Nabadzības feminizācija: riska faktoru maiņa Latvijā no 1991. līdz 1999.gadam

  • Autors:Brigita Zepa, Liene Jeruma, Ilva Pudele, Baltijas Datu nams
  • Organizācija:LR Labklājības ministrija, Pasaules banka
  • Gads:2000
  • Valoda:latviešu

Pētījums sniedz skaidrojumu par nabadzības feminizācijas veicinošiem faktoriem un to dinamiku pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un pārejas uz tirgus ekonomiku. Tā mērķis bija sekmēt efektīvāku sociālās politikas izveidi dzimumu nevienlīdzības mazināšanai.

Iesaki citiem:

Pētījums sastāv no ekonomisko rādītāju, iedzīvotāju aptauju un sociālās politikas analīzes.

Pētījums cita starpā secina, ka ekonomisko grūtību laikos valsts bieži ietaupa līdzekļus un sociālo izdevumu rēķina, un tas pirmkārt atstāj negatīvu iespaidu uz sievietēm, kā arī to, ka sievietes ar maziem bērniem ir viena no mazaizsargātākām sociālajām grupām pārejas sabiedrībā.Nabadzības feminizācija: riska faktoru maiņa Latvijā no 1991. līdz 1999.gadam

(latviski, PDF, 595 KBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi