Atslēgvārdi:

Latvijas progress uzņēmējdarbības izglītības attīstībā pēc iestājas Eiropas Savienībā

  • Autors:Veronika Bikse
  • Organizācija:Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis bija noskaidrot izmaiņas uzņēmējdarbības izglītības attīstībā Latvijā pēc iestājas Eiropas Savienībā atbilstoši Eiropas Padomes, Eiropas Komisijas un Latvijas valsts politikas plānošanas dokumentu pamatnostādnēm, atklāt problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus, pamatojoties uz starptautiskās pieredzes izpēti.

Iesaki citiem:

Pētījuma rezultātā atklātas galvenās problēmas uzņēmējdarbības izglītības attīstībā Latvijā:

  • Lielākais šķērslis uzņēmējdarbības izglītības ieviešanai visos izglītības sistēmas līmeņos ir tas, ka šis darbs nav sistēmisks un netiek īstenots valstiskā līmenī, nav izveidota efektīva darba koordinācija starp ministrijām.

  • Uzņēmējdarbības izglītības politika tiek īstenota ar atsevišķiem fragmentāriem pasākumiem, kas nenodrošina pilnīgu problēmas atrisinājumu.

  • Nav redzama progresa valstiskas pieejas īstenošanā sadarbības veicināšanā ar uzņēmējiem, lai iesaistītu viņus darbā ar jauniešiem, palīdzot viņiem apgūt praktiskās iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī pašu uzņēmēju profesionālās kompetences paaugstināšanā.

  • ES struktūrfondu līdzekļi Latvijā tiek izlietoti neefektīvi.
(Latvijas progress uzņēmējdarbības izglītības attīstībā pēc iestājas Eiropas Savienībāpdf)Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi