumu stabilitātei, ne arī Latvijas ekonomikai nebūs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 18.07.2006 15:52
Fīrers: Brands-Kehre pat uz kriminālvajāšanu aicina.

Tas, protams ir akmens "cilvēktiesību ekspertu" lauciņā - viņi nevis aizstāv mūsu tiesības uz brīvu izteikšanos bez cenzūras, bet gan aizstāv tikai noteikta veida izteiksmes brīvību. 16.marta salīdzinājums ar pederastu gājienu parāda šo "ekspertu" nolūkus - ar sagudrotiem ieganstiem aizbāzt mutes daļai taisnprātīgāko latviešu, bet toties izbīdīt priekšplānā izvirtību sludinātājus.

No otras puses, es neredzu lielu jēgu no tā, ka Plineru vai Ždanoku mēs uzskatām par ebreju interešu paudējiem, kas viņi visticamāk nav. Pliners un Ždanoka pirmkārt pārstāv PCTVL - un par visiem viņu nedarbiem atbildība pirmkārt jāprasa viņiem pašiem un viņu tieši pārstāvētajai organizācijai. Arī latviešiem kā tautai nebūtu jātaisnojas vai īpaši "jānorobežojas", ja kāds no latviešiem izdara kaut ko sliktu - nezinu, vai ir vērts virzīt šādu izplūdušu "tautas kolektīvās atbildības" ideju.

Vienlaikus uzskatu, ka NSS paceļ latviešu tautai būtiskus jautājumus, esmu visnotaļ labās domās par Jūsu organizāciju un vēlu tai vislabākos panākumus; arī veiksmi cīņā pret kosmopolītiem un imigrācijas veicinātājiem (t.sk. tiem, kuri grib legalizēt mūsu valstī ieklīdušos somāliešu bēgļus) . No otras puses, nevaru teikt, ka atbalstu NSS, jo vismaz pagaidām neesmu gatavs tajā darboties vai par to balsot vēlēšanās.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 18.07.2006 11:20
Tomēr arī absolūtais vairākums žīdu atklāti nenorobežojas no Sorosa, PCTVL, Zurofa un izraēliešu kara noziedznieku aktivitātēm. Tāpat kā "Afrolat" nenorobežojas no Benesa Aijo aktivitātēm. Tieši otrādi. Kad kāds sāk aizskart Ždanokas un Benesa nacionalitāti un ādas krāsu, viss, kas dzirdams no žīdiem, "Afrolat" u. c., ir "latvieši - rasisti". Ja tā vietā žīdu un nēģeru aktīvisti apvienotos ar "rasistiem", nosodītu Ždanoku un Benesu, kā arī aicinātu neprovocēt naidu un nediskreditēt savu tautu un rasi, tad tas būtu milzīgs solis iecietības veicināšanā. Bet nekā. Nosauc Benesu par mērkaķi - uzreiz šis tas labiņais, nabaga neiecietības upuris. Brands-Kehre pat uz kriminālvajāšanu aicina.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Aleksis 17.07.2006 20:35
"Ir liela kļūda uzskatīt, ka visi ebreji Latvijā domā tāpat kā Soross (vai, teiksim, kā PCTVListu demagogi vai kā izraēliešu kara noziedznieki)."

V. Birze tā nekad nav uzskatījis. Ebreju jeb žīdu saukšana par žīdiem nav antisemītisms. Un galu galā šeit nav Izraēla, bet Latvija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Fiireram 17.07.2006 19:15
"Latvijas Ceļš", kas ir vienā sarakstā ar LPP jau deva savas atbildes - es pat nelasīju līdz galam, tas ir pilnīgs bezsakars, ko viņi tur piedāvā. Man, godīgi sakot, ir sajūta, ka LPP ir diezgan oportūnistiska organizācija - ja viņiem būs izdevīga homoaktivitāšu iegrožošana, tad viņi to darīs, ja būs izdevīgi - tad sadarbosies ar Latvijas Ceļa jefiņiem. Manuprāt, tomēr ir jābalso par tām latviešu partijām, kuras ir pietiekami konservatīvas attiecībā pret zilajiem, bet nelēkā no viena grāvja otrā. Manuprāt, tādas ir divas: (1) Zaļo un zemnieku savienība, (2) TB/LNNK.

