Ielas bērni Latvijā: Problēmas un risinājumi

  • Autors:Inga Lukašinska, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte
  • Organizācija:Asociācija Ielas bērniem, finansētājs: Sorosa fonds - Latvija, COLPI, LGI
  • Gads:2002
  • Valoda:Lat; Eng

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt ielas bērnu problēmas attīstību Latvijā, analizēt pašreizējās bērnu tiesību aizsardzības politikas spēju risināt problēmu un sniegt ieteikumus efektīvākai politikai.

Pētījumā vispusīgi analizēti ielas bērnu fenomena veidošanās cēloņi un sekas Latvijā, aplūkoti iemesli, kāpēc Latvijā nav statistikas par ielas bērniem. Analizētas ar skaidras terminoloģijas trūkumu saistītās problēmas, un piedāvāta Latvijas situācijā pamatota termina ''ielas bērni'' definīcija. Pētījums sniedz ieskatu pašreizējā bērnu tiesību aizsardzības politikā valstī, raksturo tās stiprās un vājās puses un ietekmi uz ielas bērnu problēmu.

Noslēgumā, pamatojoties uz situācijas izpēti, autore piedāvā vairākus detalizēti izstrādātus priekšlikumus problēmas risināšanai.Ielas bērni Latvijā: Problēmas un risinājumi

(latviski, PDF, 536 KBpdf)

(angliski, PDF, 532 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi