Daugavpils Universitāte kā Latgales reģiona attīstības centrs - augstākās izglītības un darba tirgus dialoga veicināšana 1

  • Autors:Sanita Vanaga, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, Aleksejs Šņitņikovs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts
  • Organizācija:Sorosa fonds – Latvija
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Projekta mērķis bija izpētīt, kā Daugavpils Universitātes akadēmiskās un profesionālās programmas iekļaujas vietējā darba tirgus kontekstā un kāda ir Universitātes, pašvaldības un vietējo darba devēju sadarbība, kā arī piedāvāt risinājumus, kā Universitātes darbību padarīt efektīvāku reģionālās ekonomikas mērogā.

Iesaki citiem:

Projekta ietvaros tika veikta absolventu aptauja, kurā piedalījās 350 DU akadēmisko (maģistra un bakalaura) un profesionālo programmu absolventi, kā arī tika intervēti Universitātes administrācijas pārstāvji.

Absolventu aptaujā tika noskaidrota informācija par viņu darba gaitām un ienākumiem, tajā skaitā, vai darbs atbilst iegūtajai specialitātei un vai Universitātē iegūtās kvalifikācija ir augstāka nekā to prasa darbs. Pētījuma mērķis bija arī noteikt, vai absolventu studijas Universitātē var tikt uzskatītas par ekonomiski izdevīgām viņiem pašiem un sabiedrībai kopumā.

Vairāk kā puse absolventu, kuri ieguvuši pedagoga diplomu, strādā skolā. Maģistratūras absolventu nodarbinātības situācija ir labāka nekā bakalauriem – viņi biežāk ieņem vadošus amatus, kopumā biežāk ir nodarbināti, strādā uz pilnu slodzi ar pastāvīgu līgumu, apmierinātāki ar savu darba vietu, kā arī saņem lielāku atalgojumu.

Nozīmīga daļa aptaujāto piekrita, ka viņi ir pārkvalificēti attiecībā uz viņu pašreizējo darba vietu. Tomēr analīze, izmantojot Profesiju klasifikatoru liecina, ka tikai 13 % absolventu ir “pārizglītoti” attiecībā uz viņu pašreizējo darba vietu, amatu un darba pienākumiem.

Dažas Universitātes katedras (īpaši pedagoģijas fakultātē un ekonomikas nodaļā) ir nodibinājušas veiksmīgas partnerattiecības ar darba devējiem, taču tādu gadījumu nav daudz.

Ekonomiskā atdeve, gan privātā, gan sociālā, no bakalaura un maģistra izglītības Daugavpils Universitātē ir pozitīva. Atdeve no studijām, īpaši maģistra studijām (sešus gadus ilgas studijas), salīdzinot to ar citu valstu mērījumiem, ir samērā augsta. Tas nozīmē, ka, pašreizējām tendencēm saglabājoties, studentiem ir izdevīgi ieguldīt savu laiku un līdzekļus augstākās izglītības iegūšanā DU.

Pētījuma galvenie secinājumi un ieteikumi publicēti pārskatā “Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai”.


Daugavpils Universitāte kā Latgales reģiona attīstības centrs - augstākās izglītības un darba tirgus dialoga veicināšana

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

FAUSTS 09.12.2008 17:05
MUKIBAS VAIRAK KA GADU NEVARU ATRAST DARBU UN TAS SAP

Saistītie raksti
Parm izgl 255x203

Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā Autors: Jānis Eglītis, Ilvija Vule, Līga Krastiņa, Brigita Zepa, Līga Liepiņa, Valentīna Sūniņa, Valda Reķe, Inese Didže, Brigita Tivča, Rita Nīkrence, Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Mārīte Seile, Rita Kaša, Aleksejs Šņitņikovs, Ilz

Article research

Evaluation of regional university impact in the region. The case of Vidzeme and Ventspils Colleges Autors:Andris Tifentals, Guntis Zvigulis, bakalaura darbs Rīgas ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga)

Citi autora darbi