Nesenākajās Saeimas un pašvaldību vēlēšanās balsoju par "Jauno laiku", jo man šķita, ka tie ir konservatīvi un principiāli cilvēki, bet tagad viņi t.sk. ar pederastu atbalstīšanu jūtami diskreditējušies. Kalniete pat rakstīja pirms 2005.gada praida apologjētisku rakstu "Dienā" un I.Latkovskis piešķīra zilajiem integrācijas ministrijas telpas. Arī šajās atbildēs Jaunais Laiks sagroza jautājumus un uzskata, ka Latvijai jāpieņem vēl nezkādi pretdiskriminācijas likumi. Savukārt "Tautas Partija" ir nepieņemama A.Pabrika homofīlās nostājas dēļ: nevar sava ārlietu resora intereses stādīt augstāk par valsts interesēm.

Savukārt, NSS, diemžēl, ir neliela partija, kuras līderim V.Birzem ir antisemītiskas noslieces. Domāju, ka šai organizācijai ir jāizšķiras - kas ir svarīgāk: rupji lamāt ebreju minoritāti (kas sastāda 10 tūkstošus, jeb 0.4% no Latvijas iedzīvotājiem, kuru lielumlielais vairums ir pilnīgi normāli cilvēki), vai arī principiāli iestāties pret pederastiem? Visu reizē darīt nevar. Domāju, ka ir svarīgi saprast, ka arī ebreji nav nekādā sajūsmā par pederastu gājienu - var palasīt viņu diskusijas http://www.dialogi.lv/phorum/read.php?f=1&i=17331&t=17331 . Ir liela kļūda uzskatīt, ka visi ebreji Latvijā domā tāpat kā Soross (vai, teiksim, kā PCTVListu demagogi vai kā izraēliešu kara noziedznieki). Latvieši nav ne sliktāki ne dumjāki par ebrejiem - ir laiks saprast, ar kuriem no viņiem varam sadarboties, lai virzītu uz priekšu konservatīvo dienaskārtību. Tāpat kā to dara republikāņi un evaņgeliskie kristieši ASV. Ar dažādiem Latvijas ebrejiem darbojos roku rokā un varu apliecināt, ka viņi savā kopumā ir normāli noskaņoti pret mūsu valsti, pat ja vēsturisku iemeslu dēļ viņu vairākums joprojām runā krieviski.

Tātad, pirms varu balsot par NSS, šai partijai ir jāatbrīvojas no paranojas. Pagaidām izskatās, ka ZZS vai TB/LNNK ir reālāki konservatīvo ideju balsti, lai gan abām šīm partijām reizēm mēdz būt populistiskas noslieces. ZZS pārstāvja Leopolda Ozoliņa nostāja man šķiet daudz konsekventāka par LPP histēriju. TB/LNNK savukārt noraida homīšu dienaskārtību EP līmenī - ļoti normāla partija, ja vien reitingi ir atbilstoši.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Fīrers 17.07.2006 17:59
Kas ir, mīkstie par mīkstu, lai pajautātu LPP? :) Jābalso par NSS. Zilos pie vietas noliks, bet vismaz nav sektanti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 17.07.2006 09:53
"Sodomas" Zemnieku Partija, centriskā: «CP LZS uzskata, ka viendzimuma partnerattiecību oficiāla atzīšana iespējama gadījumā, ja ir nepieciešamība sakārtot mantiskās attiecības starp partneriem.»

Tādēļ vien, ka kāda, teiksim, airētāju kluba biedri, pirms doties airēt, pielūdz kādu Augstāku Būtni, nevienam nerodas pienākums uzskatīt vai civiltiesiski atzīt šādu klubu par reliģisko apvienību; atteikšanās to darīt nevar tikt uzskatīta par prettiesisku diskrimināciju. Mēģinājumi pielīdzināt laulības attiecībām attiecības, kas būtiskos aspektos no tām atšķiras, vai—kā tas ir gadījumā ar homoseksuālam attiecībam—nevar kļūt par tādām, atņem laulības institūtam priviliģētu stāvokli sabiedrībā (var arī teikt – degradē to), tādējādi vājinot valsts spēju veikt vairākus savus pienākumus.

