Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2004.gadā

  • Organizācija:Bērnu un ģimenes lietu ministrija
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ikgadējā pārskatā apkopota informācija par bērnu dzīves kvalitāti Latvijā 2004.gadā. Informācija ir sagrupēta atbilstoši Konvencijā par bērna tiesībām deklarētajām bērnu tiesībām. Pārskatā sniegta informācija par 2004.gadā veiktajiem pasākumiem bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā, salīdzināti statistikas dati par 2003. un 2004.gadu, kā arī izvērtētas izmaiņas šajā jomā pēdējās desmitgades laikā – kopš 1995.gada.

Iesaki citiem:

Pārskatā iekļauta dažādu valsts institūciju, kā arī pašvaldību sniegtā informācija par bērnu stāvokli valstī.

Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2004.gadā

(latviski, Word, 625 KBpdf) No Valsts Kancelejas Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes mājas lapas

Iesaki citiem:

Citi autora darbi