Nepilngadīgo ieslodzīto statuss. Ieteikumi starptautisko standartu sasniegšanai

 • Autors:Andrejs Judins
 • Organizācija:PROVIDUS
 • Gads:2005
 • Valoda:latviešu

ANOTĀCIJA


Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir situācija ar brīvības atņemšanu nepilngadīgajiem un ko tajā vajadzētu mainīt.

Iesaki citiem:

Pētījums atklāj informāciju par nepilngadīgo ieslodzīto skaitu un tā mainības dinamiku, nepilngadīgo ieslodzīto tiesībām un pienākumiem, to praktisko izmantošanu un izpildi.

Pētījums analizē:

 • ieslodzīto iespējas saņemt medicīnisko palīdzību, garīgo aprūpi, apmeklēt psihologa konsultācijas, skolas nodarbības, nodarboties ar sportu utt;

 • ieslodzīto personu brīvā laika strukturēšanu, dienas kārtību, ieslodzīto nodarbošanos;

 • ieslodzījumu vietu darbinieku intervijas;

 • nepilngadīgo ieslodzīto intervijas.


 • Pētījuma gaitā noskaidrots, ka ieslodzījuma vietās, kurās ievietoti nepilngadīgie, tiek ievērotas pamatprasības, ko nosaka starptautiskie standarti, tomēr pieeja problēmu risināšanā nav pareiza. Proti, primārais mērķis sodu izpildes sistēmā ir izolācija, savukārt nepilngadīgo apcietināto resocializācijai ir vai nu sekundāra nozīme, vai tai vispār netiek pievērsta uzmanība.

  Autors iesaka, turpinot uzsāktās reformas, vēl vairāk humanizēt ieslodzījuma sistēmu. Personu resocializācijai, uzvedības korekcijai, izglītošanai, psiholoģiskai palīdzībai ir jākļūst par galvenajiem soda izpildes elementiem, bet izolācija ir līdzeklis šo rehabilitācijas mērķu sasniegšanā.

  (pdf Nepilngadīgo ieslodzīto statuss. Ieteikumi starptautisko standartu sasniegšanai pdf)(1.09 MB)

  Iesaki citiem:

  Saistītie raksti
  Citi autora darbi