Homoseksuālisti nav vienīgie cilvēki, kuri, kādu subjektīvu vai objektīvu iemeslu dēļ, nevar vai nevēlas dibināt laulības attiecības—piemēram brāļi, māsas, vientuļi vecāka gadagājuma cilvēki,—bet kuri dzīvo kopā, kuriem ir kopēja saimniecība, intereses, kuri atbalsta viens otru. Ja pastāv nepieciešamība atvieglot visu šo cilvēku dzīvi likumiski regulējot dažus viņu attiecību civiltiesiskos aspektus—piemēram mantošanas, īres, īpašuma tiesības—papildus pie iespējām, ko piedāvā līgumattiecības, ir iespējams tās regulēt, nemēģinot šādas indivīdu savienības pielīdzināt laulībai un ģimenei. Piemēram, līdzīgi kā tas ir izdarīts ASV Havaju štatā, kur ir iedibināts «reciprocal beneficiaries» institūts.
http://pankukas.blogspot.com/2006/07/politisk-laulbas-un-ime...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


stalins 16.07.2006 01:52
biedri,kuri no mums ir klauni?politiskaa rutiina ir darbs,kaadas te skaljas emocijas...:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Pankūkas - Pētersonei! 16.07.2006 01:30
"Pētersones kundzes" Ceļš: «Neatkarīgi no tā, pēc kādām iezīmēm grupa definē sevi, vai to definē citi kā mazākumgrupu, tai ir tiesības[1] uz izpratni[2], iecietību[3] un vienādām iespējām ar tiem, kas sevi raksturo kā vairākums.»

Kur ir kodificētas uzskaitītās tiesības:

[1] t.s. "grupas tiesības";
[2] indivīdu vai grupu tiesības uz citu indivīdu vai grupu izpratni;
[3] indivīdu vai grupu tiesības uz citu indivīdu vai grupu iecietību?

"Pētersones kundzes" Ceļš: «Arī Latvijā dzīvojošas seksuālās minoritātes ir ietvertas Eiropas Savienības direktīvās, to mērķis ir aizliegt diskriminēt darba tirgū, pieejā precēm un pakalpojumiem un citās sfērās tos, kas pauž alternatīvu seksuālo orientāciju, neapdraudot tos, kas apliecina sevi kā seksuālais vairākums.»

Mūsu Tēvs debesīs, ja Tu esi, - svētīts lai top Tavs vārds, ja Tu esi. Lai atnāk Tava valstība - ja Tu esi, un Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā virs zemes - ja Tu esi. Neba lai dienišķo maizi manu dodi šodien lūdzu, jo to Tu jau dod pārpilnībā - ja Tu esi, nedz lai piedod man manus parādus, vai neieved kārdināšanā - ja Tu esi. Vien lūdzu Tevi, Mūsu Tēvs debesīs - ja Tu esi, lai Tu dotu "Pētersones kundzes" Ceļam mazdrusciņ no savas viszinības, ja Tu esi. Tā lai tas zinātu - ja Tu esi, ka Tavs prāts, Tava griba, ES direktīvu mērķi un darbības sfēras ir precīzi noteikti...

"Pētersones kundzes" Ceļš: «Direktīva 2000/78/EK aizliedz diskriminēt pēc seksuālās orientācijas, un tā ir bijusi Latvijas sabiedrības izvēle pievienoties kopējai Eiropas telpai, kurā diskriminācija, naids un neiecietība ir aizliegtas, jo apdraud jebkuru indivīdu.»

un lai tad tas varētu sniegt vienkāršu atbildi uz vienkāršu jautajumu - ja Tu esi. Tā vietā, lai, kā tagad, mocītos pārdomās par seksuālajiem vairākumiem, mazākumiem un jebkuru indivīdu - ja Tu esi...
http://pankukas.blogspot.com/2006/06/darba-likums-sum-par-pr...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 16.07.2006 00:26
"Sodomas" Zemnieku savienība: «Kā jau vairākkārt gan Ministru kabinetā, gan Saeimā ir uzsvērusi Labklājības ministrija (ZZS), saskaņā ar 2000.gadā pieņemto Eiropas Savienības (ES) direktīvu par kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, visās ES dalībvalstīs, arī Latvijā, nepieciešams aizliegt jebkāda veida diskrimināciju, tai skaitā, uz seksuālās orientācijas pamata.»

Nevis jebkāda veida diskrimināciju, bet direktīvā definēto diskrimināciju - nodarbinātībā. Tas arī tika izdarīts, izpildot «politiskos kritērijus», lai pievienotos ES - vai ne?

