ECT prakses atziņas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantā ietvertā privātās dzīves un ģimenes dzīves jēdziena un tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību interpretācijā un piemērošanā imigrācijas lietās

  • Autors:Ieva Mieze, Andra Tallija
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir veicināt Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – ECK) adekvātu piemērošanu nacionālajos tiesu lēmumos, kā arī sekmēt cilvēktiesību ievērošanu tiesas procesos lietās, kas skar imigrācijas jautājumus.

Iesaki citiem:

Pētījumā ir apkopotas Eiropas Cilvēktiesību Tiesas (turpmāk - ECT) prakses atziņas imigrācijas lietās, vēršot uzmanību tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību interpretācijai. Pētījuma autores ir veikušas arī Latvijas tiesu lēmumu atlasi un analīzi, izdarot secinājumus par nacionālo tiesas lēmumu atbilstību ECT praksei ģimenes dzīves jēdziena un tiesību uz ģimenes dzīves neaizskaramību interpretēšanā.

Analizējot nacionālos tiesu lēmumus, pētījuma autores konstatēja, ka privātās dzīves jēdziens un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību šajos lēmumos ir analizēts minimāli, pretstatā ģimenes dzīves jēdziena un ģimenes dzīves neaizskaramībai. Tiesu prakse šajā jautājumā pagaidām ir tikai attīstības sākumstadijā un stabilas judikatūras attiecībā uz privāto dzīvi Latvijas nacionālo tiesu nolēmumos vēl nav izkristalizējušās. Līdz ar to tiesību uz privāto dzīvi interpretācijai pētījums piedāvā ECT prakses atziņas.ECT prakses atziņas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantā ietvertā privātās dzīves un ģimenes dzīves jēdziena un tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību interpretācijā un piemērošanā imigrācijas lietās

(latviski, PDF, 359 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi