Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju

  • Autors:Valts Kalniņš
  • Organizācija:PROVIDUS
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu, angļu

Pētījums noskaidro, kā notiek lobēšana Latvijā, it īpaši Saeimā, un analizē iespējas padarīt lobēšanu Saeimā atklātāku, interešu grupām pieejamāku un saskanīgāku ar ētikas normām un labu parlamentāro praksi.

Iesaki citiem:
6262865815 c949b907e8 z
Foto:Saeima

Latvijā dažādām sabiedrības grupām ir tiesības paust savas intereses politiķiem - nodarboties ar lobēšanu, taču lobēšana Saeimā ir gandrīz pilnīgi neregulēta un no sabiedrības acīm lielā mērā slēpta joma.

Pētījuma autors secina, ka lobija regulēšanai Latvijā nav jārada smagnēja ierobežojumu un aizliegumu sistēma, kas uzdotu apjomīgus un grūti izpildāmus pienākumus kādai kontrolējošai iestādei.

Ir jārada mehānisms, kas ļautu padarīt lobētāju darbību atklātāku un pieeju deputātiem - vienlīdzīgāku.


To varētu paveikt, izveidojot lobētāju reģistru, garantējot tikšanās iespējas ar atsevišķiem Saeimas deputātiem vai komisijām, un nosakot lobētāju, deputātu un Saeimas komisiju pienākumus atklātības veicināšanai. Ieteikts pieņemt arī Saeimas deputātu ētikas vai uzvedības kodeksu.

Pētījums iepazīstina ar lobēšanas regulējumu arī citās Eiropas valstīs, ASV un Kanādā.

Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju (340.28 KB)

Parliamentary Lobbying between Civil Rights and Corruption (306.44 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi