Atslēgvārdi:

Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā 1

  • Autors:Tatjana Liguta, Leo Dribins, Vladislavs Volkovs, Valters Ščerbinskis
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā

Iesaki citiem:

Anotācija

Pētījuma kopsavilkumu – pārskatu sagatavojuši zinātnieki, kuri pēta sabiedrības integrācijas procesu Latvijā. Tēma sadalīta 4 nodaļās: krievvalodīgo iedzīvotāju politiskās apziņas evolūcija (V. Volkovs), krievu, ukraiņu un baltkrievu kultūras dzīve integrācijas apstākļos (T. Liguta), Latvijas vēsturiskās minoritātes – lietuvieši, igauņi, poļi un ebreji integrācijas procesā (L. Dribins), netradicionālās jaunās minoritātes Latvijā – armēņi, gruzīni, moldāvi, tatāri (V. Ščerbinskis). Pētījumam pievienots arī pielikums - V. Volkova pārskats par krievu un krievvalodīgo sabiedriskajām organizācijām un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Pētījuma autori ar īpašas anketas palīdzību intervējuši mazākumtautību kultūras biedrību un apvienību 106 vadītājus un ievērojamākos aktīvistus, tā gūstot ieskatu etnisko minoritāšu elites uzskatos par sabiedrības integrāciju, tās problēmām un attīstības perspektīvu. Secināta austrumslāvu neseno ieceļotāju pakāpeniska atbrīvošanās no padomju ideoloģijas ietekmes un iekļaušanās Latvijas nacionālās valsts sabiedrības dzīvē. Tā kļūst par noteicošo tendenci, ko traucē dažādi šķēršļi ar pagātnes un šodienas saknēm. Pētījumā parādīts, ka tradicionālām vēsturiskām minoritātēm ir savi uzskati, kuri gan sakrīt, gan būtiski atšķiras no krievvalodīgajām grupām, bet netradicionālās nelielās minoritātes vēl ir zināmā mērā segregējušās. Sevišķs uzsvars likts uz izglītības un valodas problēmām. Lai gan biedrību līderi atzīst sociālās un politiskās integrācijas primaritāti, viņi nesaskata redzamus panākumus šajās jomās un par īsti iesāktu uzskata tikai integrēšanos kultūras dzīvē. Arī to kavē akūtās neskaidrības par minoritāšu izglītību. Biedrību lielais vairākums atbalsta tādas bilingvālās izglītības ieviešanu, kas garantē etnokulturālās identitātes saglabāšanu.

Pārskatu noslēdz zinātniskās rekomendācijas par likumdošanas un organizatoriskiem pasākumiem integrācijas veicināšanai.


Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā

(Pievienotais failspdf)

Pielikums
Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums)

(latviski, HTML)

Iesaki citiem:

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
ngo6648523 ngo6648523


I find it interesting, well it is a good idea, I agreed.

<a href="http://th.ucw168.com/th/msports">Playonline</a>

Saistītie raksti
Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums) 1 Autors:Vladislavs Volkovs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

Citi autora darbi