Atslēgvārdi:

Nacionālo centrālo banku integrācija Eiropas centrālo banku sistēmā

  • Autors:Vita Pilsuma
  • Organizācija:Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte
  • Gads:2010
  • Valoda:Latviešu

Promocijas darba ietvaros novērtēts centrālo banku darbību un integrāciju raksturojošo rādītāju loks, izstrādātas 3 reitingu kopas un novērtēta to izmantošanas iespēja integrācijas tendenču un darbības efektivitātes analīzei. Autore veikusi ES valstu centrālo banku darbību raksturojošo rādītāju un noteikto reitingu un klasteru salīdzinājumu, padziļināti analizējot Baltijas valstu centrālo banku un Danmarks Nationalbank darbības rezultātus un to dinamiku.

Iesaki citiem:

Promocijas darba noslēgumā sniegti priekšlikumi Eiropas centrālo banku sistēmas darbības pilnveidei un integrācijas padziļināšanai. Ņemot vērā minēto, šā promocijas darba raksturs ir teorētiski praktisks, jo darbā analizēti ar nacionālo centrālo banku līdzdalību Eiropas centrālo banku sistēmā saistīti jautājumi, pamatojoties uz ekonomiskās teorijas atzinumiem.

Nacionālo centrālo banku integrācija Eiropas centrālo banku sistēmāJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi