Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Nr. 2.

  • Autors:red. Māris Graudiņš, Daunis Auers, Andris Gobiņš, Guna Japiņa, Mindaugas Jurkynas, Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa, Ben Tonra.
  • Gads:2011
  • Valoda:latviešu

Žurnāla Latvijas intereses Eiropas Savienībā otrais numurs ir veltīts pilsoņu līdzdalības iespējām Eiropas Savienībā un dalībvalstu pieredzes analīzei ES prezidentūru vadīšanā.

Iesaki citiem:

Žurnālā tiek aplūkota citu dalībvalstu pieredze Eiropas Savienības prezidentūru gatavošanā un vadīšanā, Eiropas Savienības pilsoņu līdzdalības iespējas, Baltijas valstu koalīcija ES Padomē, Eiropas Savienības instrumenti krīzes risināšanā, un, iespējas administratīvā sloga samazināšanai. Numurā ir atrodama intervija ar Eiroparlamenta deputātu Robertu Zīli.

Rakstu krājums

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi