Atslēgvārdi:

ES paplašināšanās ietekme uz kandidātvalstu lauksaimniecības tirgu un ienākumiem

  • Organizācija:Eiropas komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts
  • Gads:2002
  • Valoda:angļu

Eiropas Komisijas publiskotais pētījums ES paplašināšanās ietekme uz kandidātvalstu lauksaimniecības tirgu un ienākumiem (Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEECs) secina, ka dalība ES būtiski uzlabos kandidātvalstu lauksaimnieku stāvokli, neradot būtiskus tirgus kropļojumus paplašinātajā Eiropas Savienībā.

Iesaki citiem:

Pētījumā analizēti četri iespējamie scenāriji: palikšana ārpus ES (I), iestāšanās ES bez tiešajiem maksājumiem (II), iestāšanās ES ar tiešajiem maksājumiem 100% apjomā (III) un iestāšanās ar maksimālo ražošanas kvotu apjomu un 100% tiešajiem maksājumiem, kā to savās sarunu pozīcijās prasa kandidātvalstis (IV). Pētījums rāda, ka pat pesimistiskāko restrukturizācijas scenāriju gadījumā pievienošanās ES pozitīvi ietekmēs kandidātvalstu lauksaimnieku ienākumus.


Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEECs http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/ceecimpact/fullrep_en.pdf

Iesaki citiem:

Citi autora darbi