Atslēgvārdi:

Izglītības finansēšana Latvijā 1

  • Autors:Inta Paeglīte, Ilze Bērziņa, Sandra Žilko
  • Organizācija:LZA Ekonomikas institūts
  • Gads:2001

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot izglītības finansēšanas kārtību, pietiekamību un efektivitāti Latvijā dažādās izglītības pakāpēs un veidos.

Iesaki citiem:

Pētījuma pamatā ir izglītības iestāžu finansu un darbības oficiālās statistikas analīze, līdz šim paveikto pētījumu, komentāru un priekšlikumu apkopojums, intervijas ar izglītības darbiniekiem un ārvalstu pieredzes izpēte.

Pētījuma rezultāti izklāstīti sešās nodaļās, kas sniedz atbildes uz galvenajiem jautājumiem. Nozīmīga vieta pētījumā ir izglītības finansējuma teritoriālā sadalījuma izpētei, kas nepieciešams, lai izvērtētu finansējumu pirmsskolas, pamatskolas, vispārējai vidējai un interešu izglītībai.

Pētījuma nodaļas ir:

1.Izglītības finansējuma vispārīgie jautājumi.
2.Izglītības finansējuma teritoriālā sadalījuma analīze.
3.Izglītības finansēšana Latvijā izglītības pakāpēs un veidos (valsts, pašvaldību un privātais).
4.Izglītības finansēšanas piemēri ārzemēs.
5.Priekšlikumi izglītības finansēšanas uzlabošanai.
6.Priekšlikumi par iegūto pētījuma rezultātu praktisko pielietojumu.Izglītības finansēšana Latvijā

Atskaites teksts
(Pievienotais failspdf)

Projekta un risinājuma anotācija
(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Article research

Ekonomiskā atdeve no augstākās izglītības Latvijā Autors:Aleksejs Šņitņikovs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts

Citi autora darbi