Migration and the Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy

  • Autors:Jobst Koehler, Frank Laczko, Christine Aghazarm, Julia Schad
  • Organizācija:International Organization for Migration
  • Gads:2010
  • Valoda:Angļu

Pētījums pievēršas globālās ekonomiskās krīzes ietekmei uz migrāciju, migrantiem un migrācijas rīcībpolitiku Eiropas Savienībā. Secinājumi veidoti, pamatā balstoties uz aptauju, ko izstrādājusi Starptautiskā Migrācijas organizācija un tās biroji visās 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā, Norvēģijā, Turcijā, kā arī secinājumi no septiņu valstu gadījumu analīzēm (Čehija, Vācija, Īrija, Itālija, Polija, Spānija un Lielbritānija) un dokumentu izpētes.

Iesaki citiem:

Pētījums pasūtīts un finansēts no Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo jautājumu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta līdzekļiem, izmantojot Starptautiskās Migrācijas organizācijas darbaspēka migrācijas un integrācijas ekspertu neatkarīgā tīkla metodiku.

Migration and the Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy

Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi