Atslēgvārdi:

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada pirmais pusgads

  • Autors:Linda Austere, Jānis Ikstens, Inese Voika
  • Organizācija:PROVIDUS
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu, angļu

ANOTĀCIJA

Trešajā izdevuma Korupcijas °C izlaidumā galvenā uzmanība ir pievērsta politisko partiju korupcijas tematikai un tam, kā Latvijā iespējams šo korupciju mazināt. Inese Voika aplūko politiskās korupcijas mazināšanas praktiskās iespējas pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Savukārt Jānis Ikstens analīzē politisko partiju korupcijas strukturālos faktorus Latvijā.

Iesaki citiem:

Tematisko rakstu klāstu šajā pārskatā noslēdz analīze par atklātības principa īstenošanu apstākļos, kad pieaug publisku funkciju deleģēšana komersantiem un atklātības nodrošināšanas pienākums ietver arī privātpersonu datu nodošanu sabiedrības rīcībā (autore Linda Austere).

Pārskats tiek izdots divas reizes gadā, tā mērķis ir regulāri analizēt korupcijas situāciju un pret korupciju veiktos pasākumus Latvijā.

(pdf Korupcijas °C. 2006. gada pirmais pusgadspdf) (222.25 KB)

(pdf Corruption C. 2006. First semiannumpdf) (220.77 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi