Atslēgvārdi:

Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā

  • Autors:Brigita Zepa, Dr.soc., Inese Šūpule, Mag.soc., Liene Jeruma, Mag.soc.
  • Organizācija:Baltijas Sociālo zinātņu institūts
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju nostāju pret norisēm Latvijā, viņu gaidas un argumentus saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Pētījums veikts 2003.gada jūnijā sešās fokusa grupās, aptaujājot 16 – 30 gadus vecus pilsoņus Rīgā un Madonā, kā arī nepilsoņus – gan jauniešus, gan cilvēkus vecumā virs 30 gadiem Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī.

Iesaki citiem:

Pētījuma laikā noskaidrota pilsoņu un nepilsoņu apmierinātība ar norisēm Latvijā un savu dzīvi, piederības izjūta Latvijai un Eiropai, valodu lietojums, attieksme pret Latvijas pilsonību un Latvijas iestāšanos ES.

Gan pilsoņu, gan nepilsoņu grupās attieksme pret ES bijusi kopumā negatīva un eiroatbalstītāju argumenti bijuši vājāki, vairāk balstīti cilvēku optimistiskajā dabā, kamēr skeptiķi izteikuši pamatotus viedokļus. Neraugoties uz to gandrīz visi pētījuma dalībnieki pauduši pārliecību, ka Latvija iestāsies ES, jo valdība šo jautājumu jau izlēmusi un referendums ir tikai formalitāte.

Pilsoņu un nepilsoņu negatīvi argumenti pret līdzdalību ES ir līdzīgi un saistīti ar sociālajām garantijām – bailēm no migrantiem, bezdarba, cenu pieauguma, algu samazināšanās, naudas reformas. Izskan skepse par finansiālajiem ieguvumiem no dalības ES, kā arī bažām par lauksaimniecības likteni un speciālistu aizplūšanu no Latvijas. Kā pozitīvie argumenti minēts augstāks valsts prestižs un iedzīvotāju lepnums, mazāka korupcija, pieaugošas darba un izglītības iespējas ārzemēs. Skeptiķi atzīst, ka viņu domas varētu mainīt argumentētas prognozes par situācijas uzlabošanos nākotnē, bet citus pārliecinātu tikai reāla dzīves līmeņa celšanās.


Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi