Atslēgvārdi:

Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis un rīcības plāns

  • Autors:Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs, Marika Rošā, Gatis Žogla, Ilze Dzene, Francesco Romagnoli, Claudio Rochas, Dzintars Jaunzems, Anna Volkova, Agnese Mūrniece
  • Organizācija:Rīgas Tehniskās universitāte, Enerăētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

Pētījuma uzdevums ir noskaidrot, kas un kādā secībā ir jādara, lai ieviestu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu pasākumus.

Iesaki citiem:

Ekonomiskās krīzes situācija aktualizēja Latvijas energosektora attīstības jautājumus. Darba izpildes gaitā tika iesaistīti LU zinātnieki no sociālo zinātņu jomas, lai rastu atbildes uz to, kāpēc energoefektivitātes pasākumu ieviešana Latvijā ir tik gausa, kā šajā jomā sakārtot enerģētikas sektoru ne tikai valsts līmenī, bet arī katra enerăijas lietotāja līmenī.

Izpētes darba laikā autori mēģināja noskaidrot, kāpēc energoefektivitātes problēmu risināšana Latvijā nevedas un nedod tos rezultātus kādus būtu iespējams sasniegt, kā arī kas būtu jādara, lai iekustinātu sabiedrību uz aktīvu darbību enerģijas patēriņa samazināšanā.

(Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis un rīcības plānspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi