Atslēgvārdi:

Kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums par sabiedrības integrācijas un pilsonības aktuālajiem aspektiem

  • Organizācija:Izpildītājs: SIA "AC Konsultācijas"; Pasūtītājs: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis bija identificēt, kādi faktori ietekmē Latvijas pilsoņu kopuma veidošanos un pilsonības iegūšanas procesu, noskaidrot kopīgo un atšķirīgo pilsoņu un nepilsoņu vērtīborientācijā, pilsoniskās apziņas veidošanās procesā, piederības un drošības sajūtas aspektā; noskaidrot sabiedrības attieksmi pret līdzdalību politiskajos procesos un izpētīt līdzdalības praksi un tās saistību ar pilsoniskumu; kā arī uzzināt attieksmi pret dažādiem pilsoniskās apziņas paaugstināšanas mehānismiem.

Iesaki citiem:

Pētniekiem bija jāveic šādi uzdevumi:

• izstrādāt pētījuma koncepciju;
• veikt kvantitatīvo apsekojumu;
• veikt kvalitatīvo apsekojumu;
• salīdzināt iegūtos rezultātus ar 3 iepriekš veikto pētījumu rezultātiem.

Pētījums sastāv no kvantitatīva un kvalitatīva apsekojuma.

(Kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums par sabiedrības integrācijas un pilsonības aktuālajiem aspektiempdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi