Atslēgvārdi:

EU Enlargement and Environmental Policy: The Bright Side

  • Autors:Jon Birger Skaerseth, Jorgen Wettestad
  • Organizācija:The Fridtjof Nansen Institute
  • Gads:2006
  • Valoda:angļu

Parasti tiek sagaidīts, ka ES paplašinoties, iekļaujot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, negatīvi tiks iespaidota ES spēja pieņemt un īstenot vides aizsardzības politiku. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka jaunās dalībvalstis ieņems gausu lomu, tādejādi palēninot un pat pretēji apgriežot progresu vides aizsardzības politikas izveidē.

Iesaki citiem:

Šajā pārskatā tiek aplūkoti šo uzskatu pamati, argumentējot, ka tie ir pārāk pesimistiski, ja tiek ņemti vērā sekojošie faktori:

1) bizness un rūpniecības nozare, visticamāk, ieņems būtiskāku lomu,

2) Centrālās un Austrumeiropas valstis, visticamāk, par vides aizsardzības jautājumiem nebalsos kā vienots bloks, jo to intereses un vērtības ir atšķirīgas,

3) ES institūciju spēja un elastīgums vides aizsardzības politikas pieņemšanai un pielietošanai ir paaugstinājies.

Pozitīvo ainu var papildināt, ja tiek apsvērta nevis īstermiņa perioda lēmumu pieņemšana, bet gan ilgtermiņa perioda problēmu risināšana. ES likumdošanas kopuma (acquis) ieviešanas rezultātā jaunajās dalībvalstīs ir radīta lielāka institūciju efektivitāte strādāt ar vides jautājumiem, un tas ir lielāks ieguvums, ja to salīdzina ar lēnāku lēmumu pieņemšanas procesu, pateicoties tam, ka ES ir vairāk dalībvalstu.

EU Enlargement and Environmental Policy: The Bright SideJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Energy (In)Security: Challenges and Prospects for the EU and Baltic States Autors:Mārtiņš Hiršs, Andris Sprūds

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas atlass Autors:Providus

Liberalization of the Natural Gas Market in Latvia: Overview and Challenges 3 Autors:Dace Akule, Reinis Āboltiņš

From the European Energy Community to the Energy Union Autors:Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois

Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi 30 Autors:Reinis Āboltiņš, Dace Akule

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Saistītie raksti
Citi autora darbi