Mass media in redistribution of power

  • Autors:Fondazione Giacomo Brodolini
  • Organizācija:-
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

Pētījumā aplūkots, kā sievietes pakļautais sociālais stāvoklis, ko ietekmējusi ilgstošā atkarība no katoļu baznīcas akceptētā dzimumu lomu sadalījuma, iespaido sieviešu politiķu attēlojumu Itālijas medijos.

Iesaki citiem:

Intervējot politiķes, mediju ekspertus un analizējot partiju publicitāti politiskajās TV programmās pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām pētnieki konstatējuši, ka sievietes atspoguļojums ir cieši saistīts ar mātes tēlu un intensīvu emocionālo dzīvi. Sievietes ir skaitliski daudz mazāk pārstāvētas gan kandidātu vidū, gan mediju atspoguļojumā, bet pētnieki īpaši uzsver otru raksturīgu iezīmi – atšķirībā no vīriešiem, parasti sievietes tiek pasniegtas nevis kā spēcīgas personības, bet gan tikai “pārstāves” politisko spēku rindās bez savas individualitātes. Sieviešu vēstījumi lielākoties ir vēlējuma izteiksmē, viņas nevar runāt sabiedrības vārdā, jo parasti ir tikai varas kandidātes – atšķirībā no vīriešiem, kas jau tikuši agrāk ievēlēti un kandidē atkārtoti.

Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu.

Mass media in redistribution of power
(angliski, PDF)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Saistītie raksti
Citi autora darbi