Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes

  • Autors:Valts Kalniņš
  • Organizācija:Latvijas Ārpolitikas institūts
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu, angļu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir analizēt trīs ar korupcijas novēršanu saistītus jautajumus: (1) interešu konfliktu regulējumu Latvijā, (2) īpašuma un ienākumu deklarēšanu un (3) korupcijas novēršanu publiskajā iepirkumā.

Iesaki citiem:

Šo trīs jautājumu kontekstā ir analizēts Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums un atsevišķu citu valstu (ASV, Dānijas un Norvēģijas) pieredze, kā arī parādīti konstatēto trūkumu iespējamie risinājumi. Pētījuma saturu papildina konkrētu gadījumu analīzes gan interešu konflikta, gan publiskā iepirkuma jomā.

Pētījumā secināts, ka, lai iegūtu ticamību, korupcijas novēršanas politikai Latvijā ir jāsasniedz trīs mērķi: Pirmkārt, ir jānodrošina, lai interešu konflikti kļūtu nepieņemami visos valsts un pašvaldību līmeņos neatkarīgi no iespējamiem “robiem” vienā vai otrā likumā. Otrkārt, ir jāizlemj, vai ir iespējams fiksēt visu iedzīvotāju īpašumus un ienākumus. Ja tas ir iespējams, tad ir jāveic plaši un potenciāli nepopulāri pasākumi nodokļu sistēmas ietvaros. Ja tas nav iespējams, tad šī ideja ir jāatmet. Treškārt, ir neatlaidīgi jāveic visi saprātīgi pasākumi, kas var novērst korupciju publiskajā iepirkumā.

(pdf Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes (363.42 KB)pdf)

(pdf Latvia's Anticorruption Policy: Problems and Prospects (743.87 KB)pdf)

(pdf Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes. Kopsavilkums (783.72 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi