Atslēgvārdi:

EU Energy Strategy in the South Mediterranean

  • Autors:Bernard Duhamel, Henri Beaussant
  • Organizācija:European Parliament
  • Gads:2011
  • Valoda:Angļu

Pētījums piedāvā enerģētikas politikas raksturojumu Dienvidvidusjūras valstīs
Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Iesaki citiem:

Pētījums piedāvā stiprināt reģionālo integrāciju, veidojot enerģētiskos tīklus starp šīm valstīm (Kipra, Francija, Itālija, Grieķija, Malta, Portugāle, Slovēnija un Spānija).

Saite

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Energy (In)Security: Challenges and Prospects for the EU and Baltic States Autors:Mārtiņš Hiršs, Andris Sprūds

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas atlass Autors:Providus

Liberalization of the Natural Gas Market in Latvia: Overview and Challenges 3 Autors:Dace Akule, Reinis Āboltiņš

From the European Energy Community to the Energy Union Autors:Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois

Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi 30 Autors:Reinis Āboltiņš, Dace Akule

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Citi autora darbi