Atslēgvārdi:

Imigrantu integrācijas politikas indekss III

  • Organizācija:British Council and the Migration Policy Group
  • Gads:2011
  • Valoda:angļu, latviešu

Pētījumā uzsvērts, ka kopš 2007.gada Latvijā ir ieviesti vairāki uzlabojumi imigrantu integrācijas politikā.

Iesaki citiem:
209

Piemēram, būtiski samazinātas nodevas par ieceļotāju nodarbināšanu, imigrantiem ir plašāk pieejama izglītība un investoriem ir vieglāk iegūt uzturēšanās atļaujas. Turklāt, īstenoti vairāki projekti imigrantu integrācijas veicināšanai.

Vienlaikus pētījuma autori atzīst, ka imigrantiem ir ļoti ierobežotas politiskās līdzdalības iespējas, skolas nav gatavas uzņemt ieceļotāju bērnus, un daudzās jomās Latvija tikai pilda minimālās ES prasības.

Turklāt Latvijai trūkst saskaņotas politikas, kā sabiedrībai uzņemt iebraucējus – aptuveni divus procentus no valsts iedzīvotājiem.

Tas izskaidro, kāpēc Latvija jau atkārtoti MIPEX indeksā ierindota pēdējā, 31.vietā. Arī 2007.gada pētījumā Latvijā īstenotā imigrantu integrācijas politika tika atzīta par visnelabvēlīgāko.

Imigrantu integrācijas politikas indekss analizē, vai ES dalībvalstu, Norvēģijas, Šveices, Kanādas un ASV valdības sniedz vienlīdzīgas tiesības, atbildības un iespējas visiem iedzīvotājiem, kā to paredz arī ES dalībvalstu pieņemtie starptautiskie standarti.

(Imigrantu integracijas politikas indekss III - kopīgie un Baltijas valstu rezultāti (latviešu valodā)pdf)

Migrant Integration Policy Index III (angļu valodā)

Latvijas rezultāti (angļu valodā)

Prezentācija "MIPEX integration policy index III - Latvian results" (angļu valodā)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti

Fwd: Eiropa politika.lv

Citi autora darbi