"Sodomas" Zemnieku savienība: «Arī CP LZS nostāja šajā jautājumā ir tāda, ka šīs direktīvas prasības nacionālajos likumdošanas aktos ir jāievieš precīzi un skaidri, lai neapdraudētu juridisko noteiktību, pie tam katram iespējamās diskriminācijas pamatam ir jābūt konkrēti nosauktam.»

"Sodomas" Zemnieku Savienības necieņu pret Latvijas ļaudīm, saviem vēlētājiem un pienākumiem pārspēj vienīgi spēja monotoni atkārtot kāda ES ierēdņa priekšā nolasītos, nekā nepamatotos apgalvojumus.
http://pankukas.blogspot.com/2006/06/mozakas-metamorfozes-un...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 16.07.2006 00:13
Jaunais "Homoerotiskais" Laiks: «2. Iestājoties Eiropas Savienībā Latvija uzņēmās savu likumdošanu piemērot ES likumdošanas normām. Šī apņemšanās ir jāpilda, tai skaitā attiecībā uz darba likuma pilnveidošanu.»

Šīs Direktīvas prasībām bija jābūt ieviestām pirms Latvijas pievienošanās ES (to ieviešana piederēja pie pievienošanās "politisko kritēriju" kopuma)--un, atšķirībā no tādas valsts kā Vacijas, tās tika ieviestas. Vēl pavisam nesen--gadu iepriekš--Saeimas Cilvēktiesību un Sabiedrisko Lietu Komisijas priekšsēdētāja Circenes kundze ir LETA paudusi viedokli, ka Latvijas likumdošana skaidri aizliedz jebkāda veida diskrimināciju (nodarbinātībā):

«Deputāte ir pārliecināta, ka diskriminācijas novēršanas normas Latvijas likumdošanā ir pietiekami skaidri definētas. «Tā nav likumdošanas problēma, bet gan sabiedrības domāšanas un attieksmes jautājums,» sacīja politiķe.(..)
Latvija savu likumdošanu saskaņoja ar Eiropas Savienības normām jau iestāšanās procesa laikā, piebilda deputāte.»

Kas ir pamatā šādiem «mood swing»-iem - vai gadu iepriekš kāds iluminators bij' aizsvīdis? Ko JL grasās «pilnveidot»: varbūt iekļaut, ja kāds ES ierēdnis tā paģērēs un piedraudēs ar «procedūru», aizliegtās diskriminācijas kritērijus «matu sakārtojums,» «zoda nešanas maniere» vai «citāda dzērienu izvēle»?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Reds 15.07.2006 14:11
Iepriecināja JL atbildes, taču satracināja LC atbildes!Jautājums LC - vai kāds no JUms ir bijis Spānijā, Francijā utt? Derētu aizbraukt, jo tur viendzimuma pāri var roši un brīvi staigāt pa ielām, sadevušies rokās, kā arī oficiāli salaulāties. Politika ir brīva šajos uzskatos un tas irtas, kas ļauj cilvēkiem tur izprast vienam otru. Mūsu politika sadala sabierību slāņos un ar šādo nostāju bū grūti ko mainīt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Zemnieku Savienība 15.07.2006 00:42
CP LZS uzskata, ka viendzimuma partnerattiecību oficiāla atzīšana iespējama gadījumā, ja ir nepieciešamība sakārtot mantiskās attiecības starp partneriem.

No Zemnieku Savienības biju gaidījis ko citu. Ja reiz ir vajadzīgs sakārtot, piemēram, cilvēku mantiskās attiecības, vai nav logjiski neieviest nekādas jaunas universālas "viendzimuma partnerattiecības" (kuras geju arodbiedrību spiediena rezultātā drīz sāks iegūt visādus laulībai raksturīgus atribūtus) bet gan izveidot katrai tipiskai dzīves situācijai atbilstošus notariālo aktu paraugus. Lai jebkurš cilvēks pats var izvēlēties, kurā brīdī, kam un par ko rakstīt pilnvaras, kā rīkoties ar kopīpašumu, kā sadalīt mantojumu, utml. Tam nav jābūt nekādā sakarībā ar partneru savstarpējo dzimumu, skaitu, utml. Protams, lai šie akti normāli darbotos, var būt jāpadara elastīgākas līdzšinējās mantošanas utml. likumu normas.

Tātad noteikti nevajag veidot laulības attiecību surogātus - ne ar kādiem ieganstiem un ne ar kādām ierobežotām funkcijām. Kā saka, atdosi velnam mazo pirkstiņu...

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Article project

New Executives Fund Autors:Providus