In – work Poverty and Labour Market Segmentation in the EU

  • Autors:Hugh Frazer, Eric Marlier
  • Organizācija:Social Inclusion Policy and Practice, CEPS/INSTEAD
  • Gads:2011
  • Valoda:Angļu

Eiropas Savienība, novēršot nabadzību un sociālo atstumtību, līdz šim nav ņēmusi vērā strādājošo nabadzības un darba tirgus noslāņošanos. Tā kā aptuveni 17 miljoni strādājošo ir nabadzīgi, kas veido 15% jaunās Eiropas populācijas, tad sociālās iekļaušanas mērķis uz 2020.gadu turpmāk kļūs arvien nozīmīgāks. Pētījumā analizētā strādājošo nabadzība un darba tirgus noslāņošanās ir pirmais solis, mēģinot pētīt šo problēmu. Pētījums arī ir liels ieguldījums ES „Aktīvās iekļaušanas” procesa uzraudzībā, kas tika uzsākts 2008. gada beigās un ir nozīmīga daļa ES centienos apkarot nabadzību un sociālo atstumtību.

Iesaki citiem:

Pētījums veidots uz dalībvalstu ziņojumu bāzes (tajā skaitā pieejams atsevišķs ziņojums par situāciju Latvijā), ko sagatavojuši neatkarīgi eksperti sociālās atstumtības jautājumos. Ziņojumi ietver trīs elementus. Pirmkārt, tajos ietverta statistika par situāciju konkrētajā valstī salīdzināmā perspektīvā. Otrkārt, uz statistikas datu pamata tiek analizēti faktori, kas nosaka strādājošo nabadzību un darba tirgus noslāņošanos, izmantojot kritisku pieeju nacionālo valdību un pētnieku atzinumiem, kā arī parāda, kā šie jautājumi tiek apspriesti politiskajā līmenī. Treškārt, ziņojumi analizē dalībvalstu rīcībpolitikas šīs problēmas risināšanai. Sintezētajā ziņojumu pētījumā noteiktas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

In – work Poverty and Labour Market Segmentation in the EUJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi