Šobrīd top Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2014. – 2020.gadam, kas kļūs par vienu no svarīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā. Tas noteiks arī Eiropas Savienības finansējuma sadales prioritātes. Politika.lv aicina iesaistīties NAP veidošanā. Iepazīstieties ar jau pieņemtajiem attīstības plānošanas dokumentiem un ar patlaban piedāvātajām NAP prioritātēm un izsakiet savas domas, vai piekrītat šādam Latvijas nākotnes redzējumam!