Krievijas informācijas tiesību institūta ziņojums par masu mediju likumdošanu NVS un Baltijas valstīs (2005. gads)

  • Autors:-
  • Organizācija:Krievijas informācijas tiesību institūts
  • Gads:2005
  • Valoda:krievu

Anotācija

Pētījums apskata mediju darbu reglamentējošās likumdošanas attīstību Neatkarīgo valstu savienībā (NVS) un Baltijas valstīs, sniedzot salīdzinošu analītisku situācijas aprakstu, identificējot dominējošos regulējuma modeļus, aktuālos likumdošanas un prakses jautājumus, kā arī raksturīgākās īpatnības atsevišķās valstīs.

Iesaki citiem:

Normatīvie akti analizēti pēc stāvokļa uz 2005. gada 1. oktobri. Pārskatu noslēdz salīdzinoša tabula, kas pārskatāmi apkopo datus par mediju regulējumu visās analizētajās valstīs.

Krievijas informācijas tiesību institūta ziņojums par masu mediju likumdošanu NVS un Baltijas valstīs (2005. gads)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Citi autora darbi