Atslēgvārdi:

Ekonomiskie aprēķini par sabiedriskā labuma organizāciju likumdošanā paredzēto nodokļu grozījumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem

  • Autors:Dr. econ. Raita Karnīte, Krišs Karnītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, BO SIA
  • Organizācija:Nevalstisko organizāciju centrs
  • Gads:2001. gads

Pētījums veikts, lai aprēķinātu sociālekonomisko efektu, kāds var rasties pēc Nevalstisko organizāciju darbu regulējošo jauno likumprojektu pieņemšanas.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Jauno likumprojektu paketi, kuras mērķis ir veicināt NVO attīstību un filantropiju Latvijā, izstrādājusi Tieslietu ministrijas un NVO centra izveidota darba grupa. Tā kā likumprojektos paredzēts NVO attīstības un filantropijas veicināšanas nolūkā izmantot finansu instrumentus - nodokļu atlaides, darba grupa sākotnējos priekšlikumos piedāvāja izmaiņas vairākos nodokļu likumos. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts apņēmās aprēķināt iespējamo šo izmaiņu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem un citiem ekonomiskiem rādītājiem, kā arī sniegt vispārēju ieskatu par NVO ietekmi uz valsts sociāli-ekonomisko situāciju.

Pētījumā apskatītas sekojošas tēmas:

  • NVO ietekme uz valsts sociāli ekonomisko situāciju;

  • Kurš no piedāvātajiem nodokļu atvieglojumu variantiem ir efektīvāks?

  • Kā piedāvātās izmaiņas nodokļu un citu maksājumu kārtībā un apjomā varētu ietekmēt valsts un pašvaldību budžetus?

  • Kāds ir iespējamo zaudējumu kompensācijas mehānisms?

  • Kā mainīsies uzņēmumu un privātpersonu attieksme (vēlēšanās vai nevēlēšanās ziedot un novēlēt savu mantu nodibinājumiem) pēc jaunās likumdošanas ieviešanas?

  • Kā mainīsies uzņēmumu un privātpersonu sniegto ziedojumu apjoms?

  • Kāda būs izmaiņu ietekme uz NVO darbību?

(Ekonomiskie aprēķini par sabiedriskā labuma organizāciju likumdošanā paredzēto nodokļu grozījumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem pdf)(390 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi