Atslēgvārdi:

Izaicinājums būvēt likumīgi

  • Autors:Agnese Lešinska, Sandijs Statkus, Aiga Grišāne
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir apzināt būvniecības procesā pieņemto lēmumu juridisko dabu, tipiskākās kļūdas, ko pieļauj to izdevēji, un konstatēt nepilnības spēkā esošajos normatīvajos aktos. Pētījums palīdz labāk izprast t. s. “kaimiņu tiesības” un to lomu būvniecības procesā.

Iesaki citiem:

Darbs galvenokārt ir domāts būvniecības procesā iesaistītām personām – būvvaldēs
strādājošiem, potenciāliem būvētgribētājiem un būves kaimiņiem. Tas palīdzēs izprast būvniecības gaitā pieņemto lēmumu nozīmi, juridisko dabu un ietekmi uz citiem lēmumiem. Taču, lai būvniecības process kļūtu “pusēm draudzīgāks”, pētījums uzrunā arī attiecīgās nozares politikas veidotājus – Ekonomikas ministriju, Saeimu, jo bez nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos büvniecībā iesaistītas personas turpinās atrasties neapskaužamā stāvoklī.

Izaicinājums būvēt likumīgi (334.93 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi